Forside

Fra Jusleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk

Velkommen til Jusleksikon.no
- Et oppslagsverk for juridiske ord og uttrykk
For øyeblikket inneholder leksikonet 2 283 sider
 

Aktuelt

Lovdata vant database-strid om rettspraksis

Aksjonistene bak nettstedet rettspraksis.no er av byfogden i Oslo pålagt å slette kopierte rettsavgjørelser, og til å betale 370.000 i omkostninger.

21.09.2018 13:37
Polens domstolsråd ekskluderes fra Europa-samarbeidet
Polens president trosset i går EU-kommisjonen, og utnevnte 10 nye dommere til Høyesterett. Mandag ble Polens domstolsråd kastet ut av det europeiske nettverket.
21.09.2018 03:59
Staten anker Koch-dommen
Den tidligere Transocean-tiltalte advokaten Sverre Koch fikk 6,6 millioner og fullt medhold i tingretten. Nå blir det ny runde i Borgarting.
20.09.2018 09:13
Riksadvokaten presiserer ankefrist-reglene
Etter at Borgarting sist uke nektet anke i straffesaken mot artisten Stella Mwangi, sendte Tor-Aksel Busch i går ut et skriv til hele påtalemyndigheten.
20.09.2018 04:00
Og vinneren er ... «oppfriskning»!
Det er en fordel om vi legger fra oss bruken av ordet «oppreisning», mener høyesterettsdommer Arnfinn Bårdsen – og får bred støtte fra akademia.
19.09.2018 08:20

Nyhetene er hentet med RSS fra Rett24.no

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, lærere, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte.
Følg oss på Facebook
Velkommen til Jusleksikon.no
- Et oppslagsverk for juridiske ord og uttrykk
For øyeblikket inneholder leksikonet 2 283 sider
 

Gå til ord som begynner på:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

 

Aktuelt

Lovdata vant database-strid om rettspraksis

Aksjonistene bak nettstedet rettspraksis.no er av byfogden i Oslo pålagt å slette kopierte rettsavgjørelser, og til å betale 370.000 i omkostninger.

21.09.2018 13:37
Polens domstolsråd ekskluderes fra Europa-samarbeidet
Polens president trosset i går EU-kommisjonen, og utnevnte 10 nye dommere til Høyesterett. Mandag ble Polens domstolsråd kastet ut av det europeiske nettverket.
21.09.2018 03:59
Staten anker Koch-dommen
Den tidligere Transocean-tiltalte advokaten Sverre Koch fikk 6,6 millioner og fullt medhold i tingretten. Nå blir det ny runde i Borgarting.
20.09.2018 09:13
Riksadvokaten presiserer ankefrist-reglene
Etter at Borgarting sist uke nektet anke i straffesaken mot artisten Stella Mwangi, sendte Tor-Aksel Busch i går ut et skriv til hele påtalemyndigheten.
20.09.2018 04:00
Og vinneren er ... «oppfriskning»!
Det er en fordel om vi legger fra oss bruken av ordet «oppreisning», mener høyesterettsdommer Arnfinn Bårdsen – og får bred støtte fra akademia.
19.09.2018 08:20

Nyhetene er hentet med RSS fra Rett24.no

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, lærere, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte.
Følg oss på Facebook

Nye rettsavgjørelser

TSAFO-2016-160914
Saken gjaldt spørsmål om oppsitt (startpenger) og prosentandeler av premier fra fra løpskjøring med hest er avgiftspliktig omsetning i merverdiavgiftslovens forstand. Klagenemnda for merverdiav…
LH-2018-125024
Anke over tingrettens kjennelse om habilitet førte ikke fram. Konkret vurdering.Stikkord: Straffeprosess. Privat straffesak. Inhabilitet. Domstolloven § 108, § 106 nr. 6.
LH-2018-60632
29-årig mann dømt til fengsel i tre år for voldtekt til samleie overfor en sovende kvinne. Tiltalte meldte seg selv til politiet kort tid etter at handlingen hadde skjedd, og bidro vesentlig til…

Nye lover og forskrifter

Forskrift om endring i forskrift om endring i forskrift om bokføring
Forskrift om endring i forskrift om endring i forskrift om bokføring
Forskrift om endring i forskrift om skadedyrbekjempelse
Forskrift om endring i forskrift om skadedyrbekjempelse
Forskrift om endring i forskrift om krav til kassasystem
Forskrift om endring i forskrift om krav til kassasystem