Forvaring

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Forvaring (tidligere: sikring) er en straffereaksjon som innebærer at den straffedømte holdes fengslet på ubestemt tid.

Forvaring er en straffereaksjon som brukes dersom det er stor fare for at lovbryteren kan komme til å gjenta forbrytelsen eller regnes som en fare for samfunnet.

Tidligere het denne straffeformen sikring, men fra 2002 ble det endret til forvaring. Forvaring er regulert i lov gjennom Straffeloven §§ 40–47.

Forvaring er i dag det eneste virkemidlet det norske rettsvesenet har for å dømme lovbrytere til livstidsdom, da det ikke er noen øvre grense for varigheten av en forvaringsdom. Ved forvaringsstraff fastsettes det en tidsramme og normalt også en minstetid. Forvaringsfangen kan ikke løslates før utløpet av minstetiden og forvaringsdommen kan forlenges med inntil 5 år av gangen etter utløpet av tidsrammen. Dette innebærer at en forvaringsfange må kvalifisere seg for løslatelse gjennom å godtgjøre at vedkommende ikke lenger utgjør en fare for samfunnet eller kan komme til å begå nye forbrytelser.

Se også

Eksterne lenker