Hypnoseloven (Opphevet)

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Hypnoseloven er et et navn som brukes om § 364 i Straffeloven fra 1902. Da det ble vedtatt ny straffelov 20. mai 2005, ble ikke denne paragrafen videreført.

Det var bare den alminnelige delen som ble vedtatt i 2005 Ot.prp. nr. 90 (2003-2004). Den spesielle delen er vedtatt som endringslover til 2005-loven Ot.prp. nr. 8 (2007-2008) Ot.prp. nr. 22 (2008-2009). Sistnevnte proposisjon ledet frem til en endringslov i 2009 hvor §364 ble fjernet. I den nye straffeloven videreføres ikke bestemmelsen av 1902 om hypnose Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) side 131-132. Der fremgår det også at hypnose etter omstendighetene fortsatt vil kunne rammes av straffesanksjonerte bestemmelser utenfor straffeloven.

Den nye straffeloven av 2005 trådte i kraft 1. oktober 2015.

Se også

Eksterne lenker