Fullmaktsgiver

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Fullmaktsgiver er betegnelsen på en person som har avgitt fullmakt til at en annen person (fullmektig) kan opptre og handle på sine vegne.

Fullmakten kan være begrenset til en spesiell handel eller avgjørelse, eller av mer generell karakter. Disposisjonen som fullmektigen foretar er å betrakte som en disposisjon foretatt av fullmaktsgiveren.

Se også