Inkvisisjonsprinsippet

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Inkvisisjonsprinsippet er når en dømmende myndighet i et land både har ansvaret for etterforskning i straffesaker, og også fastsetter dom i de samme sakene. Motsvarende har en anklageprinsippet. Inkvisisjonsprinsippet er ansett for å gi dårligere rettsikkerhet enn anklageprinsippet.

I Norge blir inkvisisjonsprinsippet benyttet ved flere forvaltningsavgjørelser. For eksempel:

Verken den Den norske grunnloven eller Den europeiske menneskerettskonvensjon har noe eksplisitt eller implisitt forbud mot inkvisisjonsprinsippet i forvaltningsorganer, så lenge det er adgang til å bringe vedtaket inn for en uhildet domstol.

Eksterne lenker