Forside

Fra Jusleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk

Velkommen til Jusleksikon.no
- Et oppslagsverk for juridiske ord og uttrykk
For øyeblikket inneholder leksikonet 2 277 sider
 

Aktuelt

Her er Norges Strasbourg-kandidater

Innstillingskomitéen til Norges ledige plass i Menneskerettsdomstolen har nå bestemt hvilke tre navn som skal oversendes til Europarådet.

25.05.2018 12:37
Transocean-rapporten: Skatteetaten brøt god forvaltningsskikk
«Da er det vel bare å gi en viss advokat status som mistenkt sånn utpå høsten en gang?», skrev Skatteetatens saksbehandler i en mail til blant andre Økokrim.
25.05.2018 04:09
Frankrike felt for å åpne advokatens lapp til klienten
Utenfor rettssalen ga advokaten kontaktinfo til en klient, skrevet inne i et brettet ark. Politibetjenten som beslagla arket krenket EMK, slår Strasbourg fast.
24.05.2018 11:53
Sverre E. Koch: – Vi tenker vårt
– Vi er på grensen til sikre på at de tok ut tiltalen mot meg for at skattekontoret skulle få anledning til å misbruke noen av mine eposter, sier Sverre E. Koch.
24.05.2018 03:52
Staten snur i Transocean - tar ansvar for uaktsomhet
Høyesterett har gitt advokat Sverre E. Koch rett til å kreve Økokrims internmail fremlagt som bevis i den kommende rettssaken. Men nå har staten i stedet akseptert erstatningsansvar.
24.05.2018 03:52

Nyhetene er hentet med RSS fra Rett24.no

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, lærere, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte.
Følg oss på Facebook
Velkommen til Jusleksikon.no
- Et oppslagsverk for juridiske ord og uttrykk
For øyeblikket inneholder leksikonet 2 277 sider
 

Gå til ord som begynner på:

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U -V - W - X - Y - Z - Æ -Ø - Å
 

Aktuelt

Her er Norges Strasbourg-kandidater

Innstillingskomitéen til Norges ledige plass i Menneskerettsdomstolen har nå bestemt hvilke tre navn som skal oversendes til Europarådet.

25.05.2018 12:37
Transocean-rapporten: Skatteetaten brøt god forvaltningsskikk
«Da er det vel bare å gi en viss advokat status som mistenkt sånn utpå høsten en gang?», skrev Skatteetatens saksbehandler i en mail til blant andre Økokrim.
25.05.2018 04:09
Frankrike felt for å åpne advokatens lapp til klienten
Utenfor rettssalen ga advokaten kontaktinfo til en klient, skrevet inne i et brettet ark. Politibetjenten som beslagla arket krenket EMK, slår Strasbourg fast.
24.05.2018 11:53
Sverre E. Koch: – Vi tenker vårt
– Vi er på grensen til sikre på at de tok ut tiltalen mot meg for at skattekontoret skulle få anledning til å misbruke noen av mine eposter, sier Sverre E. Koch.
24.05.2018 03:52
Staten snur i Transocean - tar ansvar for uaktsomhet
Høyesterett har gitt advokat Sverre E. Koch rett til å kreve Økokrims internmail fremlagt som bevis i den kommende rettssaken. Men nå har staten i stedet akseptert erstatningsansvar.
24.05.2018 03:52

Nyhetene er hentet med RSS fra Rett24.no

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, lærere, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte.
Følg oss på Facebook

Nye rettsavgjørelser

TOSLO-2017-197913
Saken gjelder gyldigheten av Politidirektoratets vedtak av 17. november 2017 om tilbakekall av førerrett på bakgrunn av narkotikabruk. (Sammendraget er delvis hentet fra sakens innledning.)Stikko…
LH-2018-17696
38 år gammel polsk mann ble etter anke til lagmannsretten frifunnet for overtredelse av dyrevelferdsloven og forskriften for hold av eksotiske dyrearter. Lagmannsretten fant at tiltalte ikke kunne…
LH-2018-13656
37 år gammel mann dømt til 45 timer samfunnsstraff for tre tilfeller av overtredelse av straffeloven § 266. Overtredelsen lå i nedre sjikt av det bestemmelsen gjelder, og ville alene kvalifiser…

Nye lover og forskrifter

Ikraftsetting av lov 25. mai 2018 nr. 19 om endringer i statsborgerloven mv. (tap av statsborgerskap ved straffbare forhold)
Ikraftsetting av lov 25. mai 2018 nr. 19 om endringer i statsborgerloven mv. (tap av statsborgerskap ved straffbare forhold)
Forskrift om endring i forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
Forskrift om endring i forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
Forskrift om endring i forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften).
Forskrift om endring i forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften).