Havrett

Fra Jusleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk

Havrett er en felles betegnelse for folkerettsregler som regulerer den internasjonale rettsorden på havet.

Havretten behandler f.eks. spørsmål om hvem som har rett til å nyttiggjøre seg av naturressurser, som f.eks. fisk og olje i de ulike havområdene utenfor kysten. Avhengig av hvilken sone utenfor kysten det er snakk om, vil rettighetene og pliktene som ligger til kyststaten variere.

Historisk[rediger]

Havretten har røtter tilbake til den sene middelalder, hvor enkeltstater gjorde krav på enerett over havområder. Senere ble Hugo Grotius' prinsipp om havenes frihet gjeldende (Mare liberum, "fritt hav"). I dag søker havretten å skape balanse mellom havenes frihet og kyststatenes interesser. Gjennom århundrer har havretten vært basert på sedvanerett. Først i 1958 ble den første havrettskonvensjonen vedtatt; i dag har flertallet av verdens land underskrevet og ratifisert FNs Havrettskonvensjon.

Se også[rediger]

Eksterne lenker[rediger]