Forside

Fra Jusleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk

Velkommen til Jusleksikon.no
- Et oppslagsverk for juridiske ord og uttrykk
For øyeblikket inneholder leksikonet 2 294 sider
 

Aktuelt

«Totalen er skremmende og utrolig vanskelig å forholde seg til»

– Denne saken vekker noe i meg, sier bistandsadvokat Svein Holden. Fredag ble det på nytt gjort søk rundt Lørenskog-boligen til Anne-Elisabeth Hagen (69).

17.04.2019 04:09
– Dette er det viktig å få formidlet ut
Som 19-åring satt han på rommet sitt og lurte jenter til seksuelle handlinger foran webkamera. Nå har Høyesterett satt straffen til 13 år i fengsel.
16.04.2019 04:19
Disse søker dommerjobb i Lillestrøm, Skien og Førde
Søknadsfristen til tre embeter som tingrettsdommer og ett embete som lagdommer gikk ut sist uke.
15.04.2019 04:25
Dømt for grovt hjemmeran - etter 13 år
Til tross for at politiet fikk treff på ransmannens DNA allerede i 2015, ble mannen først dømt denne uken.
12.04.2019 13:30
Kritiserer forslaget om menneskerett i advokatforskriften
Tilsynsrådet og Regjeringsadvokaten er blant aktørene som har store innvendinger mot Advokatforeningens forslag til endring av advokatforskriften.
12.04.2019 04:10

Nyhetene er hentet med RSS fra Rett24.no

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, lærere, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte.
Følg oss på Facebook
Velkommen til Jusleksikon.no
- Et oppslagsverk for juridiske ord og uttrykk
For øyeblikket inneholder leksikonet 2 294 sider
 

Gå til ord som begynner på:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

 

Aktuelt

«Totalen er skremmende og utrolig vanskelig å forholde seg til»

– Denne saken vekker noe i meg, sier bistandsadvokat Svein Holden. Fredag ble det på nytt gjort søk rundt Lørenskog-boligen til Anne-Elisabeth Hagen (69).

17.04.2019 04:09
– Dette er det viktig å få formidlet ut
Som 19-åring satt han på rommet sitt og lurte jenter til seksuelle handlinger foran webkamera. Nå har Høyesterett satt straffen til 13 år i fengsel.
16.04.2019 04:19
Disse søker dommerjobb i Lillestrøm, Skien og Førde
Søknadsfristen til tre embeter som tingrettsdommer og ett embete som lagdommer gikk ut sist uke.
15.04.2019 04:25
Dømt for grovt hjemmeran - etter 13 år
Til tross for at politiet fikk treff på ransmannens DNA allerede i 2015, ble mannen først dømt denne uken.
12.04.2019 13:30
Kritiserer forslaget om menneskerett i advokatforskriften
Tilsynsrådet og Regjeringsadvokaten er blant aktørene som har store innvendinger mot Advokatforeningens forslag til endring av advokatforskriften.
12.04.2019 04:10

Nyhetene er hentet med RSS fra Rett24.no

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, lærere, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte.
Følg oss på Facebook

Nye rettsavgjørelser

TOSLO-2018-149601-2
Saken gjelder spørsmål om varemerkeinngrep, brudd på god forretningsskikk og erstatning. (Sammendraget er hentet fra sakens innledning.)Stikkord: Sivilprosess. Immaterialrett. Varemerkerett. God…
LH-2019-51931
Full tekst til avgjørelsen er ikke tilgjengelig på disse InternettsiderStikkord: Straffeprosess. Bevisavskjæring. Tilrettelagte avhør. Kontradiksjon. Straffeprosessloven § 239b og § 239e. EMK…
LH-2019-44457
Full tekst til avgjørelsen er ikke tilgjengelig på disse InternettsiderStikkord: Sivilprosess. Ankefrist. Oppfrisking. Samværssak. Barnevernloven § 7-24 andre ledd. Tvisteloven § 36-10.

Nye lover og forskrifter

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2019
Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2019
Forskrift om endring i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag
Forskrift om endring i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag
Forskrift om endring i forskrift om justering av markagrensen
Forskrift om endring i forskrift om justering av markagrensen