Gruppesøksmål

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Et gruppesøksmål er søksmål som føres av eller mot en gruppe på samme eller vesentlig likt faktisk og rettslig grunnlag, og som er godkjent av retten som gruppesøksmål. (Tvistelovens § 35-1)

Det er fire vilkår som alle må være oppfylt for at et gruppesøksmål kan fremmes:

  • at flere rettssubjekter har krav eller forpliktelser på samme eller vesentlig likt faktisk og rettslig grunnlag,
  • at kravene ellers kan behandles av retten med samme sammensetning og hovedsakelig etter de samme saksbehandlingsregler,
  • at gruppeprosess er den beste behandlingsmåten, og
  • det er grunnlag for å utpeke grupperepresentant etter tvistelovens § 35-9.

Gruppesøksmål som prosessform må godkjennes av retten, som så skal sørge for at gruppesøksmålet gjøres kjent overfor dem som kan slutte seg til det, eller som er gruppemedlemmer. (tvistelovens § 35-5) Deltakere i søksmålet skal registeres av retten. Ved registreringen kan det fastsettes et maksimalbeløp for gruppemedlemmenes ansvar for sakskostnader.

Gruppemedlemmenes interesser skal ivaretas av en grupperepresentant som oppnevnes av retten. Grupperepresentanten har plikt til å holde medlemmene orientert om prosessen.

Retten til å fremme gruppesøksmål ble innført i Norge med den nye tvisteloven, i kraft fra 1. januar 2008. Reglene for gruppesøksmål følger av tvistelovnes åttende del.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]