Forside

Fra Jusleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk

Velkommen til Jusleksikon.no
- Et oppslagsverk for juridiske ord og uttrykk
For øyeblikket inneholder leksikonet 2 294 sider
 

Aktuelt

Regjeringen lager nytt straffelovråd

I fredagens statsråd ble straffelovrådet vekket til live, etter 19 år i dvale. Professor Linda Gröning fra UiB skal lede arbeidet.

14.06.2019 11:22
Økokrim tiltaler advokat for underslag
Advokat Robert Berg og eks-eiendomsmegler Anthony Bratli er tiltalt for å ha tatt 1,3 millioner kroner ut fra Bratlis klientkonto, uten å ha rett til det.
14.06.2019 09:14
NIM får ny styreleder
Stortingets presidentskap har innstilt Equinor-advokat Marit Berger Røsland til ny styreleder for Norges institusjon for menneskerettigheter.
14.06.2019 04:19
Ombudsmannen kritiserer Oslo fengsel
Bare dager før Sivilombudsmannen overlever sin særskilte melding om menneskerettighetsbrudd i fengslene, viser en ny rapport alvorlige forhold ved Oslo fengsel.
14.06.2019 03:58
Ber justisministeren vurdere hjemmel for oppholdsforbud
FrPs medlem i Stortingets justiskomité, Himanshu Gulati, er overrasket over at Borgarting sier nei til politiets bruk av besøksforbud overfor ungdomskriminelle.
13.06.2019 08:40

Nyhetene er hentet med RSS fra Rett24.no

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, lærere, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte.
Følg oss på Facebook
Velkommen til Jusleksikon.no
- Et oppslagsverk for juridiske ord og uttrykk
For øyeblikket inneholder leksikonet 2 294 sider
 

Gå til ord som begynner på:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

 

Aktuelt

Regjeringen lager nytt straffelovråd

I fredagens statsråd ble straffelovrådet vekket til live, etter 19 år i dvale. Professor Linda Gröning fra UiB skal lede arbeidet.

14.06.2019 11:22
Økokrim tiltaler advokat for underslag
Advokat Robert Berg og eks-eiendomsmegler Anthony Bratli er tiltalt for å ha tatt 1,3 millioner kroner ut fra Bratlis klientkonto, uten å ha rett til det.
14.06.2019 09:14
NIM får ny styreleder
Stortingets presidentskap har innstilt Equinor-advokat Marit Berger Røsland til ny styreleder for Norges institusjon for menneskerettigheter.
14.06.2019 04:19
Ombudsmannen kritiserer Oslo fengsel
Bare dager før Sivilombudsmannen overlever sin særskilte melding om menneskerettighetsbrudd i fengslene, viser en ny rapport alvorlige forhold ved Oslo fengsel.
14.06.2019 03:58
Ber justisministeren vurdere hjemmel for oppholdsforbud
FrPs medlem i Stortingets justiskomité, Himanshu Gulati, er overrasket over at Borgarting sier nei til politiets bruk av besøksforbud overfor ungdomskriminelle.
13.06.2019 08:40

Nyhetene er hentet med RSS fra Rett24.no

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, lærere, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte.
Følg oss på Facebook

Nye rettsavgjørelser

TOSLO-2018-51221
Saken gjaldt personskade oppstått om bord på lastetrallen til en trekkvogn. Spørsmålet for tingretten var om slik skade var omfattet av bilansvarsloven. Retten kom til at skaden ikke falt inn u…
TNHER-2017-23086
Saken gjaldt oppsigelse av en overstyrmann på et skip. Spørsmålet for tingretten var om oppsigelsen var saklig begrunnet. Retten konkluderte med at oppsigelsen var balansert og rimelig. Det fore…
LH-2019-48092
Tiltalte ble dømt for grovt uaktsomt trygdebedrageri til fengsel i 90 dager, hvorav 30 dager ble gjort betinget. Det ble lagt noe vekt på tiltaltes psykiske problemer i straffutmålingen.Stikkord…

Nye lover og forskrifter

Ikrafttredelse av lov 14. juni 2019 nr. 22 om endringer i skipsarbeidsloven mv.
Ikrafttredelse av lov 14. juni 2019 nr. 22 om endringer i skipsarbeidsloven mv.
Forskrift om endring i forskrift om luftfart med helikopter - bruk av offshore helikopterdekk
Forskrift om endring i forskrift om luftfart med helikopter - bruk av offshore helikopterdekk
Forskrift om endring i forskrift om soner ved påvisning av Chronic Wasting Disease
Forskrift om endring i forskrift om soner ved påvisning av Chronic Wasting Disease