Forside

Fra Jusleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk
Velkommen til Jusleksikon.no
- Et oppslagsverk for juridiske ord og uttrykk
For øyeblikket inneholder leksikonet 2 300 sider
 

Aktuelt

Disse vil bli dommer på Sørlandet

Agder lagmannsrett har ikke mindre enn tre ledige embeter på én gang denne høsten. Det har medført 17 søkere .

25.09.2020 22:37
– Jeg frykter vi ser konturene av en lovstridig praksis
– Nå skjer akkurat det vi fryktet skulle skje, sier Forsvarergruppens leder Marius Dietrichson. I Hålogaland lagmannsrett ble nesten halvparten av seksårssakene nektet fremmet i første halvår.
25.09.2020 04:02
Antall ankenektelser i lagmannsretten går rett til værs
I første halvår ble 72,6 prosent av straffesaksankene til Borgarting lagmannsrett nektet fremmet. Det er en kraftig vekst fra i fjor, og de fem andre lagmannsrettene har samme tendens.
24.09.2020 03:59
Fagforeningene slo staten i Høyesterett – får fulle sakskostnader
Staten mente fagforeningene ikke hadde rett på sakskostnader når de hjalp medlemmer med å klage på forvaltningsvedtak. Høyesterett er ikke enig.
23.09.2020 10:38
Risikoen for tvangsretur skal ikke vektlegges ved asylsøknaden
Høyesterett mener det var feil av lagmannsretten å legge vekt på at en eventuell tvangsretur i seg selv medførte økt risiko for forfølgelse.
23.09.2020 04:01

Nyhetene er hentet med RSS fra Rett24.no

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, lærere, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte.
Følg oss på Facebook
Velkommen til Jusleksikon.no
- Et oppslagsverk for juridiske ord og uttrykk
For øyeblikket inneholder leksikonet 2 300 sider
 

Gå til ord som begynner på:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

 

Aktuelt

Disse vil bli dommer på Sørlandet

Agder lagmannsrett har ikke mindre enn tre ledige embeter på én gang denne høsten. Det har medført 17 søkere .

25.09.2020 22:37
– Jeg frykter vi ser konturene av en lovstridig praksis
– Nå skjer akkurat det vi fryktet skulle skje, sier Forsvarergruppens leder Marius Dietrichson. I Hålogaland lagmannsrett ble nesten halvparten av seksårssakene nektet fremmet i første halvår.
25.09.2020 04:02
Antall ankenektelser i lagmannsretten går rett til værs
I første halvår ble 72,6 prosent av straffesaksankene til Borgarting lagmannsrett nektet fremmet. Det er en kraftig vekst fra i fjor, og de fem andre lagmannsrettene har samme tendens.
24.09.2020 03:59
Fagforeningene slo staten i Høyesterett – får fulle sakskostnader
Staten mente fagforeningene ikke hadde rett på sakskostnader når de hjalp medlemmer med å klage på forvaltningsvedtak. Høyesterett er ikke enig.
23.09.2020 10:38
Risikoen for tvangsretur skal ikke vektlegges ved asylsøknaden
Høyesterett mener det var feil av lagmannsretten å legge vekt på at en eventuell tvangsretur i seg selv medførte økt risiko for forfølgelse.
23.09.2020 04:01

Nyhetene er hentet med RSS fra Rett24.no

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, lærere, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte.
Følg oss på Facebook

Nye rettsavgjørelser

LH-2020-128465
Saken gjaldt anke over straffesak. Anken gjaldt bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet for tiltalens post I, straffeutmålingen (botens størrelse) og idømt tap av førerett. Kun anken over str…
LH-2019-151036
Full tekst til avgjørelsen er ikke tilgjengelig på disse InternettsiderStikkord: Barnevernrett. Samvær. Barnevernloven § 4-19.
LG-2020-116241
Full tekst til avgjørelsen er ikke tilgjengelig på disse InternettsiderStikkord: Sivilprosess. Kontradiksjon. Tvangsbot. Foreldre og barn.

Nye lover og forskrifter

Forskrift om endring i politiregisterforskriften
Forskrift om endring i politiregisterforskriften
Forskrift om endring i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)
Forskrift om endring i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)
Endring av forskrift 18. mars 2020 nr. 340 om midlertidig unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid i luftfartssektoren
Endring av forskrift 18. mars 2020 nr. 340 om midlertidig unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid i luftfartssektoren