Forside

Fra Jusleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk

Velkommen til Jusleksikon.no
- Et oppslagsverk for juridiske ord og uttrykk
For øyeblikket inneholder leksikonet 2 284 sider
 

Aktuelt

NHO hyrer Morten Goller til Fosen-Linjen

Sist uke ga Høyesterett grønt lys for at NHO kan gå inn som partshjelp i den betente Fosen-Linjen saken.

12.11.2018 12:27
Punk-snytt festivalgjenger vant i tingretten
Småkravsprosessen gjør det vanskelig for forbrukere å forfølge kravet sitt, skriver Oslo tingrett. Bare pro bono-arbeid fra BAHR gjorde publikummerens seier mulig.
12.11.2018 05:01
Riksadvokaten med nytt rundskriv om infiltrasjon
Det nye rundskrivet om provokasjon og infiltrasjon åpner for at politiet i nødrettslignende tilfeller kan dele overgrepsbilder på internett.
09.11.2018 05:14
Høyesterett kuttet oppreisning i sedelighetssak
Selv om jentene var under 16 år da den seksuelle omgangen fant sted, mener Høyesterett at de ikke har krav på oppreisning fra eks-kjæresten.
08.11.2018 23:29
Alta tingrett sa nei til nødrett for lakse-aktivist
Journalist-aktivisten Per Frödin svømte bort til laksemerdene for å filme. Onsdag ble han straffedømt i Alta tingrett.
08.11.2018 14:01

Nyhetene er hentet med RSS fra Rett24.no

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, lærere, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte.
Følg oss på Facebook
Velkommen til Jusleksikon.no
- Et oppslagsverk for juridiske ord og uttrykk
For øyeblikket inneholder leksikonet 2 284 sider
 

Gå til ord som begynner på:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

 

Aktuelt

NHO hyrer Morten Goller til Fosen-Linjen

Sist uke ga Høyesterett grønt lys for at NHO kan gå inn som partshjelp i den betente Fosen-Linjen saken.

12.11.2018 12:27
Punk-snytt festivalgjenger vant i tingretten
Småkravsprosessen gjør det vanskelig for forbrukere å forfølge kravet sitt, skriver Oslo tingrett. Bare pro bono-arbeid fra BAHR gjorde publikummerens seier mulig.
12.11.2018 05:01
Riksadvokaten med nytt rundskriv om infiltrasjon
Det nye rundskrivet om provokasjon og infiltrasjon åpner for at politiet i nødrettslignende tilfeller kan dele overgrepsbilder på internett.
09.11.2018 05:14
Høyesterett kuttet oppreisning i sedelighetssak
Selv om jentene var under 16 år da den seksuelle omgangen fant sted, mener Høyesterett at de ikke har krav på oppreisning fra eks-kjæresten.
08.11.2018 23:29
Alta tingrett sa nei til nødrett for lakse-aktivist
Journalist-aktivisten Per Frödin svømte bort til laksemerdene for å filme. Onsdag ble han straffedømt i Alta tingrett.
08.11.2018 14:01

Nyhetene er hentet med RSS fra Rett24.no

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, lærere, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte.
Følg oss på Facebook

Nye rettsavgjørelser

LE-2018-151414
Anke over bot ble avvist med at anken var for sent fremsatt, jf. straffeprosessloven § 318 første ledd. (Sammendrag ved Lovdata.)Stikkord: Straffeprosess. Ankefrist. Avvisning.
LB-2018-144745
Anke over tingrettens kjennelse om tvangssalg forkastet. Det var riktig av tingretten ikke å vurdere ankende parts innsigelser til skattekravene som det var tatt utlegg for i en situasjon der søk…
LB-2018-119699
Lagmannsretten fant A skyldig i å ha forsøkt å drepe B. A brøt seg inn i Bs leilighet, angrep henne og utøvde betydelig vold mot henne på balkongen og forsøkte å kaste henne ut av balkongen…

Nye lover og forskrifter

Forskrift om endring i SI-forskriften
Forskrift om endring i SI-forskriften
Forskrift om endring i forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater
Forskrift om endring i forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater
Forskrift om endring i forskrift om vedtekter for Norges forskningsråd
Forskrift om endring i forskrift om vedtekter for Norges forskningsråd