Grannelova

Fra Jusleksikon.no
(Omdirigert fra Gl.)
Hopp til navigering Hopp til søk

Grannelova (også kjent som Naboloven) er en norsk lov som har til formål å unngå nabokonflikter ved å regulere hva en eier eller bruker av fast eiendom kan gjøre eller sette i verk.

Det som er ulovlig er i utgangspunktet tilstander som er til skade eller ulempe på naboeiendommen. Eksempler på skade er at vegger eller murer slår sprekker, grunnen raser ut m.v. Ulemper kan være støy og lukt. Det kan også være at noe på naboeiendommen er stygt og virker skjemmende i strøket. Det følger av loven at dersom noe må regnes som farlig, går det inn under begrepet ulempe.

Særlig om Naboloven § 2

En sentral bestemmelse i Naboloven er § 2, som sier at "Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom. Inn under ulempe går òg at noko må reknast for farleg."

Skade og ulempe

Etter Naboloven § 2 handler skade om en fysisk skade. Eksempler på skade er at vegger eller murer slår sprekker, grunnen raser ut m.v. Også personskader vil omfattes av skadebegrepet. En skade kan være kombinert med en ulempe, f.eks. støy i forbindelse med bygging.

En ulempe handler om forstyrrende elementer som støy, lukt og skitt, eller at noe er så uestetisk at det er en ulempe.

Skal skaden eller ulempen være ulovlig må den være unødvendig (uturvande) eller urimelig. Det er tilstrekkelig at ett av kravene er oppfylt jf. eller.

Eksterne lenker