Fundasjon

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Fundasjon (eller fundats, av latin fundatio) betyr opprettelse eller grunnleggelse.

Under eneveldet (1660–1814) var fundats en av mange betegnelser som ble brukt om forordning. En forordning var lover eller rettsforskrifter av allmenn gyldighet utstedt i kongens eget navn og under hans segl.

I forbindelse med etableringen av Norges Bank, ble det 14. juni 1816 sanksjonert seks beslutninger som ble de grunnleggende lovene for rikets penge- og bankvesen. Pengeloven fastsatte blant annet at landets nye bank skulle få navnet Norges Bank. De nærmere bestemmelsene for banken ble vedtatt i to lover, en om oktroi og en om fundasjon.

Se også