Forside

Fra Jusleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk


Jusleksikon Online

Gå til ord som begynner på:

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U -V - W - X - Y - Z - Æ -Ø - Å

 

Aktuelt

Borgarting lagmannsrett ansetter fem nye dommere

Da Stortinget i statsbudsjettet plusset på ekstra millioner til domstolene, håpet Borgarting på to nye hjemler. Torsdag lyste de ut fem.
Kjetil Kolsrud 23.02.2018 05:59
Fabian Stang blir advokat hos Elden
Mandag morgen begynner Fabian Stang som advokat i Advokatfirmaet Elden. – Å være advokat og politiker handler om mye av det samme, mener Stang.
Kjetil Kolsrud 23.02.2018 04:59
Ernst Ravnaas snudde tap til skatteseier i Borgarting
Etter å ha tapt mer enn 11 millioner på å være rik onkel for fotballklubben Start, kan SANDs-partner Ernst Ravnaas nå trekke både et lettelsens sukk og hele tapet på skatten.
Kjetil Kolsrud 22.02.2018 05:06
Disse ble innstilt i Hålogaland, Bergen og Kristiansand
Hålogaland lagmannsrett lyste ut to faste embeter, men endte med å besette kun det ene.
Kjetil Kolsrud 21.02.2018 23:48
Politimesteren i Oslo søker jobb som sorenskriver
I går gikk søknadsfristen ut for jobben med å lede oppbyggingen av den helt nye Vestfold tingrett. Fem sterke kandidater har meldt seg.

Kjetil Kolsrud 21.02.2018 18:29

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte. Vi startet i 2011 og pr. 24. februar 2018 har vi arbeidet med 2 265 sider.
Følg oss på Facebook

Nye rettsavgjørelser

TKOEI-2016-137840 - TKOEI-2016-168179

Saken gjaldt gyldigheten av oppsigelse for 14 arbeidstakere i et selskap som tilbyr tjenester til olje- og gassindustrien. Retten kom fram til at oppsigelsen var gyldig for 3 av arbeidstakerne, men…
LH-2018-19513
Anken gjelder bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet for post I (menneskehandel), II (mishandling i familieforhold), III (grov mishandling i familieforhold) og VI (trusler). Subsidiært gjelder…
LH-2017-192914
Saken gjelder spørsmål om tiltalte skal dømmes til tvungent psykisk helsevern, jf. straffeloven § 62 første ledd 1. punktum, jf. tredje ledd, jf. femte ledd. Lagmannsretten kom til at vilkåre…

Nye lover og forskrifter

Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven for innkvartering av personer som søker beskyttelse (asylsøkere)

Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven for innkvartering av personer som søker beskyttelse (asylsøkere)
Forskrift om ekstraordinær båndtvang vinteren 2018, Kvinesdal kommune, Vest-Agder
Forskrift om ekstraordinær båndtvang vinteren 2018, Kvinesdal kommune, Vest-Agder
Forskrift om lovbestemt feiing og tilsyn av fyringsanlegg, Sunndal kommune, Møre og Romsdal
Forskrift om lovbestemt feiing og tilsyn av fyringsanlegg, Sunndal kommune, Møre og Romsdal