Innarbeide lovsamling

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Slik innarbeider du lovsamlingen.

Med innarbeiding av lovsamlingen menes markering, understreking, indeksering og henvisninger i lovsamlingen. En innarbeidet lovsamling vil gjøre det langt enklere å finne frem på eksamen og samtidig får du en god gjennomgang av de aktuelle bestemmelsene.

Stort sett er det like regler for innarbeidelse av lovsamlingen ved universiteter og høyskoler, men noen forskjeller er det. Her tar vi for oss innarbeiding som er godkjent og likt hos alle, med mindre annet er spesifisert med merknad. Dersom du velger å innarbeide på annen måte enn den vi beskriver her, kan du risikere inndragelse før eller under eksamen, og i verste fall kan det kvalifisere til *fusk", så vær nøye med å gjøre dette riktig.

Indeksering

Den mest grunnleggende innarbeidingen du kan gjøre er å indeksere, som innebærer å plassere fingermerker/klistremerker ved aktuelle lover. Lovsamlingen er på over 4.000 sider og indelingen av lover etter dato/år gjør det tungvindt å finne frem til riktig lov uten fingermerker.

Den mest hensiktsmessige måten å indeksere på er å enten kjøpe ferdigtrykte fingermerker eller bruke Post-it klistremerker. Begge deler får du kjøpt hos de fleste bokhandlere.

For at merkene skal bli mest mulig synlig er det lurt å spre dem. Som en begynnelse kan du feste dem der navnet på loven står, men etter hvert som det fylles opp kan du spre dem slik at alle blir mest mulig synlig.

Tips: Ved bruk av Post-it er det lurt å skrive på før du fester merket. Bruk helst lovens kortnavn, f.eks. "Grl.", "strl." osv.

Fingermerker fra Post-it til å innarbeide lovsamlingen.

Ferdig trykte fingermerker til å innarbeide lovsamlingen.


Markering

Hensikten med markeringene er å lage et system som både er enkelt å innarbeide og som hjelper deg å holde en effektiv oversikt.

Det er lov å markere både ord og hele setninger.

Det er selvsagt mange måter du kan gjøre dette på, men her er vårt forslag:

 • Marker alle hovedregler med fargen rosa
 • Marker alle unntak med grønn
 • Marker alle tolkningsord (kan, skal, eller osv.) med gul (alt. understrek)
 • Marker alle definisjoner med orange

Noen velger også å markere med vannrette og loddrette streker i margen, f.eks. særlig viktige bestemmelser.

Tips: For å være mest mulig skånsom mot det tynne papiret, er det en fordel å bruke gel-penner.

Markeringspenn-staedtler-textsurfer-gel.jpg

Understreking

Mange synes det blir overflødig å understreke når man har markert med farger, mens andre både markerer og understreker f.eks. tolkningsord for å gjøre dem enda tydeligere.

Hvis du synes det blir mye med 4 ulike markeringsfarger, kan det være en god idé å understreke tolkningsord (skal, kan, eller osv.) i stedet for å markere dem med farge.

Henvisning

En god del lovbestemmelser har relasjoner til ander lover og bestemmelser. Andre ganger kan det være relevante rettsavgjørelser eller annet. Dette er ikke alltid like enkelt å huske på i en stresset eksamenssituasjon og derfor kan det være lurt å skrive henvisninger i lovsamlingen.

Noen holdepunkter:

 • Du kan bla. henvise til lover, forskrifter, traktater og rettsavgjørelser [1].
 • Bruk tittel og/eller dato (evt. nummer), kapittel, paragraf og/eller ledd, punktum, nummer eller litra.
 • Bruk vanlige forkortelser som grl., strl.. En henvisning kan f.eks. lyde: "jf. Grl. § 26 (2)".
 • Henvisninger kan kun innledes med følgende ord: opphevet (opph.), endret (endr.), se, jevnfør (jf./jfr.), konferer (cf./cfr./kfr.), sammenlign (sml.) eller kontra/contra.
 • Du kan henvise til norske rettsavgjørelser med f.eks. "jf. Rt. 1974 s. 222" eller "HR-2016-2357-A".
 • Du kan ikke henvise til rettsavgjørelser ved kallenavn som f.eks. "Husmordommen".
 • Du kan ikke henvise til lovforarbeider.

Merknad:

 1. Ved UiB er det bare lov å henvise innbyrdes i lovsamlingen, altså ikke henvise til eksterne kilder, jf. utfyllende regler § 3-7 (2).

Tips: Bruk blyant når du skriver henvisninger.

Se også

Eksterne lenker