Forside

Fra Jusleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk
Velkommen til Jusleksikon.no
- Et oppslagsverk for juridiske ord og uttrykk
For øyeblikket inneholder leksikonet 2 299 sider
 

Aktuelt

Regjeringen vil reversere Høyesteretts DNA-praksis

Regjeringen mener Høyesterett har misforstått forarbeidene til politiregisterloven, og vil endre loven for å fjerne all tvil: DNA-registeret skal ikke brukes i farskapssaker.

06.07.2020 05:15
Sivilombudsmannen mener det er for lett å bygge i strandsonen
90 prosent av vedtakene som tillater bygging i strandsonen i Kragerø er utilstrekkelig begrunnet, mener Sivilombudsmannen.
04.07.2020 10:02
Høyesterett opphever Gulatings dom – for tredje gang
Det som opprinnelig var en tiltale for vold med dødsfølge, må nå for fjerde gang opp til ankebehandling i lagmannsretten.
03.07.2020 04:37
Forkaster anke etter tåregass-angrep på fostermor
Høyesterett opprettholder straffen på 10 måneders fengsel for en bestemor som forsøkte å kidnappe barnebarnet ut av fostermorens hender.
02.07.2020 04:00
Tre menn frikjent for å ha hengt opp hakekorsflagg i Kristiansand
De tre mennene som ble dømt for hatefulle ytringer etter å ha heist hakekorsflagg flere steder i Kristiansand i april 2018, er frikjent i ankesaken.
01.07.2020 09:52

Nyhetene er hentet med RSS fra Rett24.no

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, lærere, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte.
Følg oss på Facebook
Velkommen til Jusleksikon.no
- Et oppslagsverk for juridiske ord og uttrykk
For øyeblikket inneholder leksikonet 2 299 sider
 

Gå til ord som begynner på:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

 

Aktuelt

Regjeringen vil reversere Høyesteretts DNA-praksis

Regjeringen mener Høyesterett har misforstått forarbeidene til politiregisterloven, og vil endre loven for å fjerne all tvil: DNA-registeret skal ikke brukes i farskapssaker.

06.07.2020 05:15
Sivilombudsmannen mener det er for lett å bygge i strandsonen
90 prosent av vedtakene som tillater bygging i strandsonen i Kragerø er utilstrekkelig begrunnet, mener Sivilombudsmannen.
04.07.2020 10:02
Høyesterett opphever Gulatings dom – for tredje gang
Det som opprinnelig var en tiltale for vold med dødsfølge, må nå for fjerde gang opp til ankebehandling i lagmannsretten.
03.07.2020 04:37
Forkaster anke etter tåregass-angrep på fostermor
Høyesterett opprettholder straffen på 10 måneders fengsel for en bestemor som forsøkte å kidnappe barnebarnet ut av fostermorens hender.
02.07.2020 04:00
Tre menn frikjent for å ha hengt opp hakekorsflagg i Kristiansand
De tre mennene som ble dømt for hatefulle ytringer etter å ha heist hakekorsflagg flere steder i Kristiansand i april 2018, er frikjent i ankesaken.
01.07.2020 09:52

Nyhetene er hentet med RSS fra Rett24.no

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, lærere, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte.
Følg oss på Facebook

Nye rettsavgjørelser

LF-2020-53376
Lagmannsretten kom til at vilkårene for tvungent psykisk helsevern var oppfylt for en 53 år gammel mann. Han var diagnostisert med en psykoselidelse. Psykisk helsevernloven § 3-3 nr. 3 bokstav a…
LH-2020-17451
Full tekst til avgjørelsen er ikke tilgjengelig på disse InternettsiderStikkord: Familierett. Samvær. Omsorgsovertakelse. Barnevernloven § 4-19.
LG-2020-71174
Full tekst til avgjørelsen er ikke tilgjengelig på disse InternettsiderStikkord: Foreldre og barn. Samvær. Overnattingssamvær. Midlertidig avgjørelse. Barnelova § 60, jf. § 63. Barneloven §…

Nye lover og forskrifter

Forskrift om endring i midlertidig forskrift om tilpasninger i reglene om barnehager, grunnskoler og videregående opplæring som følge av utbrudd av covid-19
Forskrift om endring i midlertidig forskrift om tilpasninger i reglene om barnehager, grunnskoler og videregående opplæring som følge av utbrudd av covid-19
Forskrift om tilskudd til arbeidsrettet kompetanseheving for pelsdyroppdrettere
Forskrift om tilskudd til arbeidsrettet kompetanseheving for pelsdyroppdrettere
Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova
Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova