Forsikringssvindel

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Forsikringssvindel er bedrageri med hensikt til å urettmessig få utbetalt erstatning fra et forsikringsselskap for skade eller tap som ikke har skjedd, eller er påført med vitende vilje.

Eksempler på forsikringssvindel kan være å skade eller ødelegge et kjøretøy, sette fyr på eiendom eller å oppgi urettmessige opplysninger ved tegning av forsikringspoliser med den hensikt å redusere forsikringspremien. Forsikringssvindel straffes etter straffelovens § 375 (simpelt) og § 376 (grovt forsikringsbedrageri).

Straff ved forsikringssvindel[rediger | rediger kilde]

Simpel forsikringssvindel, jf. Straffeloven § 375[rediger | rediger kilde]

Den som ved inngåelse av forsikringsavtale eller ved utbetaling av forsikring oppgir feil opplysninger kan straffes med bot eller fengsel inntil 2 år.

Grovt forsikringsbedrageri, jf. Straffeloven § 376[rediger | rediger kilde]

Grovt forsikringsbedrageri straffes med fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om forsikringsbedrageriet er grovt skal det særlig legges vekt på om det

  • a) har hatt til følge en betydelig økonomisk skade,
  • b) har voldt fare for liv eller helse,
  • c) er begått ved flere anledninger eller over lengre tid, eller
  • d) er begått av flere i fellesskap eller har et planlagt eller organisert preg.

I tillegg til at forsikringssvindel straffes etter Straffeloven, vil forsikringsselskapet også kunne komme med sanksjoner, som å redusere forsikringsutbetalingen, nekte forsikringsutbetaling og svarteliste kunden for alle fremtidige kundeforhold. Det finnes ingen felles svarteliste over uønskede forsikringskunder i Norge og med dagens ordning kan derfor de som er svartelistet hos et forsikringsselskap bli kunde i et annet (uvitende) forsikringsselskap.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]