Innskrenkende tolkning

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Innskrenkende tolkning er når rettsregelen omfatter mindre enn ordlyden i lovteksten.

Selv om det vanlige er å ta loven på ordet, kan det være tilfeller hvor andre faktorer trekker bort fra lovteksten og derfor åpner for innskrenkende tolkning.

Innskrenkende tolkning vil si å skjære bort en del av området som lovteksten dekker. Lovteksten øver motstand mot det. Likevel tolkes teksten innskrenkende.

Både regelens "hvis"-side og "så"-side kan innskrenkes. Det første er mest vanlig. Det gjør at lovens rettsfølge får anvendelse på færre situasjoner enn teksten tyder på. Det andre betyr at rettsfølgen blir mindre bastant enn det som står i teksten.

Grensen mellom innskrenkende- og presiserende tolkning kan i enkelte tilfeller bli uskarp. Det skyldes at lovens ordgrense er mer eller mindre flytende. Et eksempel på dette kan være: Én rettsanvender vil si at et tilfelle faller innenfor ordlyden, men utenfor lovregelen; han eller hun har innskrenket området. En annen rettsanvender mener at tilfellet dekkes ikke av ordlyden; han eller hun presiserer lovteksten slik at tilfeller faller utenfor. Resultatet blir likt for begge rettsanvenderne, de setter bare forskjellige navn på det. Rettsanvendere kan likevel ikke kalle tolkninger hva de vil. Det er bare i ytterkanten av ordgrensen at det blir en smakssak om tolkningsresultatet skal kalles presiserende- eller innskrenkende tolkning.

Forskjellen på innskrenkende- og utvidende tolkning

  • Ved innskrenkende tolkning starter du innenfor ordlyden. Så skyter du ut, skaver vekk, forhold som dekkes av lovteksten.
  • Ved utvidende tolkning og analogi befinner du deg innenfor ordlyden. Spørsmålet er om tilfellet skal omfattes av loven enda det faller utenfor ordlyden.

Se også

Litteratur

  • Jan Fridthjof Bernt og Synne Sæther Mæhle: Rett, samfunn og demokrati" (1. utg 2007, 5. opplag 2014) ISBN 978-82-05-31041-4