Forside

Fra Jusleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk
Velkommen til Jusleksikon.no
- Et oppslagsverk for juridiske ord og uttrykk
For øyeblikket inneholder leksikonet 2 296 sider
 

Aktuelt

Her er den nye ledelsen i Justisdepartementet

Monica Mæland, som selv er advokat, får med seg to jurister som statssekretærer inn i sin nye rolle som justisminister.

24.01.2020 10:58
– Norske domstolers uavhengighet dårligere sikret enn i Polen
I et notat til Domstolkommisjonen skriver Dommerforeningen at ingenting hindrer regjeringen fra å endre sammensetningen av dommerkorpset radikalt.
24.01.2020 05:08
Monica Mæland blir ny justisminister
Rett24 får bekreftet at Monica Mæland blir den første justisministeren fra Høyre på 30 år.
23.01.2020 16:38
Her er tiltalepunktene mot Laila Bertheussen
Riksadvokatene har beordret tiltale mot den tidligere justisministerens ektefelle for trusler mot to statsråder og en stortingsrepresentant.
23.01.2020 12:33
Staten vant ankesaken i klimasøksmålet
Miljøvernorganisasjonenes anke i klimasøksmålet førte ikke frem, men lagmannsretten er enig i at Grl § 112 gir materielle rettigheter, og deler sakskostadene.
23.01.2020 09:59

Nyhetene er hentet med RSS fra Rett24.no

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, lærere, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte.
Følg oss på Facebook
Velkommen til Jusleksikon.no
- Et oppslagsverk for juridiske ord og uttrykk
For øyeblikket inneholder leksikonet 2 296 sider
 

Gå til ord som begynner på:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

 

Aktuelt

Her er den nye ledelsen i Justisdepartementet

Monica Mæland, som selv er advokat, får med seg to jurister som statssekretærer inn i sin nye rolle som justisminister.

24.01.2020 10:58
– Norske domstolers uavhengighet dårligere sikret enn i Polen
I et notat til Domstolkommisjonen skriver Dommerforeningen at ingenting hindrer regjeringen fra å endre sammensetningen av dommerkorpset radikalt.
24.01.2020 05:08
Monica Mæland blir ny justisminister
Rett24 får bekreftet at Monica Mæland blir den første justisministeren fra Høyre på 30 år.
23.01.2020 16:38
Her er tiltalepunktene mot Laila Bertheussen
Riksadvokatene har beordret tiltale mot den tidligere justisministerens ektefelle for trusler mot to statsråder og en stortingsrepresentant.
23.01.2020 12:33
Staten vant ankesaken i klimasøksmålet
Miljøvernorganisasjonenes anke i klimasøksmålet førte ikke frem, men lagmannsretten er enig i at Grl § 112 gir materielle rettigheter, og deler sakskostadene.
23.01.2020 09:59

Nyhetene er hentet med RSS fra Rett24.no

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, lærere, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte.
Følg oss på Facebook

Nye rettsavgjørelser

LG-2019-175702
Full tekst til avgjørelsen er ikke tilgjengelig på disse InternettsiderStikkord: Familierett. Midlertidig bruksrett til felles bolig. Ekteskapsloven § 92.
LG-2019-173704
Sak hevet grunnet opphør av tvungent psykisk helsevern.Stikkord: Psykisk helsevern. Psykisk helsevernloven
LG-2019-173126
Ankende part hevdet tingrettens lovanvendelse i sakskostnadsavgjørelsen var uriktig. Lagmannsretten fant at det ikke forelå brudd på de krav som følger av tvisteloven § 20-5 fjerde, jf. tredje…

Nye lover og forskrifter

Prisregulativ og vilkår for bruk Hamarøy havn 2019 og inntil videre, Hamarøy kommune, Nordland
Prisregulativ og vilkår for bruk Hamarøy havn 2019 og inntil videre, Hamarøy kommune, Nordland
Forskrift om rett til langtids botilbud i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, Drammen kommune, Viken
Forskrift om rett til langtids botilbud i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, Drammen kommune, Viken
Forskrift for gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkelloven, Moss kommune, Viken
Forskrift for gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkelloven, Moss kommune, Viken