Fullmektig

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Fullmektig er betegnelsen på en person som har fullmakt. Fullmektigen kan da opptre og handle på vegne av en annen person (fullmaktsgiver).

Fullmakten kan være begrenset til en spesiell handel eller avgjørelse, eller av mer generell karakter. Disposisjonen som fullmektigen foretar er å betrakte som en disposisjon foretatt av fullmaktsgiveren.

Fullmektig også tittel som brukes for en rekke funksjonærer i offentlig og privat tjeneste.

Se også