Forside

Fra Jusleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk

Velkommen til Jusleksikon.no
- Et oppslagsverk for juridiske ord og uttrykk
For øyeblikket inneholder leksikonet 2 294 sider
 

Aktuelt

Høyesterett lar tilsidesettelsen stå

Ankeutvalget mener både lovanvendelsen og saksbehandlingen var korrekt da lagrettens kjennelse ble satt til side i Jensen-saken.

22.02.2019 12:28
Fylkeskommunen omgjør drosjeløyvenekt - under tvil
Fylkesadvokaten mener det er «grunn til alvorlig tvil om hvorvidt Sivilombudsmannens uttalelse gir uttrykk for en riktig rettsoppfatning», men føyer seg likevel.
22.02.2019 05:03
Høyesterett slipper inn DNA-tvist fra skattesak
Skal en skattedømt for evig måtte finne seg i å være registrert i politiets DNA-register? Ja, mente Borgarting. Nå blir det ny behandling.
21.02.2019 14:46
Anbefaler strengere salærkontroll
En regjeringsbestilt analyse av salærordningen anbefaler at domstolene settes bedre i stand til å kontrollere advokatenes salæroppgaver.
21.02.2019 12:44
Rapport viser rettssikkerhets-kollaps i Finnmark
«En skam for Norge». Det mener mannen bak rapporten som viser at mange kommuner i nord mangler fundamentale funksjoner.
21.02.2019 05:05

Nyhetene er hentet med RSS fra Rett24.no

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, lærere, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte.
Følg oss på Facebook
Velkommen til Jusleksikon.no
- Et oppslagsverk for juridiske ord og uttrykk
For øyeblikket inneholder leksikonet 2 294 sider
 

Gå til ord som begynner på:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

 

Aktuelt

Høyesterett lar tilsidesettelsen stå

Ankeutvalget mener både lovanvendelsen og saksbehandlingen var korrekt da lagrettens kjennelse ble satt til side i Jensen-saken.

22.02.2019 12:28
Fylkeskommunen omgjør drosjeløyvenekt - under tvil
Fylkesadvokaten mener det er «grunn til alvorlig tvil om hvorvidt Sivilombudsmannens uttalelse gir uttrykk for en riktig rettsoppfatning», men føyer seg likevel.
22.02.2019 05:03
Høyesterett slipper inn DNA-tvist fra skattesak
Skal en skattedømt for evig måtte finne seg i å være registrert i politiets DNA-register? Ja, mente Borgarting. Nå blir det ny behandling.
21.02.2019 14:46
Anbefaler strengere salærkontroll
En regjeringsbestilt analyse av salærordningen anbefaler at domstolene settes bedre i stand til å kontrollere advokatenes salæroppgaver.
21.02.2019 12:44
Rapport viser rettssikkerhets-kollaps i Finnmark
«En skam for Norge». Det mener mannen bak rapporten som viser at mange kommuner i nord mangler fundamentale funksjoner.
21.02.2019 05:05

Nyhetene er hentet med RSS fra Rett24.no

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, lærere, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte.
Følg oss på Facebook

Nye rettsavgjørelser

TKOEI-2018-47925
Saken gjelder spørsmål om saksøker, som har nedsatt funksjonshemming, er urettmessig utestengt i arbeidsforhold og om hun i så fall har krav på erstatning og oppreisning. (Sammendrag ved Lovda…
LE-2018-193872
Anke over avgjørelse som ikke tok begjæring om gjenåpning til følge. Anført at den ene ankemotparten hadde avgitt uriktig forklaring i tingretten.Stikkord: Sivilprosess. Anke. Begjæring om gj…
LE-2018-95528
Krav om erstatning etter opphør av arbeidsforhold. Lagmannsretten kom, som tingretten, til at det ikke forelå oppsigelse fra arbeidsgivers side. Ikke grunnlag for erstatning på grunn av mobbing.…

Nye lover og forskrifter

Forskrift om frister for sensur av eksamen ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
Forskrift om frister for sensur av eksamen ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
Forskrift om endring i forskrift om Oslo kommunes stipend til kunst- og kulturformål, Oslo kommune, Oslo
Forskrift om endring i forskrift om Oslo kommunes stipend til kunst- og kulturformål, Oslo kommune, Oslo
Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Nærøy og Fosnes kommuner, Trøndelag
Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Nærøy og Fosnes kommuner, Trøndelag