Hjemmel

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Hjemmel er et ord som kan ha to betydninger, enten lovlig atkomst eller rettsgrunnlag.

Lovlig atkomst[rediger | rediger kilde]

Den ene betydning av ordet hjemmel er å ha lovlig atkomst til noe. Den som er berettiget som eier til (eller rettighetshaver over) en ting, har hjemmel som eier (rettighetshaver). Når en ting eller rettighet overdras mot vederlag til en annen, sies overdrageren å garantere for sin hjemmel, og han er som hjemmelsmann ansvarlig for at den annen får tingen eller rettigheten uten hinder av tredjemanns rett. Dersom en slik hindring er til stede, foreligger hel eller delvis vanhjemmel, som kan føre til heving, erstatning eller prisavslag.

ELLER

Rettsgrunnlag[rediger | rediger kilde]

Hjemmel kan også bety rettsgrunnlag i lov, forskrift, rettspraksis eller annen rettskilde for en rettstilstand eller et vedtak truffet av offentlig myndighet. For nærmere oversikt over rettsgrunnlag som brukes i juridisk argumentasjon kan du se rettskildeprinsipper og rettskildefaktor.

For å hevde at det foreligger en rettsregel av et bestemt innhold, må vi påvise et primært rettsgrunnlag, det vil si utsagn eller faktiske forhold som er grunnlag for å hevde at her foreligger en rettsregel.

Se også[rediger | rediger kilde]