Forside

Fra Jusleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk
Velkommen til Jusleksikon.no
- Et oppslagsverk for juridiske ord og uttrykk
For øyeblikket inneholder leksikonet 2 300 sider
 

Aktuelt

– Det er ikke slik at man bevisst har beveget seg inn i en gråsone

– Det er ingenting i denne trygdeskandalen som kan forklares med at noen har handlet mot bedre vitende, sa Finn Arnesen under høringen i Stortinget fredag.

27.11.2020 15:00
Kommunen gikk på nok et sparkesykkeltap i Trondheim
Sør-Trøndelag tingrett mener det må være opp til Stortinget å vurdere hvor store inngrep kommunene skal kunne gjøre i sparkesykkel-markedet.
27.11.2020 11:24
– Både ESA og Kommisjonen støtter fullt ut konklusjonen
Under torsdagens høring i EFTA-domstolen sa EU-kommisjonens representant at Norge ikke hadde rett til å kreve forhåndsgodkjenning av utenlandsreiser, verken før eller etter 2012.
27.11.2020 05:01
EU-parlamentet fordømmer Polens abortlov
Polens abortlov fordømmes av EU-parlamentet i en resolusjon vedtatt torsdag. En innstramming etter en fersk rettskjennelse gjør abort nærmest ulovlig.
26.11.2020 22:11
– Stortinget må få en rettsstatsmelding
Var det virkelig meningen at så mange av seksårssakene skulle siles bort? Det er blant spørsmålene Advokatforeningens leder reiser i årstalen som ble lagt ut torsdag.
26.11.2020 13:29

Nyhetene er hentet med RSS fra Rett24.no

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, lærere, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte.
Følg oss på Facebook
Velkommen til Jusleksikon.no
- Et oppslagsverk for juridiske ord og uttrykk
For øyeblikket inneholder leksikonet 2 300 sider
 

Gå til ord som begynner på:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

 

Aktuelt

– Det er ikke slik at man bevisst har beveget seg inn i en gråsone

– Det er ingenting i denne trygdeskandalen som kan forklares med at noen har handlet mot bedre vitende, sa Finn Arnesen under høringen i Stortinget fredag.

27.11.2020 15:00
Kommunen gikk på nok et sparkesykkeltap i Trondheim
Sør-Trøndelag tingrett mener det må være opp til Stortinget å vurdere hvor store inngrep kommunene skal kunne gjøre i sparkesykkel-markedet.
27.11.2020 11:24
– Både ESA og Kommisjonen støtter fullt ut konklusjonen
Under torsdagens høring i EFTA-domstolen sa EU-kommisjonens representant at Norge ikke hadde rett til å kreve forhåndsgodkjenning av utenlandsreiser, verken før eller etter 2012.
27.11.2020 05:01
EU-parlamentet fordømmer Polens abortlov
Polens abortlov fordømmes av EU-parlamentet i en resolusjon vedtatt torsdag. En innstramming etter en fersk rettskjennelse gjør abort nærmest ulovlig.
26.11.2020 22:11
– Stortinget må få en rettsstatsmelding
Var det virkelig meningen at så mange av seksårssakene skulle siles bort? Det er blant spørsmålene Advokatforeningens leder reiser i årstalen som ble lagt ut torsdag.
26.11.2020 13:29

Nyhetene er hentet med RSS fra Rett24.no

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, lærere, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte.
Følg oss på Facebook

Nye rettsavgjørelser

TSOST-2020-124417
Tiltalte, mann født i 1979 og daglig leder og styreleder i to bedrifter, ble dømt til fengsel i 9 måneder for grovt skattesvik. Han hadde sendt søknad om tilskudd for foretak med stort omsetnin…
LG-2020-161593
En person ble dømt til fengsel i 45 dager for kroppskrenkelse og trusler etter straffeloven § 271 og § 263. Han anket over tingrettens bevisvurdering under skyldspørsmålet, lovanvendelsen og s…
LF-2020-159796
Full tekst til avgjørelsen er ikke tilgjengelig på disse InternettsiderStikkord: Barnevern. Høring av barn. Barnevernloven § 6-3

Nye lover og forskrifter

Forskrift om endring i forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (covid-19), Eidsvoll kommune, Viken
Forskrift om endring i forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (covid-19), Eidsvoll kommune, Viken
Forskrift om endring i forskrift om forebygging av koronasmitte, Nittedal kommune, Viken
Forskrift om endring i forskrift om forebygging av koronasmitte, Nittedal kommune, Viken
Forskrift om endring i forskrift om forebygging av koronasmitte, Ås kommune, Viken
Forskrift om endring i forskrift om forebygging av koronasmitte, Ås kommune, Viken