Forside

Fra Jusleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk

Velkommen til Jusleksikon.no
- Et oppslagsverk for juridiske ord og uttrykk
For øyeblikket inneholder leksikonet 2 278 sider
 

Aktuelt

Advokatbransjen jakter Kina-millioner

Det er ikke bare laksenæringen som tjener fett på normaliseringen mellom Norge og Kina. Advokatbransjen ruster til kamp om store oppdrag fra giganten i øst.

18.06.2018 04:04
Jørn Holme utnevnt til sorenskriver i Vestfold
I statsråd i dag ble riksantikvar Jørn Holme utnevnt til å lede den nye sammenslåtte tingretten i Vestfold.
15.06.2018 10:16
Regjeringen kutter regler i aksjeloven
I statsråd i dag har regjeringen lagt frem forslag til en rekke lovendringer som er ment å forenkle driften av aksjeselskaper.
15.06.2018 09:54
LO vil ta innersvingen på Høyesterett i Arbeidsretten
LO har ikke tenkt å sitte stille og vente på at Høyesterett tar stilling til det omstridte spørsmålet om ansiennitet ved nedbemanning.
15.06.2018 04:03
Nå kommer dommen - etter halvannet år
Oslo tingrett holder løftet, og kunngjør nå at dom i Lime-saken faller før sommeren. Hovedforhandlingen startet desember 2016.
14.06.2018 15:01

Nyhetene er hentet med RSS fra Rett24.no

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, lærere, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte.
Følg oss på Facebook
Velkommen til Jusleksikon.no
- Et oppslagsverk for juridiske ord og uttrykk
For øyeblikket inneholder leksikonet 2 278 sider
 

Gå til ord som begynner på:

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U -V - W - X - Y - Z - Æ -Ø - Å
 

Aktuelt

Advokatbransjen jakter Kina-millioner

Det er ikke bare laksenæringen som tjener fett på normaliseringen mellom Norge og Kina. Advokatbransjen ruster til kamp om store oppdrag fra giganten i øst.

18.06.2018 04:04
Jørn Holme utnevnt til sorenskriver i Vestfold
I statsråd i dag ble riksantikvar Jørn Holme utnevnt til å lede den nye sammenslåtte tingretten i Vestfold.
15.06.2018 10:16
Regjeringen kutter regler i aksjeloven
I statsråd i dag har regjeringen lagt frem forslag til en rekke lovendringer som er ment å forenkle driften av aksjeselskaper.
15.06.2018 09:54
LO vil ta innersvingen på Høyesterett i Arbeidsretten
LO har ikke tenkt å sitte stille og vente på at Høyesterett tar stilling til det omstridte spørsmålet om ansiennitet ved nedbemanning.
15.06.2018 04:03
Nå kommer dommen - etter halvannet år
Oslo tingrett holder løftet, og kunngjør nå at dom i Lime-saken faller før sommeren. Hovedforhandlingen startet desember 2016.
14.06.2018 15:01

Nyhetene er hentet med RSS fra Rett24.no

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, lærere, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte.
Følg oss på Facebook

Nye rettsavgjørelser

LB-2018-88761
Lagmannsretten fant ikke at sorenskriver var inhabil til å behandle foreldretvist for tingretten. Verken domstolloven § 106 nr. 8 eller § 108 kunne lede til inhabilitet. Spørsmålet var forelag…
LB-2018-87058
Full tekst til avgjørelsen er ikke tilgjengelig på disse InternettsiderStikkord: Barnevern. Forlengelse av iverksetting av vedtak. Barnevernloven § 4-13.
LB-2018-72302
Avvisning av anke i en sak som gjaldt tvist om heving av et båtkjøp. Anken var for sent fremsatt, og det var ikke grunnlag for oppfriskning.Stikkord: Sivilprosess. Avvisning av anke. Oppfriskning…

Nye lover og forskrifter

Ikraftsetting av lov 15. juni 2018 nr. 32 om pakkereiser og reisegaranti mv. (pakkereiseloven)
Ikraftsetting av lov 15. juni 2018 nr. 32 om pakkereiser og reisegaranti mv. (pakkereiseloven)
Ikraftsetting av lov 16. juni 2017 nr. 48 om adopsjon (adopsjonsloven)
Ikraftsetting av lov 16. juni 2017 nr. 48 om adopsjon (adopsjonsloven)
Ikraftsetting av lov 15. juni 2018 nr. 31 til lov om endringer i ekteskapsloven (absolutt 18-årsgrense for å inngå ekteskap i Norge)
Ikraftsetting av lov 15. juni 2018 nr. 31 til lov om endringer i ekteskapsloven (absolutt 18-årsgrense for å inngå ekteskap i Norge)