Forside

Fra Jusleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk
Velkommen til Jusleksikon.no
- Et oppslagsverk for juridiske ord og uttrykk
For øyeblikket inneholder leksikonet 2 300 sider
 

Aktuelt

SIAN-nestleder frikjent for hatefulle ytringer

Kvinnen ble tiltalt etter en anti-islamsk demonstrasjon ved Stortinget, men Borgarting lagmannsrett mener ytringene var innenfor ytringsfrihetens grenser.

07.08.2020 09:44
Korona-konkursloven er nesten ikke blitt brukt
Hensikten var å redusere antall konkurser, men siden systemet med rekonstruksjon trådte i kraft er det kunngjort 2957 konkurser – og bare åtte rekonstruksjoner.
07.08.2020 04:06
Klient vant erstatningssak mot DLA Piper
Oslo tingrett mener klienten har krav på 8,6 millioner i erstatning fra DLA Piper, grunnet uaktsom rådgivning ved en transaksjon mellom to selskaper.
06.08.2020 04:10
«Man trenger en debatt om hva jurister skal kunne»
I en særmerknad kritiserer jusprofessor Asbjørn Strandbakken de juridiske fakultetene, og etterlyser mer statlig styring av forskningen. Rett24 gjengir her merknaden i sin helhet.
05.08.2020 09:04
Høyesterett får Nav-kritikk – lager nye rutiner for saksforberedelse
Nav-utvalget mener Høyesterett burde sett EØS-problemet i 2017-saken. Toril Øie svarer at Høyesterett har satt igang et arbeid som vil bli offentliggjort senere.
05.08.2020 04:02

Nyhetene er hentet med RSS fra Rett24.no

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, lærere, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte.
Følg oss på Facebook
Velkommen til Jusleksikon.no
- Et oppslagsverk for juridiske ord og uttrykk
For øyeblikket inneholder leksikonet 2 300 sider
 

Gå til ord som begynner på:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

 

Aktuelt

SIAN-nestleder frikjent for hatefulle ytringer

Kvinnen ble tiltalt etter en anti-islamsk demonstrasjon ved Stortinget, men Borgarting lagmannsrett mener ytringene var innenfor ytringsfrihetens grenser.

07.08.2020 09:44
Korona-konkursloven er nesten ikke blitt brukt
Hensikten var å redusere antall konkurser, men siden systemet med rekonstruksjon trådte i kraft er det kunngjort 2957 konkurser – og bare åtte rekonstruksjoner.
07.08.2020 04:06
Klient vant erstatningssak mot DLA Piper
Oslo tingrett mener klienten har krav på 8,6 millioner i erstatning fra DLA Piper, grunnet uaktsom rådgivning ved en transaksjon mellom to selskaper.
06.08.2020 04:10
«Man trenger en debatt om hva jurister skal kunne»
I en særmerknad kritiserer jusprofessor Asbjørn Strandbakken de juridiske fakultetene, og etterlyser mer statlig styring av forskningen. Rett24 gjengir her merknaden i sin helhet.
05.08.2020 09:04
Høyesterett får Nav-kritikk – lager nye rutiner for saksforberedelse
Nav-utvalget mener Høyesterett burde sett EØS-problemet i 2017-saken. Toril Øie svarer at Høyesterett har satt igang et arbeid som vil bli offentliggjort senere.
05.08.2020 04:02

Nyhetene er hentet med RSS fra Rett24.no

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, lærere, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte.
Følg oss på Facebook

Nye rettsavgjørelser

LF-2019-136882
Saken gjaldt krav om prisavslag etter kjøp av bolig på grunn av skjeggkre. I tingretten ble hevingskrav avvist, og prisavslaget ble satt til ca 300.000, og lagmannsretten justerte dette ned til 2…
LB-2020-102990
En klient hadde videreformidlet en e-post han tidligere hadde sendt til sin advokat til utenforstående. Spørsmålet var da om et beslag i e-post likevel var beskyttet av bevisforbudet i straffepr…
LB-2019-177188
Tingretten hadde frifunnet en kvinne for overtredelse av straffeloven § 185. Under en appell foran Stortinget hadde hun blant annet uttalt seg om hva som ville skje dersom man tillot «import» av…

Nye lover og forskrifter

Forskrift om endring i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)
Forskrift om endring i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)
Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter øyepål i 2020
Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter øyepål i 2020
Forskrift om tidsbegrenset tilskudd til reise for permitterte utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen og deres familie
Forskrift om tidsbegrenset tilskudd til reise for permitterte utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen og deres familie