Havrett

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Havrett er en felles betegnelse for folkerettsregler som regulerer den internasjonale rettsorden på havet.

Havretten behandler f.eks. spørsmål om hvem som har rett til å nyttiggjøre seg av naturressurser, som f.eks. fisk og olje i de ulike havområdene utenfor kysten. Avhengig av hvilken sone utenfor kysten det er snakk om, vil rettighetene og pliktene som ligger til kyststaten variere.

Historisk

Havretten har røtter tilbake til den sene middelalder, hvor enkeltstater gjorde krav på enerett over havområder. Senere ble Hugo Grotius' prinsipp om havenes frihet gjeldende (Mare liberum, "fritt hav"). I dag søker havretten å skape balanse mellom havenes frihet og kyststatenes interesser. Gjennom århundrer har havretten vært basert på sedvanerett. Først i 1958 ble den første havrettskonvensjonen vedtatt; i dag har flertallet av verdens land underskrevet og ratifisert FNs Havrettskonvensjon.

Se også

Eksterne lenker