Helsepersonelloven

Fra Jusleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk

Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven, forkortet hlspl.) av 2. juli 1999 er en lov som omhandler virksomhet, plikter og rettigheter for helsepersonell og virksomheter som yter helsehjelp i Norge.

Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helsetjenesten samt tillit til helsepersonell og helsetjeneste. Mange av bestemmelsene i loven forvaltes av Helsetilsynet i fylket og Statens helsetilsyn.

Opphevelse av andre lover[rediger]

Helsepersonellovens § 77 opphevet fra den tid loven trådte i kraft, en rekke lover som omhandlet ulike grupper helsepersonell:

  • Lov av 13. juli 1956 om fysioterapeuter og mensendiecksykegymnaster
  • Lov av 8. januar 1960 nr. 1 om godkjenning av sykepleiere
  • Lov av 11. juni 1971 nr. 54 om ortopediingeniører og om omsetning av ortopediske hjelpemidler
  • Lov av 23. juni 1972 nr. 69 om offentleg godkjenning av pleiarar i psykiatriske sjukehus
  • Lov av 9. mars 1973 nr. 13 om godkjenning m.v. av psykologer
  • Lov av 14. juni 1974 nr. 47 om godkjenning m.v. av helsepersonell
  • Legeloven|Lov av 13. juni 1980 nr. 42 om leger (legeloven)
  • Tannlegeloven|Lov av 13. juni 1980 nr. 43 om tannleger (tannlegeloven)
  • Jordmorloven|Lov av 26. april 1985 nr. 23 om jordmødre (jordmorloven)

Eksterne lenker[rediger]