Informert samtykke

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Informert samtykke brukes i helserelatert juss som begrep om et samtykke gitt med bakgrunn i at den som samtykker er tilstrekkelig informert om situasjonen til å kunne ta avgjørelsen om samtykke.

Krav om informert samtykke stilles i ulike situasjoner. Dersom en operasjon skal utføres og det er en viss risiko for invaliditet, skal pasienten ha tilstrekkelig informasjon om hvor stor man anser risikoen for å være, hvilke konsekvenser det kan få å operere og ikke minst hva det vil innebære å ikke operere.

Det kreves også informert samtykke for at noen skal kunne delta som forsøkspersoner i kliniske studier. Informasjonen som gis i slike tilfeller må i det minste omtale fordelene og ulempene ved å delta samt det at personens fremtidige medisinske behandling ikke settes på spill ved å la være å delta i studien. De fleste helsemyndigheter og medisinske tidsskrifter krever at informert samtykke skal foreligge for at studier skal godkjennes og at artikler om studier skal aksepteres.

Vanlige problemstillinger[rediger | rediger kilde]

Dersom pasienten ikke er ved bevissthet kan ikke informert samtykke gis, med mindre en tidligere erklæring foreligger. Kan da pårørende eller fastlege gi samtykke? Selv om informasjonen er mottatt og godtatt er det ikke opplagt at den blir forstått. Dette har f.eks vert en problemstilling når legemiddelfirma har testet medisiner i u-land der analfabetisme er utbredt. Pasienten må også ha et "reellt valg". Eksempler på forsøk der dette kanskje ikke er tilfelle er innsatte i fengsler som loves kortere soning mot at de underkaster seg en eksperimentell behandling eller terapi. Det reelle valget er heller ikke alltid til stede i u-land. Deltaging i forsøket vil gjerne inkludere en rask legesjekk, noe som i noen u-land kan vere et sjeldent gode som man ikke bør si nei til. Er deltageren syk kan eksperimentet vere eneste mulighet til å få behandling.