Forside

Fra Jusleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk
Velkommen til Jusleksikon.no
- Et oppslagsverk for juridiske ord og uttrykk
For øyeblikket inneholder leksikonet 2 297 sider
 

Aktuelt

Jens E. A. Skoghøy søker seg tilbake til Høyesterett

Tre år etter at han sa opp stillingen for å bli professor, har Jens E. A. Skoghøy bestemt seg for at han ønsker å gjøre comeback som dommer i Høyesterett.

18.02.2020 05:01
Serkan Bulut tapte i Borgarting – får ikke bevillingen tilbake
Selv om Bulut ikke satt i ledelsen, må han som eneste advokat med regnskaps- og revisjonsplikt ta ansvaret for aksjeselskapets mangler, mener Borgarting. Nå kan saken havne i Høyesterett.
17.02.2020 05:01
Han blir ny sjef for Oslo statsadvokatembeter
Lars Erik Alfheim ble i fredagens statsråd utnevnt til ny embetsleder for statsadvokatene i Oslo.
14.02.2020 17:43
England felt for å lagre DNA-profil i promillesak
I fjor kom Høyesterett, under dissens, til at DNA-registrering for skattesvik ikke krenket privatlivets fred. Nå er to land felt i EMD for EMK-stridig DNA-registrering.
14.02.2020 05:08
Gazprom-voldgift kåret til årets prestasjon
I fem år har Dag Mjaaland og Aadne M. Haga sittet midt i storpolitikken mellom Ukraina og Russland. I romjulen endte det med at klienten fikk 25,8 milliarder inn på konto.
13.02.2020 09:55

Nyhetene er hentet med RSS fra Rett24.no

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, lærere, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte.
Følg oss på Facebook
Velkommen til Jusleksikon.no
- Et oppslagsverk for juridiske ord og uttrykk
For øyeblikket inneholder leksikonet 2 297 sider
 

Gå til ord som begynner på:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

 

Aktuelt

Jens E. A. Skoghøy søker seg tilbake til Høyesterett

Tre år etter at han sa opp stillingen for å bli professor, har Jens E. A. Skoghøy bestemt seg for at han ønsker å gjøre comeback som dommer i Høyesterett.

18.02.2020 05:01
Serkan Bulut tapte i Borgarting – får ikke bevillingen tilbake
Selv om Bulut ikke satt i ledelsen, må han som eneste advokat med regnskaps- og revisjonsplikt ta ansvaret for aksjeselskapets mangler, mener Borgarting. Nå kan saken havne i Høyesterett.
17.02.2020 05:01
Han blir ny sjef for Oslo statsadvokatembeter
Lars Erik Alfheim ble i fredagens statsråd utnevnt til ny embetsleder for statsadvokatene i Oslo.
14.02.2020 17:43
England felt for å lagre DNA-profil i promillesak
I fjor kom Høyesterett, under dissens, til at DNA-registrering for skattesvik ikke krenket privatlivets fred. Nå er to land felt i EMD for EMK-stridig DNA-registrering.
14.02.2020 05:08
Gazprom-voldgift kåret til årets prestasjon
I fem år har Dag Mjaaland og Aadne M. Haga sittet midt i storpolitikken mellom Ukraina og Russland. I romjulen endte det med at klienten fikk 25,8 milliarder inn på konto.
13.02.2020 09:55

Nyhetene er hentet med RSS fra Rett24.no

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, lærere, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte.
Følg oss på Facebook

Nye rettsavgjørelser

TFRED-2019-44839
Full tekst til avgjørelsen er ikke tilgjengelig på disse InternettsiderStikkord: Strafferett. Overgrepsbilder mot barn. Besittelse. Straffeloven § 311.
LB-2018-192788-2
Lagmannsretten kom til at tilbakekallet av en advokats bevilling i medhold av domstolloven § 230 først ledd nr. 1 var gyldig. Grunnlaget for tilbakekallet var omfattende og alvorlige brudd på pl…
LB-2018-101428
Selger av 47 fots, ca 30 år gammel treskøyte (motorseiler) ble i tingretten frifunnet for krav om heving, subsidiært prisavslag. Anken førte frem på noen mindre punkter,hvor lagmannsretten fan…

Nye lover og forskrifter

Forskrift for opptak, studier og eksamen ved Imageakademiet
Forskrift for opptak, studier og eksamen ved Imageakademiet
Forskrift om endring i forskrift om restriktive tiltak vedrørende situasjonen i Venezuela
Forskrift om endring i forskrift om restriktive tiltak vedrørende situasjonen i Venezuela
Forskrift om endring i forskrift om bruk av kjøretøy
Forskrift om endring i forskrift om bruk av kjøretøy