Fullbyrdingsutsettelse

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Fullbyrdingsutsettelse (tidligere: betinget dom) er en straffereaksjon som innebærer at fengselsstraffen utsettes helt eller delvis i en prøvetid.

Etter en nærmere fastsatt tid (prøvetid) vil den idømte straff falle bort, dersom den dømte ikke begår nye lovbrudd i prøvetiden.

Fullbyrdingsutsettelse (betinget fengsel) er regulert i lov gjennom Straffeloven § 34

Retten kan også bestemme at idømt fengselsstraff dels skal være betinget og dels ubetinget. Den ubetingede del kan ikke settes lavere enn 14 dager.

En ubetinget dom er det motsatte av betinget dom og innebærer at den domfelte må sone sin straff i fengsel.

Prøvetid

Prøvetiden fastsettes av retten og er normalt på 2 år, men kan settes inntil 5 år.

Dersom den domfelte bryter vilkårene for fullbyrdingsutsettelsen, kan retten bestemme at straffen skal fullbyrdes helt eller delvis. Begås nye straffbare handlinger i prøvetiden, kan retten gi en samlet dom for begge handlinger eller avgi ny dom for den nye handlingen.

Brudd på vilkår for fullbyrdingsutsettelsen er regulert i Straffeloven § 39.

Se også

Eksterne lenker