Forside

Fra Jusleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk

Velkommen til Jusleksikon.no
- Et oppslagsverk for juridiske ord og uttrykk
For øyeblikket inneholder leksikonet 2 294 sider
 

Aktuelt

– Det er et mål å få dempet sakskostnadene

Justisministeren sier han ser på konkrete forslag til endringer for å dempe sakskostnadene i tvistesaker.

22.08.2019 04:10
Polsk regjeringsmedlem går av etter svertekampanje mot dommere
Polens visejustisminister måtte i går gå av, etter at det ble kjent at han har samarbeidet med en trollfabrikk for å sverte dommere som er kritiske til justisreformene i landet.
21.08.2019 10:39
Departementet ber Innstillingsrådet vurdere Gulating-jobbene på nytt
Dommerkollegene mener tingrettsdommer Richard Saue ble forbigått i kampen om to embeter i Gulating, og ba departementet gripe inn. Nå får de viljen sin.
21.08.2019 04:02
Borgarting opprettholder beslag mot Oslo-advokat
Den korrupsjonssiktede advokaten nådde ikke frem med at lydopptaket av hans klientsamtale var et ulovlig ervervet bevis.
20.08.2019 14:30
Advokatene sier foreløpig nei til sammenslåing i Østfold
Regjeringens forslag om å slå sammen fire av tingrettene i Østfold bør legges på is inntil Domstolkommisjonens utredning er ferdig. Det mener Advokatforeningen og lokale advokater.
20.08.2019 04:19

Nyhetene er hentet med RSS fra Rett24.no

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, lærere, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte.
Følg oss på Facebook
Velkommen til Jusleksikon.no
- Et oppslagsverk for juridiske ord og uttrykk
For øyeblikket inneholder leksikonet 2 294 sider
 

Gå til ord som begynner på:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

 

Aktuelt

– Det er et mål å få dempet sakskostnadene

Justisministeren sier han ser på konkrete forslag til endringer for å dempe sakskostnadene i tvistesaker.

22.08.2019 04:10
Polsk regjeringsmedlem går av etter svertekampanje mot dommere
Polens visejustisminister måtte i går gå av, etter at det ble kjent at han har samarbeidet med en trollfabrikk for å sverte dommere som er kritiske til justisreformene i landet.
21.08.2019 10:39
Departementet ber Innstillingsrådet vurdere Gulating-jobbene på nytt
Dommerkollegene mener tingrettsdommer Richard Saue ble forbigått i kampen om to embeter i Gulating, og ba departementet gripe inn. Nå får de viljen sin.
21.08.2019 04:02
Borgarting opprettholder beslag mot Oslo-advokat
Den korrupsjonssiktede advokaten nådde ikke frem med at lydopptaket av hans klientsamtale var et ulovlig ervervet bevis.
20.08.2019 14:30
Advokatene sier foreløpig nei til sammenslåing i Østfold
Regjeringens forslag om å slå sammen fire av tingrettene i Østfold bør legges på is inntil Domstolkommisjonens utredning er ferdig. Det mener Advokatforeningen og lokale advokater.
20.08.2019 04:19

Nyhetene er hentet med RSS fra Rett24.no

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, lærere, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte.
Følg oss på Facebook

Nye rettsavgjørelser

LG-2019-56075
Lagmannsretten opphevet tingrettens sakskostnadsavgjørelse fordi den var mangelfullt begrunnet. Det fremsto som uklart om tingretten hadde vært seg bevisst at det skulle foretas en separat saksko…
TOSLO-2018-140013
Sakens hovedspørsmål var om det var riktig å ilegge tilleggsskatt for en utilsiktet feil ved føringen av selvangivelsen som førte til at det ble krevd fradrag for 549 millioner kroner som ikke…
LH-2019-102994
Full tekst til avgjørelsen er ikke tilgjengelig på disse InternettsiderStikkord: Sivilprosess. Habilitet. Oppfriskning. Barnets beste. Tvisteloven § 16-12.

Nye lover og forskrifter

Forskrift om endring i forskrift om oppkreving av gebyr til statskassen for besiktelser, sertifikatutstedelse mv. som foretas i henhold til skipssikkerhetsloven mv. (Sjøfartsdirektoratets gebyrfor…
Forskrift om endring i forskrift om oppkreving av gebyr til statskassen for besiktelser, sertifikatutstedelse mv. som foretas i henhold til skipssikkerhetsloven mv. (Sjøfartsdirektoratets gebyrfor…
Forskrift om endring i forskrift om eiendomsmegling
Forskrift om endring i forskrift om eiendomsmegling
Forskrift om slamavskillere, tette tanker mv. samt bestemmelser om betaling av gebyr, Gildeskål kommune, Nordland
Forskrift om slamavskillere, tette tanker mv. samt bestemmelser om betaling av gebyr, Gildeskål kommune, Nordland