Forside

Fra Jusleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk

Velkommen til Jusleksikon.no
- Et oppslagsverk for juridiske ord og uttrykk
For øyeblikket inneholder leksikonet 2 274 sider
 

Aktuelt

Sånn går det når du forsøker å starte med blanke ark

Den politiske ledelsen i Justisdepartementet er blitt utstyrt med nye, blågrønne profilbilder. Dermed var helgeunderholdningen sikret i sosiale medier.

20.04.2018 15:27
Høyesterett sier nei til advokatbeslag – opphever Borgartings kjennelse
Høyesterett opphever både lagmannsrettens og tingrettens vurdering av hvem som skal gjennomgå de beslaglagte datafilene til ex-advokat Amir Mirmotahari.
20.04.2018 09:25
Søkningen til juss i Oslo stiger for tredje år på rad
Jusstudiene i Norges mest populære studium. Det viser tallene Samordna opptak slapp torsdag.
20.04.2018 04:01
Frankrike felt i EMD for å refse advokat
Den franske forsvareren fikk en rettslig advarsel for brudd på god advokatskikk etter at han kritiserte den etniske sammensetningen av juryen.
19.04.2018 11:42
Tre nye søkere meldte seg til Vestfold
Jobben som sorenskriver for den nye, sammenslåtte tingretten i Vestfold ble lyst ut på nytt for å skaffe flere søkere. Tre nye navn er dukket opp.
19.04.2018 04:17

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, lærere, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte.
Følg oss på Facebook
Velkommen til Jusleksikon.no
- Et oppslagsverk for juridiske ord og uttrykk
For øyeblikket inneholder leksikonet 2 274 sider
 

Gå til ord som begynner på:

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U -V - W - X - Y - Z - Æ -Ø - Å
 

Aktuelt

Sånn går det når du forsøker å starte med blanke ark

Den politiske ledelsen i Justisdepartementet er blitt utstyrt med nye, blågrønne profilbilder. Dermed var helgeunderholdningen sikret i sosiale medier.

20.04.2018 15:27
Høyesterett sier nei til advokatbeslag – opphever Borgartings kjennelse
Høyesterett opphever både lagmannsrettens og tingrettens vurdering av hvem som skal gjennomgå de beslaglagte datafilene til ex-advokat Amir Mirmotahari.
20.04.2018 09:25
Søkningen til juss i Oslo stiger for tredje år på rad
Jusstudiene i Norges mest populære studium. Det viser tallene Samordna opptak slapp torsdag.
20.04.2018 04:01
Frankrike felt i EMD for å refse advokat
Den franske forsvareren fikk en rettslig advarsel for brudd på god advokatskikk etter at han kritiserte den etniske sammensetningen av juryen.
19.04.2018 11:42
Tre nye søkere meldte seg til Vestfold
Jobben som sorenskriver for den nye, sammenslåtte tingretten i Vestfold ble lyst ut på nytt for å skaffe flere søkere. Tre nye navn er dukket opp.
19.04.2018 04:17

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, lærere, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte.
Følg oss på Facebook

Nye rettsavgjørelser

LB-2018-833
En 26 år gammel mann var i tingretten dømt til fengsel i ett år og to måneder for oppbevaring av 186,9 gram MDMA-pulver, beregnet på eget og venners bruk. Lagmannsretten fant at det var grunnl…
LB-2017-156567
En 34 år gammel mann var i tingretten domfelt for oppbevaring av 448 gram marihuana og 5,75 gram kokain samt to tilfeller av hensynsløs atferd. Han var domfelt ti ganger tidligere, i hovedsak for…
LB-2017-130248
Saken gjaldt i hovedsak lånebedragerier overfor finansinstitusjoner. Tiltalen gjaldt bedragerier og bedrageriforsøk i størrelsesorden 90 millioner kroner begått ved hjelp av falske eller urikti…

Nye lover og forskrifter

Forskrift om endringer i forskrift 20. mars 2015 nr. 231 om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften)
Forskrift om endringer i forskrift 20. mars 2015 nr. 231 om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften)
Delt ikraftsetting av lov 20. april 2018 nr. 12 om endringer i matrikkellova og plan- og bygningsloven
Delt ikraftsetting av lov 20. april 2018 nr. 12 om endringer i matrikkellova og plan- og bygningsloven
Ikraftsetting av lov 20. april 2018 nr. 11 om endringer i utlendingsloven (politiets tilgang til opplysninger om beboere i asylmottak mv.)
Ikraftsetting av lov 20. april 2018 nr. 11 om endringer i utlendingsloven (politiets tilgang til opplysninger om beboere i asylmottak mv.)