Grov kroppsskade

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Grov kroppsskade er et begrep som ble introdusert i den nye Straffeloven 2005 og bestemmer hva som skal regnes for grov kroppsskade og strafferammen.

Grov kroppsskade tilsvarer legemsbeskadigelse fra den gamle Straffeloven 1902 § 229.

Strafferammen for grov kroppsskade er inntil 10 års fengsel, mens den som volder betydelig skade (tidligere grov legemsbeskadigelse) på en annens kropp eller helse, straffes med fengsel inntil 15 år, jf. Straffeloven § 274

Ved vurderingen av om kroppsskaden er grov skal det særlig legges vekt på om den har hatt til følge uhelbredelig lyte eller skade, sykdom eller arbeidsudyktighet av noen varighet eller sterk smerte, betydelig skade eller død og for øvrig om den har skjedd uten foranledning og har karakteren av overfall; begått mot en forsvarsløs person; har karakter av mishandling; begått av flere i fellesskap; er motivert av fornærmedes hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, religion, livssyn, homofile legning eller nedsatte funksjonsevne eller er forøvd ved bruk av kniv eller annen særlig farlig redskap.

Se også

Eksterne lenker