Forside

Fra Jusleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk

Velkommen til Jusleksikon.no
- Et oppslagsverk for juridiske ord og uttrykk
For øyeblikket inneholder leksikonet 2 294 sider
 

Aktuelt

Jusspodder i vinden

I takt med podkastens økende popularitet, vokser også antallet jusspodder.

16.07.2019 06:06
Millionavtale om forskning inngått mellom UiB og Skatteetaten
UiB og Skatteetaten går inn med henholdsvis 25,5 og 16 millioner kroner over en periode på ti år. Hensikten er å styrke den skatterettslige forskningen ved UiB.
15.07.2019 05:52
Presiserer handlingsrommet ved insolvens
Å dele know how under insolvens kan rammes av straffebudet mot formuesforringelse, konkluderer Høyesterett.
11.07.2019 06:53
EMD dumper 16 saker på Norge samtidig
Det var Norges dommer i Strasbourg, Arnfinn Bårdsen, som tok initiativet til å kommunisere 16 barnevernsaker mot Norge på én gang.
10.07.2019 04:07
Dommerne protesterer på innstillingen til Gulating
Dommere ved både Stavanger og Gulating ber Justisdepartementet gripe inn. Årsaken er at Innstillingsrådet for dommere vraket tingrettsdommer Richard Saue.
08.07.2019 05:24

Nyhetene er hentet med RSS fra Rett24.no

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, lærere, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte.
Følg oss på Facebook
Velkommen til Jusleksikon.no
- Et oppslagsverk for juridiske ord og uttrykk
For øyeblikket inneholder leksikonet 2 294 sider
 

Gå til ord som begynner på:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

 

Aktuelt

Jusspodder i vinden

I takt med podkastens økende popularitet, vokser også antallet jusspodder.

16.07.2019 06:06
Millionavtale om forskning inngått mellom UiB og Skatteetaten
UiB og Skatteetaten går inn med henholdsvis 25,5 og 16 millioner kroner over en periode på ti år. Hensikten er å styrke den skatterettslige forskningen ved UiB.
15.07.2019 05:52
Presiserer handlingsrommet ved insolvens
Å dele know how under insolvens kan rammes av straffebudet mot formuesforringelse, konkluderer Høyesterett.
11.07.2019 06:53
EMD dumper 16 saker på Norge samtidig
Det var Norges dommer i Strasbourg, Arnfinn Bårdsen, som tok initiativet til å kommunisere 16 barnevernsaker mot Norge på én gang.
10.07.2019 04:07
Dommerne protesterer på innstillingen til Gulating
Dommere ved både Stavanger og Gulating ber Justisdepartementet gripe inn. Årsaken er at Innstillingsrådet for dommere vraket tingrettsdommer Richard Saue.
08.07.2019 05:24

Nyhetene er hentet med RSS fra Rett24.no

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, lærere, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte.
Følg oss på Facebook

Nye rettsavgjørelser

TSTAV-2016-105000
Saken gjelder påkjørsel med truck på en kvinnelig ansatt på [virksomhet]s område i [adresse1] i Stavanger. Kvinnen døde på sykehuset senere samme dag som følge av skadene. A…
TOSLO-2018-39917
Saken gjaldt overprøving av vedtak fra Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR), der et luseskjørt til oppdrettsanlegg ble opphevet fordi kravet til nyhet i patentloven § 2 ikke var oppfy…
TOSLO-2017-172482
I søksmål i avskjedssak påla retten arbeidsgiver å fremlegge reaksjoner som var gitt til andre ansatte for overtramp rettet mot saksøker. Vitnelistene ble redusert ut fra proporsjonalitetshens…

Nye lover og forskrifter

Forskrift om endring i omsetnings- og sykdomsforskriften for akvatiske dyr vedlegg 2
Forskrift om endring i omsetnings- og sykdomsforskriften for akvatiske dyr vedlegg 2
Forskrift om endring i forskrift om kvoteordningen for melk
Forskrift om endring i forskrift om kvoteordningen for melk
Midlertidig forskrift om ekstraordinære reguleringstiltak for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag i Sogn og Fjordane sesongen 2019
Midlertidig forskrift om ekstraordinære reguleringstiltak for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag i Sogn og Fjordane sesongen 2019