Forside

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velkommen til Jusleksikon.no
- Et oppslagsverk for juridiske ord og uttrykk
For øyeblikket inneholder leksikonet 2 300 sider
 

Gå til ord som begynner på:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Aktuelt

Knut Erik Sæther utnevnt til ny dommer i Høyesterett
I fredagens statsråd ble det formelt avgjort at assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther overtar embetet som blir ledig nå Magnus Matningsdal bir pensjonist.
18.06.2021 09:49
Schjødt-partner kutter lønna med 90 prosent og blir fagdirektør i NIM
Etter flere tiår som en av landets fremste prosedyreadvokater, blir han offentlig ansatt. – Jeg har vært advokat lenge nok, sier Vidar Strømme.
18.06.2021 04:01
Stortinget vedtok å kriminalisere deltakelse i gjenger
Både Advokatforeningen og Barneombudet var negative til forslaget, men nå har Stortinget vedtatt at man skal kunne straffes for å delta i en kriminell gjeng. 1. juli trer loven i kraft.
17.06.2021 13:04
Lagmannsretten er uenig med tingretten om bevisavskjæring av FBI-metoder
Vestfold tingrett kom sist uke til at FBI-overvåkingen fra Trojan Shield-saken ikke skulle tillates fremlagt. Agder lagmannsrett ser det annerledes.
17.06.2021 04:02
Gjenåpnet høyesterettsdom fra 1980 fikk samme resultat som sist
I april besluttet Høyesterett at en mer enn 40 år gammel sivil sak skulle gjenåpnes. Saken ble den gang avgjort med tre mot to stemmer.
16.06.2021 11:10

Nyhetene er hentet med RSS fra Rett24.no

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, lærere, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte.
Velkommen til Jusleksikon.no
- Et oppslagsverk for juridiske ord og uttrykk
For øyeblikket inneholder leksikonet 2 300 sider
 

Gå til ord som begynner på:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

 

Aktuelt

Knut Erik Sæther utnevnt til ny dommer i Høyesterett
I fredagens statsråd ble det formelt avgjort at assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther overtar embetet som blir ledig nå Magnus Matningsdal bir pensjonist.
18.06.2021 09:49
Schjødt-partner kutter lønna med 90 prosent og blir fagdirektør i NIM
Etter flere tiår som en av landets fremste prosedyreadvokater, blir han offentlig ansatt. – Jeg har vært advokat lenge nok, sier Vidar Strømme.
18.06.2021 04:01
Stortinget vedtok å kriminalisere deltakelse i gjenger
Både Advokatforeningen og Barneombudet var negative til forslaget, men nå har Stortinget vedtatt at man skal kunne straffes for å delta i en kriminell gjeng. 1. juli trer loven i kraft.
17.06.2021 13:04
Lagmannsretten er uenig med tingretten om bevisavskjæring av FBI-metoder
Vestfold tingrett kom sist uke til at FBI-overvåkingen fra Trojan Shield-saken ikke skulle tillates fremlagt. Agder lagmannsrett ser det annerledes.
17.06.2021 04:02
Gjenåpnet høyesterettsdom fra 1980 fikk samme resultat som sist
I april besluttet Høyesterett at en mer enn 40 år gammel sivil sak skulle gjenåpnes. Saken ble den gang avgjort med tre mot to stemmer.
16.06.2021 11:10

Nyhetene er hentet med RSS fra Rett24.no

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, lærere, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte.

Nye rettsavgjørelser

TTRES-2019-87690
Saken gjaldt krav om regress etter mislighold av informasjonsplikt ved tegning av boligselgerforsikring. Kjøperne fant ulike mangler og reklamerte på kjøpet. Det viste seg siden at det ikke var søkt…
TSUHO-2020-153376
Saken gjaldt oppsigelse i arbeidsforhold. Saksøkeren, som er fra Romania, var ansatt i et bemanningsselskap. Alle ansatte var fra Romania. Dette selskapet og selskapets eier er saksøkte i saken. Den…
TSENJ-2020-104530
Saken gjaldt overprøving av Kontrollkommisjonens vedtak om opprettholdelse av tvungent psykisk helsevern. Tingretten fant at fortsatt tvangsmedisinering etter psykisk helsevernloven § 3-3 nr. 7 var d…

Nye lover og forskrifter

Forskrift om endring i covid-19-forskriften
Forskrift om endring i covid-19-forskriften
Forskrift om endringer i forskrift 29. juni 2020 nr. 1423 om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen (søknadsordning for kjærester - unntak fra klagerett etter forvaltningslov…
Forskrift om endringer i forskrift 29. juni 2020 nr. 1423 om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen (søknadsordning for kjærester - unntak fra klagerett etter forvaltningslov…
Forskrift om endring i forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen
Forskrift om endring i forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen