Høyesteretts kjæremålsutvalg

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Høyesteretts kjæremålsutvalg var benevnelsen for Høyesteretts ankedomstol som eksisterte frem til innføringen av Tvisteloven 1. januar 2008, hvoretter navnet ble endret til Høyesteretts ankeutvalg.

Selv om det var en egen domstol utgjorde det ingen egen instans; enten ble en sak avgjort av Kjæremålsutvalget eller så ble den avgjort av Høyesterett. Kjæremålsutvalget var skiftevis besatt av tre høyesterettsdommere utnevnt av høyesterettsjustitiarius. Kjæremålsutvalgets avgjørelser ble publisert i Norsk Retstidende.

I straffesaker som var anket fra lagmannsretten og i sivilrettslige saker hvor anken gjaldt en formuesverdi under kr. 125.000, krevdes kjæremålsutvalgets samtykke for at saken kunne behandles i Høyesterett. Ellers hadde kjæremålsutvalget adgang til å avvise anker blant annet dersom det fant det åpenbart at anken ikke vil føre frem.

Kjæremålsutvalget var også siste instans ved avgjørelsen av kjæremål (anker over kjennelser og beslutninger).

Etter Tvistelovens ikrafttredelse 1. januar 2008 endret Høyesteretts kjæremålsutvalg navn til Høyesteretts ankeutvalg, ettersom begrepet kjæremål ved den nye loven bortfaller til fordel for begrepet anke.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]