Hevdslova

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Hevdslova (Lov om hevd, forkortet Hevdsl.) har som formål å regulere hevdeiendomsrett og bruksrett til ting.

Hevden består i at den som gjennom en viss tid har brukt en ting i den gode tro at han har en rett som svarer til bruken, erverver en slik rett. Det er altså et godtroerverv som skjer, men i motsetning til f.eks. godtroerverv etter reglene i Tinglysingsloven § 27, kommer ikke ervervet spontant, men først etter en viss tid, etter at hevdsperioden er utløpt.

  • Eiendomshevd innebærer at eiendomsretten går tapt hos rette eier, jf. Hevdsloven §§ 2-6. Hevdstiden er 20 år for eiendomsrett og 10 år for løsøre og verdipapir.
  • Brukshevd innebærer at hevderen får rettigheter på den faste eiendommen som innebærer begrensninger i eierens rådighet, jf. Hevdsloven §§ 7-8. Hevdstiden er 50 år.
  • Mothevd foreligger hvis hevderen har truffet tiltak som stenger for den rettighet andre har over eiendommen, jf. Hevdsloven § 9 første ledd.
  • Frihevd innebærer at bruksretten faller bort ved ikke-bruk i full hevdstid, jf. Hevdsloven §§ 10-11 første ledd første punktum.

Se også

Litteratur

Eksterne lenker