Gjenstand

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Gjenstand er etter ordlyden en ting, men i den nye Straffeloven 2005 fremgår det av § 12 at ordet også omfatter elektrisk energi eller annen energi.

I den gamle [[Straffeloven 1902 (Opphevet)] var det ingen definisjon av hva en gjenstand var for noe. Straffelovkommisjonen foreslo derfor å utvide ordlydens betydning med at det også omfatter elektrisk energi eller annen energi.

Fra forarbeidene

Gjeldende rett inneholder ingen bestemmelse som definerer hva som omfattes av begrepet gjenstand. Heller ikke Straffelovkommisjonen foreslår noen alminnelig definisjon av hva som regnes som gjenstand. Den nøyer seg med å gi en definisjon som gjør det klart at elektrisk energi og andre energiformer også regnes som gjenstand.

Departementet slutter seg til Straffelovkommisjonens forslag. På bakgrunn av den uklarhet som har vært knyttet til definisjonen i gjeldende straffelov § 6, finner departementet det hensiktsmessig at det klargjøres at gjenstand omfatter alle energiformer, også de som benyttes til å formidle lyd og bilder. Informasjon i datasystemer mv. skal fortsatt ikke regnes som gjenstand.

Se også

Eksterne lenker