Forsvarer

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Forsvarer er betegnelsen på den talsmann en siktet eller tiltalt har rett til å la seg bistå av i norsk straffeprosses.

En slik rett har den siktede på ethvert trinn i saken og han kan selv velge hvem han vil bruke som forsvarer. Det frie forsvarervalg er en grunnleggende menneskerett og nedfelt i artikkel 6 nr. 3 i den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). I norsk straffeprosess er regelen også lovfestet i straffeprosessloven § 94. Som regel vil forsvarer være en advokat, men med særskilt tillatelse fra retten kan det brukes også en «annen skikket person». I Høyesterett kan bare advokater som har møterett for Høyesterett ivareta tiltaltes forsvar.

I nesten alle straffesaker vil siktede ha rett på offentlig forsvarer, dvs. en advokat som staten betaler for ham. Ønsker siktede en bestemt advokat som forsvarer, vil denne nesten uten unntak bli oppnevnt, i andre tilfeller vil tingretten oppnevne en av de faste forsvarere ved domstolen. Unntak fra retten til selv å velge forsvarer gjøres bare hvis valget fører til en vesentlig forsinkelse av saken fordi den valgte forsvarer er opptatt når saken er berammet eller skal avvikles. Den offentlige forsvarer skal ivareta samfunnets interesse i at ingen uskyldig blir dømt og at alt som taler til tiltaltes fordel, kommer frem i saken. Tiltalte kan derfor ikke instruere den offentlige forsvarer som f.eks. kan prosedere på at det ikke er ført bevis for tiltaltes skyld selv om tiltalte har tilstått - noe som skjedde i den kjente Hollekim-saken der Alf Nordhus var forsvarer og der tiltalte ble frikjent.

Forsvareren kan fremlegge bevis i saken, han kan be påtalemyndigheten innkalle vitner eller selv innkalle dem, og han kan avhøre vitner og sakkyndige.

Se også

Eksterne lenker