Hypotese

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

En hypotese, en sammensetning av tese, antitese og syntese, er et utsagn om eller en forklaring på et fenomen eller en sammenheng i naturen, som ikke har blitt utsatt for testing i stor grad ennå.

Vitenskap defineres ofte som det å sette frem og teste hypoteser.

Har en hypotese blitt utsatt for mange og kritiske tester uten at disse har resultert i at hypotesen kunne falsifiseres (motbevises), omtales den ofte som enteori, men overgangen fra hypotese til teori er flytende.

Hypoteser kan være antatte naturlover, forklaringer av enkelthendelser eller -fenomener eller av statistiske sammenhenger.

I hverdagsspråket brukes hypotese ofte for å betegne «tankespinn» eller «spørsmål uten relevans for virkeligheten». Men den vitenskapsteoretiske betydningen av ordet er altså nesten det motsatte: Ved hjelp av hypoteser kan man håpe på å avsløre sammenhenger (f.eks. naturlover) i virkeligheten.

Se også