Helsepersonelloven

Fra Jusleksikon.no
(Omdirigert fra Hlspl.)
Hopp til navigering Hopp til søk

Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven, forkortet hlspl.) av 2. juli 1999 er en lov som omhandler virksomhet, plikter og rettigheter for helsepersonell og virksomheter som yter helsehjelp i Norge.

Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helsetjenesten samt tillit til helsepersonell og helsetjeneste. Mange av bestemmelsene i loven forvaltes av Helsetilsynet i fylket og Statens helsetilsyn.

Opphevelse av andre lover

Helsepersonellovens § 77 opphevet fra den tid loven trådte i kraft, en rekke lover som omhandlet ulike grupper helsepersonell:

  • Lov av 13. juli 1956 om fysioterapeuter og mensendiecksykegymnaster
  • Lov av 8. januar 1960 nr. 1 om godkjenning av sykepleiere
  • Lov av 11. juni 1971 nr. 54 om ortopediingeniører og om omsetning av ortopediske hjelpemidler
  • Lov av 23. juni 1972 nr. 69 om offentleg godkjenning av pleiarar i psykiatriske sjukehus
  • Lov av 9. mars 1973 nr. 13 om godkjenning m.v. av psykologer
  • Lov av 14. juni 1974 nr. 47 om godkjenning m.v. av helsepersonell
  • Legeloven|Lov av 13. juni 1980 nr. 42 om leger (legeloven)
  • Tannlegeloven|Lov av 13. juni 1980 nr. 43 om tannleger (tannlegeloven)
  • Jordmorloven|Lov av 26. april 1985 nr. 23 om jordmødre (jordmorloven)

Eksterne lenker