Gjensidig testament

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Gjensidig testament er en ordning der to eller flere testamentariske disposisjoner gjøres til fordel for hverandre.

I et gjensidig testament oppgis det at man skal arve hverandre og ordningen blir ofte brukt mellom ektefeller uten livsarvinger og samboere. Samboere er ikke er like godt ivaretatt av Arveloven som for eksempel ektefeller og må derfor opprette gjensidig testament om de ønsker å arve hverandre.

Definisjonen på gjensidig testament er gitt i Arvelova (1972) § 49 tredje ledd.

Etter rettspraksis kan testament som tilgodeser og er til fordel for den enes livsarvinger eller andre nærstående være å anse som et gjensidig testament, jf. Rt-1979-922 side 927 (Nilsen-testament-dommen).

Formkrav[rediger | rediger kilde]

Det er de samme formkrav som for vanlig testament og reglene går frem av Arvelova (1972) §§ 48-64.

Testator må som hovedregel være over 18 år og for øvrig oppfylle vilkårene for å ha rettslig handleevne. Testamentet må videre være skriftlig, og det må underskrives av to vitner, som enten bevitner eller får vedkjent seg testators underskrift. Vitnene må ikke nødvendigvis vite hva som står i testamentet, men de må vite at det er et testament det er snakk om. Det bør videre stå nederst i dokumentet at vitnene bekrefter at testator var «ved sine fulle fem» da han eller hun foretok disposisjonen, eller lignende formuleringer. For at testamentet skal være gyldig kreves videre at vitnene ikke må være inhabile. Dette innebærer at verken vitnene selv eller visse av vitnenes nærstående (se nærmere § 61) må være gitt noen fordel i testamentet. I likhet med det som gjelder for avtaler, kan testamentet dessuten erklæres ugyldig dersom det kan bevises at det ble frembragt ved tvang, eller at testator var sinnssyk i disposisjonsøyeblikket, jf. Arvelova (1972) §§ 62-63.

Dersom det foreligger en nødsituasjon, slik at overholdelse av de vanlige formreglene ikke var mulig, finnes det en snever unntaksregel i § 51 (såkalt nødtestament). Det er imidlertid mye som skal til for at vilkårene her skal være oppfylt.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]