Forside

Fra Jusleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk
Velkommen til Jusleksikon.no
- Et oppslagsverk for juridiske ord og uttrykk
For øyeblikket inneholder leksikonet 2 300 sider
 

Aktuelt

Fem tingrettsdommere utnevnt i statsråd

Økokrim-aktor Einar Holaker er blant de som i fredagens statsråd ble utnevnt til faste dommerembeter.

05.03.2021 11:23
Lagmannsretten avfeier EFTA-domstolens konklusjon i bank-søksmål
«Lagmannsretten finner (...) ikke grunnlag for domstolens konklusjon», heter det i dommen Borgarting i går avsa, i den såkalte Netfonds-saken. EFTA-domstolen behandlet saken i 2017.
05.03.2021 05:01
Slik begrunner byfogden Tøyen-kjennelsen
Den mye omtalte utkastelsen fra en kommunal bolig på Tøyen gir ikke grunnlag for midlertidig forføyning, konkluderer Oslo byfogdembeter.
04.03.2021 12:28
Sorenskriver fikk avføring i posten – meddommere fikk SMS-trusler
SMS-trusler mot meddommere er blant episodene som ble registrert i 2020. Likevel er det mange år siden det var så få sikkerhetsavvik i domstolene som i fjor.
04.03.2021 05:01
Tre nye dommer legger listen for samvær etter omsorgsovertakelse
I februar behandlet Høyesterett tre samværssaker samlet, for å gi retningslinjer for hvordan reglene skal praktiseres i kjølvannet av EMD-fellelsene. Onsdag kom resultatet.
03.03.2021 15:44

Nyhetene er hentet med RSS fra Rett24.no

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, lærere, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte.
Følg oss på Facebook
Velkommen til Jusleksikon.no
- Et oppslagsverk for juridiske ord og uttrykk
For øyeblikket inneholder leksikonet 2 300 sider
 

Gå til ord som begynner på:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

 

Aktuelt

Fem tingrettsdommere utnevnt i statsråd

Økokrim-aktor Einar Holaker er blant de som i fredagens statsråd ble utnevnt til faste dommerembeter.

05.03.2021 11:23
Lagmannsretten avfeier EFTA-domstolens konklusjon i bank-søksmål
«Lagmannsretten finner (...) ikke grunnlag for domstolens konklusjon», heter det i dommen Borgarting i går avsa, i den såkalte Netfonds-saken. EFTA-domstolen behandlet saken i 2017.
05.03.2021 05:01
Slik begrunner byfogden Tøyen-kjennelsen
Den mye omtalte utkastelsen fra en kommunal bolig på Tøyen gir ikke grunnlag for midlertidig forføyning, konkluderer Oslo byfogdembeter.
04.03.2021 12:28
Sorenskriver fikk avføring i posten – meddommere fikk SMS-trusler
SMS-trusler mot meddommere er blant episodene som ble registrert i 2020. Likevel er det mange år siden det var så få sikkerhetsavvik i domstolene som i fjor.
04.03.2021 05:01
Tre nye dommer legger listen for samvær etter omsorgsovertakelse
I februar behandlet Høyesterett tre samværssaker samlet, for å gi retningslinjer for hvordan reglene skal praktiseres i kjølvannet av EMD-fellelsene. Onsdag kom resultatet.
03.03.2021 15:44

Nyhetene er hentet med RSS fra Rett24.no

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, lærere, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte.
Følg oss på Facebook

Nye rettsavgjørelser

TVEFO-2019-64545
Full tekst til avgjørelsen er ikke tilgjengelig på disse InternettsiderStikkord: Strafferett. Veitrafikkrett. Utelivsvold. Veitrafikkloven § 31. Straffeloven § 181 og § 273.
TSTAV-2019-31171
En mann ble i Stavanger tingrett dømt til 11 måneder fengsel for en rekke lovbrudd. Lovbruddene omfatter tyveri, jf. straffeloven § 321, heleri, jf. § 332, brukstyveri av motorvogn, jf. § 342,…
TOSLO-2020-14082
En 53 år gammel mann ble dømt til fengsel i 60 dager som etterskuddsdom til tidligere dommer, for grove og simple bedragerier. Han leide diverse kamerautstyr fra flere firmaer, men leverte ikke u…

Nye lover og forskrifter

Forskrift om endring i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)
Forskrift om endring i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)
Forskrift om endring i forskrift om forebygging av koronasmitte, Oslo kommune, Oslo
Forskrift om endring i forskrift om forebygging av koronasmitte, Oslo kommune, Oslo
Forskrift om midlertidig unntak fra påbud om bruk av sorteringsrist i fisket etter reker ved Lillesand, Agder
Forskrift om midlertidig unntak fra påbud om bruk av sorteringsrist i fisket etter reker ved Lillesand, Agder