Inkorporere

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Inkorporere betyr å innlemme eller innarbeide. Inkorporasjon er en metode for å implementere folkerettslige bestemmelser i nasjonal rett, også kalt henvisningsmetoden.

Som en konsekvens av at folkerett og norsk rett anses å være to forskjellige rettssystemer (dualisme), må folkeretten gjøres til del av norsk rett for at den skal kunne få direkte anvendelse for norske domstoler. Det innebærer at selv om regjeringen har bundet staten ved å ratifisere en traktat, er ikke en folkerettslig regel en del av norsk intern rett som domstolene skal legge til grunn før regelen er innarbeidet. Innarbeiding kan gjøres ved inkorporasjon eller transformasjon (aktiv eller passiv).

(denne artikkelen holder på å bli oppdatert)

Når en traktat inkorporeres i nasjonal lov, blir traktaten i sin helhet tatt inn i loven uten endring i traktatens ordlyd. Dette gjerne i en blankettlovs-form.

Eksempler på vidtgående inkorporeringslover i Norge er Menneskerettsloven og EØS-loven.

To andre metoder for å gjøre folkerettsregler til del av norsk rett er aktiv- (gjengivelsesmetoden) og passiv transformasjon (konstatering av rettsharmoni).

Se også

Litteratur

  • Morten Ruud og Geir Ulfstein, "Innføring i folkerett", 4 utgave 2011, ISBN 9788215018409
  • Inge Lorange Backer, "Om gjennomføring av barnekonvensjonen i norsk rett", Bonus pater familias - Festskrift til Peter Lødrup s. 69-88 - (FEST-2002-pl-69), Gyldendal Akademisk (Lovdata Pro)

Eksterne lenker