Fylkesmann

Fra Jusleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk

Fylkesmann (før 1919 amtmann, og tidligere også sysselmann) er statens representant i et fylke og har til rådighet en forvaltningsenhet, betegnet "fylkesmannsembetet".

Fordi Oslo og Akershus fylker har felles fylkesmann, er det bare 18 fylkesmenn og for Oslo og Akershus' vedkommende er også betegnelsen Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Fylkesmenn utnevnes av Kongen i statsråd.

Fylkesmann må ikke forveksles med fylkesrådmann eller fylkesordfører.

Fylkesmannens oppgaver[rediger]

Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i sitt fylke. Han/hun skal bidra til at Stortingets og Regjeringens retningslinjer blir fulgt opp. Dette skjer ved at:

 1. Fylkesmannen utfører forvaltningsoppgaver på vegne av departementene.
 2. Fylkesmannen overvåker kommunenes virksomhet og er klageinstans for mange typer kommunale vedtak.

Fylkesmannens oppgaver består blant annet av:

 • Familiesaker: Separasjon, skilsmisse, adopsjon og barnevernssaker
 • Fri rettshjelp
 • Utbetaling av statstilskudd til trossamfunn
 • Naturforvaltning, friluftsliv og forurensning
 • Sosial- og helsesaker
 • Distrikts- og arealplanlegging
 • Utdanning
 • Miljøsaker
 • Landbruksspørsmål
 • Beredskap ved kriser og krig

Administrativt er Fylkesmannen underlagt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Eksterne lenker[rediger]