Hypotese

Fra Jusleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk

En hypotese, en sammensetning av tese, antitese og syntese, er et utsagn om eller en forklaring på et fenomen eller en sammenheng i naturen, som ikke har blitt utsatt for testing i stor grad ennå.

Vitenskap defineres ofte som det å sette frem og teste hypoteser.

Har en hypotese blitt utsatt for mange og kritiske tester uten at disse har resultert i at hypotesen kunne falsifiseres (motbevises), omtales den ofte som enteori, men overgangen fra hypotese til teori er flytende.

Hypoteser kan være antatte naturlover, forklaringer av enkelthendelser eller -fenomener eller av statistiske sammenhenger.

I hverdagsspråket brukes hypotese ofte for å betegne «tankespinn» eller «spørsmål uten relevans for virkeligheten». Men den vitenskapsteoretiske betydningen av ordet er altså nesten det motsatte: Ved hjelp av hypoteser kan man håpe på å avsløre sammenhenger (f.eks. naturlover) i virkeligheten.

Se også[rediger]