Forside

Fra Jusleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk

Velkommen til Jusleksikon.no
- Et oppslagsverk for juridiske ord og uttrykk
For øyeblikket inneholder leksikonet 2 294 sider
 

Aktuelt

Uskyldig dømt i ti år – får en halv million

Han måtte helt til Strasbourg før saken snudde, men nå får han endelig oppreisning for tiden han urettmessig sonet i fengsel.

25.03.2019 05:01
Høyesterett delt om passiv medvirkning
Med tre mot to stemmer mener Høyesterett at stemoren ble skyldig i medvirkning da hun lot være å varsle om ektemannens barnemishandling.
22.03.2019 14:02
- En kritisk tid for ytringsfriheten
Tidligere Aschehoug-sjef William Nygaard var blant debattantene da Advokatforeningen Oslo Krets holdt årsmøte torsdag.
21.03.2019 23:33
Dagbladet-typografer tapte oppsigelsessak
Under henvisning til blant annet Norwegian-dommen fra desember, kommer Oslo tingrett til at Dagbladet gyldig kunne si opp sine to siste typografer.
21.03.2019 11:04
Frykter seksuallovbrudd-undervisning skal støte studentene
– Vi har hatt erfaringer med studenter som har reagert sterkt på grunn av egne opplevelser, forteller professor ved UiB, Jørn Jacobsen.
21.03.2019 05:10

Nyhetene er hentet med RSS fra Rett24.no

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, lærere, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte.
Følg oss på Facebook
Velkommen til Jusleksikon.no
- Et oppslagsverk for juridiske ord og uttrykk
For øyeblikket inneholder leksikonet 2 294 sider
 

Gå til ord som begynner på:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

 

Aktuelt

Uskyldig dømt i ti år – får en halv million

Han måtte helt til Strasbourg før saken snudde, men nå får han endelig oppreisning for tiden han urettmessig sonet i fengsel.

25.03.2019 05:01
Høyesterett delt om passiv medvirkning
Med tre mot to stemmer mener Høyesterett at stemoren ble skyldig i medvirkning da hun lot være å varsle om ektemannens barnemishandling.
22.03.2019 14:02
- En kritisk tid for ytringsfriheten
Tidligere Aschehoug-sjef William Nygaard var blant debattantene da Advokatforeningen Oslo Krets holdt årsmøte torsdag.
21.03.2019 23:33
Dagbladet-typografer tapte oppsigelsessak
Under henvisning til blant annet Norwegian-dommen fra desember, kommer Oslo tingrett til at Dagbladet gyldig kunne si opp sine to siste typografer.
21.03.2019 11:04
Frykter seksuallovbrudd-undervisning skal støte studentene
– Vi har hatt erfaringer med studenter som har reagert sterkt på grunn av egne opplevelser, forteller professor ved UiB, Jørn Jacobsen.
21.03.2019 05:10

Nyhetene er hentet med RSS fra Rett24.no

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, lærere, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte.
Følg oss på Facebook

Nye rettsavgjørelser

HR-2019-568-A
Den ankende part begjærte lukkede dører i en sak om forståelsen av vilkårene for soningsutsettelse etter straffeprosessloven § 459. Begjæringen var begrunnet i at det ville bli gitt opplysnin…
TOSLO-2018-172447
Spørsmål om sletting av varemerke. Retten kom til at selskapet som hadde fremmet krav om sletting, oppfylte kravet i varemerkeloven § 39 om rettslig interesse. Det aktuelle varemerket var tilkny…
TOSLO-2018-99059
Saken gjelder gyldigheten av oppsigelse i arbeidsforhold, spørsmål om det foreligger virksomhetsoverdragelse og krav om erstatning. To typografer ansatt i Dagbladet ble oppsagt med begrunnelse i…

Nye lover og forskrifter

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26 grader øst mv. i 2019
Forskrift om endring i forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26 grader øst mv. i 2019
Ikraftsetting av lov 22. mars 2019 nr. 7 om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen (havbunnsmineralloven)
Ikraftsetting av lov 22. mars 2019 nr. 7 om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen (havbunnsmineralloven)
Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader N i 2019
Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader N i 2019