Forside

Fra Jusleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk

Velkommen til Jusleksikon.no
- Et oppslagsverk for juridiske ord og uttrykk
For øyeblikket inneholder leksikonet 2 278 sider
 

Aktuelt

Cato Schiøtz går fra Schjødt til Glittertind

Da han i 1978 begynte som fullmektig hos Annæus Schjødt, talte firmaet seks advokater. – Det var kanskje på tide å flytte hjemmefra, sier Cato Schiøtz.

14.07.2018 17:37
TV2 vant på nytt mot Luxembourg-selskap
Borgarting har forkastet anken fra selskapet som krever at TV 2 avpubliserer kritiske artikler om vitaminpulveret Fitline.
10.07.2018 22:27
GDPR – 20. juli er datoen!
Etter måneder med spekulasjoner er det omsider klart – den nye personvernloven, og GDPR, trer i kraft 20. juli.
10.07.2018 09:03
43 tingretter får Aktørportalen i høst – sjekk kjøreplanen her
Domstolene har besluttet å fremskynde utrullingen av Aktørportalen. Fra 15. september blir den dessuten obligatorisk.
10.07.2018 04:34
Derfor tapte staten mot Sverre Koch
Sverre Koch fikk fullt medhold i at hans tapte advokatinntekter var et særtap for ham, og ikke et selskapstap for Thommessen.
09.07.2018 12:23

Nyhetene er hentet med RSS fra Rett24.no

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, lærere, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte.
Følg oss på Facebook
Velkommen til Jusleksikon.no
- Et oppslagsverk for juridiske ord og uttrykk
For øyeblikket inneholder leksikonet 2 278 sider
 

Gå til ord som begynner på:

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U -V - W - X - Y - Z - Æ -Ø - Å
 

Aktuelt

Cato Schiøtz går fra Schjødt til Glittertind

Da han i 1978 begynte som fullmektig hos Annæus Schjødt, talte firmaet seks advokater. – Det var kanskje på tide å flytte hjemmefra, sier Cato Schiøtz.

14.07.2018 17:37
TV2 vant på nytt mot Luxembourg-selskap
Borgarting har forkastet anken fra selskapet som krever at TV 2 avpubliserer kritiske artikler om vitaminpulveret Fitline.
10.07.2018 22:27
GDPR – 20. juli er datoen!
Etter måneder med spekulasjoner er det omsider klart – den nye personvernloven, og GDPR, trer i kraft 20. juli.
10.07.2018 09:03
43 tingretter får Aktørportalen i høst – sjekk kjøreplanen her
Domstolene har besluttet å fremskynde utrullingen av Aktørportalen. Fra 15. september blir den dessuten obligatorisk.
10.07.2018 04:34
Derfor tapte staten mot Sverre Koch
Sverre Koch fikk fullt medhold i at hans tapte advokatinntekter var et særtap for ham, og ikke et selskapstap for Thommessen.
09.07.2018 12:23

Nyhetene er hentet med RSS fra Rett24.no

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, lærere, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte.
Følg oss på Facebook

Nye rettsavgjørelser

TOSLO-2017-192702
Saken gjelder gyldigheten av skatteklagenemndas vedtak. Skatteyters ligning for inntektsåret 2004 ble endret ved at inntekten ble økt med en aksjegevinst på NOK 138 011 656. Sk…
TOSLO-2017-114507
I sak om revisoransvar ble revisor frifunnet. Revisor hadde brutt god revisjonsskikk, men skadelidte – revisors oppdragsgiver – hadde opptrådt mer kritikkverdig og ble ansett å ha medvirket,…
TOSLO-2017-1679
Saken gjaldt krav om erstatning for påstått urettmessig heving av avtale om levering av elektrotjenester i et entrepriseforhold. Hovedproblemstillingene for retten var for det første om det var…

Nye lover og forskrifter

Forskrift om endring i forskrift til lov om toll og vareførsel (tollforskriften)
Forskrift om endring i forskrift til lov om toll og vareførsel (tollforskriften)
Forskrift om endring i forskrift om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de som har sitt arbeid om bord på skip og forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde
Forskrift om endring i forskrift om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de som har sitt arbeid om bord på skip og forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde
Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N i 2018
Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N i 2018