Gjenboer

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

En gjenboer er eieren, fester eller bruker av en eiendom som ligger på andre siden av veg eller andre smale arealstriper og således ikke har felles grense med angjeldende eiendom.

Begrepet gjenboer brukes også om bygning eller bolig med innsyn til en annen bolig, for eksempel over gårdsrommet i bygårder. Begrepet kan være uavgengig om det er eiendomsgrense i mellom.

Plan- og bygningslovgivningen

Plan- og bygningsloven (PBL) likestiller gjenboere med naboer når det gjelder nabovarsling.

Som hovedregel skal den som søker om tillatelse etter PBL varsle naboer og gjenboere. Kommunen kan gi helt eller delvis fritak for nabovarsling eller kreve at andre enn naboer og gjenboere også varsles. De som får slikt «nabovarsel» har 2 ukers frist for å inngi merknad til saken.

Gjenboere er å anse som parter i saken på linje med naboer og eventuelt andre, og har således rett til innsyn i sakens dokumenter i henhold til forvaltningsloven.

Se også

Eksterne lenker