Forside

Fra Jusleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk
Velkommen til Jusleksikon.no
- Et oppslagsverk for juridiske ord og uttrykk
For øyeblikket inneholder leksikonet 2 296 sider
 

Aktuelt

– Investorene ønsker fokus på bærekraft

Det var en elv full av søppel på skjermen bak Wiersholm-partner Jarle Kvam, da han åpnet Nordic Buy Out-forum torsdag.

06.12.2019 15:19
Nye regler i aksjeloven trer i kraft fra nyttår
Nylig vedtok Stortinget flere endringer i selskapsretten, men i fredagens statsråd besluttet regjeringen at bare deler av dem skal tre i kraft fra nyttår.
06.12.2019 05:08
Vil gi politijuristene egen post i statsbudsjettet
– Jeg skjønner at dette fort vil leses inn i debatten om å skille politi og påtale, men jeg har ikke konkludert i det spørsmålet, sier Peter C. Frølich (H).
05.12.2019 21:48
Høyesterett sa nei – nå er Transocean over for Sverre Koch
14 år etter at Skatt Vest anmeldte Transocean, kan den tidligere Thommessen-partneren Sverre Koch nå endelig sette strek.
05.12.2019 05:06
Borgarting omgjør sykkel-frifinnelse
Syklisten som nektet å vedta forelegget han fikk for å lage kø i kollektivfeltet på Mosseveien, møtte mindre forståelse fra lagmannsretten enn fra meddommere i Oslo tingrett.
04.12.2019 10:34

Nyhetene er hentet med RSS fra Rett24.no

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, lærere, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte.
Følg oss på Facebook
Velkommen til Jusleksikon.no
- Et oppslagsverk for juridiske ord og uttrykk
For øyeblikket inneholder leksikonet 2 296 sider
 

Gå til ord som begynner på:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

 

Aktuelt

– Investorene ønsker fokus på bærekraft

Det var en elv full av søppel på skjermen bak Wiersholm-partner Jarle Kvam, da han åpnet Nordic Buy Out-forum torsdag.

06.12.2019 15:19
Nye regler i aksjeloven trer i kraft fra nyttår
Nylig vedtok Stortinget flere endringer i selskapsretten, men i fredagens statsråd besluttet regjeringen at bare deler av dem skal tre i kraft fra nyttår.
06.12.2019 05:08
Vil gi politijuristene egen post i statsbudsjettet
– Jeg skjønner at dette fort vil leses inn i debatten om å skille politi og påtale, men jeg har ikke konkludert i det spørsmålet, sier Peter C. Frølich (H).
05.12.2019 21:48
Høyesterett sa nei – nå er Transocean over for Sverre Koch
14 år etter at Skatt Vest anmeldte Transocean, kan den tidligere Thommessen-partneren Sverre Koch nå endelig sette strek.
05.12.2019 05:06
Borgarting omgjør sykkel-frifinnelse
Syklisten som nektet å vedta forelegget han fikk for å lage kø i kollektivfeltet på Mosseveien, møtte mindre forståelse fra lagmannsretten enn fra meddommere i Oslo tingrett.
04.12.2019 10:34

Nyhetene er hentet med RSS fra Rett24.no

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, lærere, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte.
Følg oss på Facebook

Nye rettsavgjørelser

LA-2019-82972
Tvist mellom et eierseksjonssameie og utbyggeren om hvorvidt sameiet på grunnlag av avtalene mellom utbyggeren og kjøperne av leiligheter har krav på eiendomsrett eller eksklusiv bruksrett til 9…
LA-2019-45702
Tidligere domfelt mann ble dømt til fengsel i 1 år og 4 måneder for blant annet 64 bedragerier, to identitetstyverier, tre tilfeller av trusler m.m. Omgjøring av dom på betinget fengsel på vi…
LA-2019-44177
Mann ble i tingretten dømt til 16 dager fengsel og 1 år tap av båtførerett for å ha ført en 32 fot motorbåt 2-300 meter med høy alkoholpåvirkning. Lagmannsretten frifant mannen pga. nødre…

Nye lover og forskrifter

Forskrift om endring i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14
Forskrift om endring i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14
Delt ikraftsetting av lov 6. desember 2019 nr. 77 om endringer i aksjelovgivningen mv. (langsiktig eierskap i noterte selskaper mv.)
Delt ikraftsetting av lov 6. desember 2019 nr. 77 om endringer i aksjelovgivningen mv. (langsiktig eierskap i noterte selskaper mv.)
Forskrift om endring i forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften)
Forskrift om endring i forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften)