Høgskolen i Innlandet

Fra Jusleksikon.no
(Omdirigert fra HiI)
Hopp til navigering Hopp til søk
Høgskolen i Innlandet, avd. Lillehammer

Høgskolen i Innlandet (forkortet HiI) er en statlig høyskole som oppstod gjennom en sammenslåing av Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer.

I september 2016 vedtok Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark å slå seg sammen til Høgskolen i Innlandet, med virkning fra 1. januar 2017.

Studietilbud i rettsvitenskap

Høgskolen i Innlandet tilbyr Bachelor i rettsvitenskap. Studiet gir kunnskap om sentrale deler av rettssystemet. Studentene øves i å stille og analysere praktiske og teoretiske rettsspørsmål på bakgrunn av etablert juridisk metode, og i å finne fram til rettskilder og argumenter som kan tillegges betydning når spørsmålene skal løses.

Ved gjennomført Bachelor i rettsvitenskap skal kandidatene ha nådd et kunnskaps- og ferdighetsnivå som tilfredsstiller de krav som stilles i offentlig og privat virksomhet når det gjelder utøvelse av oppgaver som krever evne til å forstå og anvende regelverket innen nærmere avgrensede områder.

Følgende årsstudier fra andre institusjoner kan godkjennes som fritak fra første år Bachelor i rettsvitenskap:

Øvrige studier og emner vurderes ut fra en faglig vurdering.

Bachelorgrad i rettsvitenskap fra Høgskolen i Innlandet kvalifiserer til opptak til det 2-årige masterprogrammet i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Bergen.

  • Studiested: Lillehammer
  • Varighet: 3 år/6 semestre
  • Studiepoeng: 180
  • Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse
  • Poenggrense (2017): 49,9 (førstegangsvitnemål 45,5)
  • Studieplasser: 120
  • Søknad: via Samordna opptak
  • Søknadsfrist: 15. april
  • Studiekode: 217526

Se også

Eksterne lenker