Forside

Fra Jusleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk


Jusleksikon Online

Gå til ord som begynner på:

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U -V - W - X - Y - Z - Æ -Ø - Å

 

Aktuelt

EMD avviser klagene fra Dagbladet og Avisa Nordland

Det var ikke i strid med ytringsfriheten at Dagbladet ble dømt for å ærekrenke ambulansesjåfør Erik Schjenken, slår Menneskerettsdomstolen fast.
Kjetil Kolsrud 22.03.2018 10:21
Sivilombudsmannen ber Stortinget om flere stillinger
Den voldsomme veksten i antall klager har ført til at enkelte saker er blitt liggende i flere år. Nå ber Aage Thor Falkanger om flere folk.
Kjetil Kolsrud 22.03.2018 05:13
EFTA-domstolen avsa dom tirsdag - Norge felt
Kristiansand kommune skulle lyst ut anbudet for bygging av et parkeringsanlegg i hele EØS-området, mener EFTA-domstolen.
Kjetil Kolsrud 21.03.2018 11:07
Disse ble innstilt i Frostating, Eidsivating og Lofoten
Yngve Svendsen skal denne uken bestemme seg for om han vil lede Borgarting eller Oslo tingrett. Mandag hadde han sitt siste møte som leder av Innstillingsrådet.
Kjetil Kolsrud 21.03.2018 05:01
Per Sandberg ny justisminister
Etter tirsdagens ekstraordinære statsråd er det ikke mindre enn fem utnevnte statssekretærer i Justisdepartementet.

Kjetil Kolsrud 20.03.2018 08:22

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte. Vi startet i 2011 og pr. 22. mars 2018 har vi arbeidet med 2 267 sider.
Følg oss på Facebook

Nye rettsavgjørelser

LG-2018-39688

Ankende part fikk ikke medhold i at et rettssubjekt ankende part selv hadde trukket inn i saken ikke var part. Ankende part fikk ikke medhold i at vedkommende ikke kunne tilkjennes sakskostnader.St…
LG-2018-39556
Manglende innbetaling av rettsgebyr for lagmannsretten førte til at anken ble forkastet. (Sammendrag ved Lovdata).Stikkord: Sivilprosess. Rettsgebyr. Manglende betaling. Rettsgebyrloven § 3. Tvis…
LG-2018-26864
Tingrettens sakskostnadsavgjørelse ble etter anke opphevet på grunn av manglende kontradiksjon.Stikkord: Sivilprosess. Sakskostnader. Skifteovertakst. Tvisteloven § 29-21 første ledd, jf. § 29…

Nye lover og forskrifter

Forskrift om ekstraordinær båndtvang, Tydal kommune, Trøndelag

Forskrift om ekstraordinær båndtvang, Tydal kommune, Trøndelag
Forskrift om bidragsinnkrevingslovens anvendelsesområde
Forskrift om bidragsinnkrevingslovens anvendelsesområde
Forskrift om endring i forskrift om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede landbruksvarer
Forskrift om endring i forskrift om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede landbruksvarer