Forside

Fra Jusleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk

Velkommen til Jusleksikon.no
- Et oppslagsverk for juridiske ord og uttrykk
For øyeblikket inneholder leksikonet 2 284 sider
 

Aktuelt

– Aldri opplevd noe lignende

Sorenskriver Helge Bjørnestad ved Stavanger tingrett måtte denne uken utsette en stor straffesak fordi det ikke fantes dommere til å ta den.

17.10.2018 11:24
Høyesterett sender Fosen-Linjen tilbake til EFTA
Dramaet i Fosen-Linjen-saken eskalerte fredag, da Høyesterett bestemte at saken skal forelegges for EFTA-domstolen – igjen.
16.10.2018 03:59
Høyesterett får tre ledige stillinger på én gang
Direktør Gunnar Bergby tror på søkerbonanza når Høyesterett snart, for første gang på ti år, vil lyse ut tre ledige dommerstillinger samtidig.
15.10.2018 09:09
– Dette er en stor endring
Dommen Høyesterett kunngjorde fredag, kan bli stående som et rettshistorisk veiskille for Høyesterett. Det mener ph.d. Michael Reiertsen.
15.10.2018 04:03
Tingrettsdommer skal lede Rettshjelputvalget
Regjeringen nedsatte fredag et utvalg som skal gjennomgå rettshjelpordningen. Leder blir Ingebjørg Tønnessen fra Oslo tingrett.
12.10.2018 11:37

Nyhetene er hentet med RSS fra Rett24.no

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, lærere, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte.
Følg oss på Facebook
Velkommen til Jusleksikon.no
- Et oppslagsverk for juridiske ord og uttrykk
For øyeblikket inneholder leksikonet 2 284 sider
 

Gå til ord som begynner på:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

 

Aktuelt

– Aldri opplevd noe lignende

Sorenskriver Helge Bjørnestad ved Stavanger tingrett måtte denne uken utsette en stor straffesak fordi det ikke fantes dommere til å ta den.

17.10.2018 11:24
Høyesterett sender Fosen-Linjen tilbake til EFTA
Dramaet i Fosen-Linjen-saken eskalerte fredag, da Høyesterett bestemte at saken skal forelegges for EFTA-domstolen – igjen.
16.10.2018 03:59
Høyesterett får tre ledige stillinger på én gang
Direktør Gunnar Bergby tror på søkerbonanza når Høyesterett snart, for første gang på ti år, vil lyse ut tre ledige dommerstillinger samtidig.
15.10.2018 09:09
– Dette er en stor endring
Dommen Høyesterett kunngjorde fredag, kan bli stående som et rettshistorisk veiskille for Høyesterett. Det mener ph.d. Michael Reiertsen.
15.10.2018 04:03
Tingrettsdommer skal lede Rettshjelputvalget
Regjeringen nedsatte fredag et utvalg som skal gjennomgå rettshjelpordningen. Leder blir Ingebjørg Tønnessen fra Oslo tingrett.
12.10.2018 11:37

Nyhetene er hentet med RSS fra Rett24.no

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, lærere, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte.
Følg oss på Facebook

Nye rettsavgjørelser

TOSLO-2018-62701
Avvisningsspørsmål. Retten avsa kjennelse om at avvisningspåstand ikke ble tatt til følge, i sak der grunneierne hadde tatt ut søksmål mot staten med påstand om at vedtak om sammensetningen…
TOBYF-2017-2753-2
Eier av borettslagsandel ble under pågående tvangssalg begjært fraveket, jf. tvfbl. § 11-14. Retten foretok en konkret vurdering av lovvilkåret for fravikelse, men fant at det underliggende fa…
TLARV-2018-103150
En 21 år gammel mann ble dømt til 16 års fengsel og mistet førerretten for alltid, etter at han med vilje kjørte inn i en annen bil på E18. Kollisjonen tok livet av føreren, og kun flaks fø…

Nye lover og forskrifter

Forskrift om hvilke domstoler forskrift om opptak i retten § 6 gjelder for
Forskrift om hvilke domstoler forskrift om opptak i retten § 6 gjelder for
Vedtak om delegering av kompetanse til å fastsette forskrift om regulering av fiske etter leppefisk
Vedtak om delegering av kompetanse til å fastsette forskrift om regulering av fiske etter leppefisk
Justering av distriktsinndelingen mv. i politi- og lensmannsetaten som følge av kommune- og regionreformen
Justering av distriktsinndelingen mv. i politi- og lensmannsetaten som følge av kommune- og regionreformen