Forside

Fra Jusleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk
Velkommen til Jusleksikon.no
- Et oppslagsverk for juridiske ord og uttrykk
For øyeblikket inneholder leksikonet 2 299 sider
 

Aktuelt

Borgarting etterlyser lovgiver – isolerer fanger på nødrett

Alle nyinnsatte settes nå i 14 dager isolasjon, selv om de vanlige vilkårene for isolasjon ikke er oppfylt. Nødrett, mener lagmannsretten, og etterlyser en ordentlig hjemmel.

07.04.2020 04:06
Styret i DA vedtok å gå inn for færre meddommere
– Konsekvensen av ikke å gjøre noe vil være enda mer dramatisk, sier styreleder Bård Tønder, etter mandagens ekstraordinære styremøte i Domstoladministrasjonen.
06.04.2020 12:40
Høyesterett slipper inn anke direkte fra tingretten
For første gang siden 2013 tillates at en sak hopper direkte fra tingrett til Høyesterett. Saken gjelder selve grunnmuren i ordningen «Narkotikaprogram med domstolskontroll».
06.04.2020 09:31
Vil lokke med strafferabatt for å droppe meddommere
I et ekstraordinært styremøte i dag, skal DA behandle et forslag om at tingrettene skal kunne tilby lavere straff til tiltalte som velger bort meddommere.
06.04.2020 04:02
Små advokatfirmaer sliter mest med koronasituasjonen
En spørreundersøkelse Advokatforeningen har gjennomført blant medlemmene viser at åtte prosent av advokatene er permittert.
05.04.2020 23:46

Nyhetene er hentet med RSS fra Rett24.no

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, lærere, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte.
Følg oss på Facebook
Velkommen til Jusleksikon.no
- Et oppslagsverk for juridiske ord og uttrykk
For øyeblikket inneholder leksikonet 2 299 sider
 

Gå til ord som begynner på:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

 

Aktuelt

Borgarting etterlyser lovgiver – isolerer fanger på nødrett

Alle nyinnsatte settes nå i 14 dager isolasjon, selv om de vanlige vilkårene for isolasjon ikke er oppfylt. Nødrett, mener lagmannsretten, og etterlyser en ordentlig hjemmel.

07.04.2020 04:06
Styret i DA vedtok å gå inn for færre meddommere
– Konsekvensen av ikke å gjøre noe vil være enda mer dramatisk, sier styreleder Bård Tønder, etter mandagens ekstraordinære styremøte i Domstoladministrasjonen.
06.04.2020 12:40
Høyesterett slipper inn anke direkte fra tingretten
For første gang siden 2013 tillates at en sak hopper direkte fra tingrett til Høyesterett. Saken gjelder selve grunnmuren i ordningen «Narkotikaprogram med domstolskontroll».
06.04.2020 09:31
Vil lokke med strafferabatt for å droppe meddommere
I et ekstraordinært styremøte i dag, skal DA behandle et forslag om at tingrettene skal kunne tilby lavere straff til tiltalte som velger bort meddommere.
06.04.2020 04:02
Små advokatfirmaer sliter mest med koronasituasjonen
En spørreundersøkelse Advokatforeningen har gjennomført blant medlemmene viser at åtte prosent av advokatene er permittert.
05.04.2020 23:46

Nyhetene er hentet med RSS fra Rett24.no

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, lærere, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte.
Følg oss på Facebook

Nye rettsavgjørelser

LG-2020-30680
Lagmannsretten var enig med tingretten i at arrest ikke var bortfalt, jf. tvisteloven § 33-10 første ledd bokstav d. Anken ble forkastet.Stikkord: Sivilprosess. Arrest. Tvisteloven § 33-10.
LG-2020-24897
Spørsmål om tvangsgrunnlaget for tvangssalg av fast eiendom er ugyldig. Det ble bl.a. anført at tingretten skulle overført saken til allmennprosessen og at tvangsgrunnlaget var ugyldig. Anken b…
LG-2020-7019
Anke over tingrettens beslutning om ikke å tilbakelevere et konkursbo ble avvist under henvisning til at ankegebyret ikke var betalt.Stikkord: Sivilprosess. Avvisning. Manglende betaling av rettsg…

Nye lover og forskrifter

Forskrift om utvida karantenepåbod for fastbuande og forbod mot innreise for personar som bur utanfor regionen, Vinje kommune, Vestfold og Telemark
Forskrift om utvida karantenepåbod for fastbuande og forbod mot innreise for personar som bur utanfor regionen, Vinje kommune, Vestfold og Telemark
Forskrift om utvidet karantene og oppholdsbegrensing, Lødingen kommune, Nordland
Forskrift om utvidet karantene og oppholdsbegrensing, Lødingen kommune, Nordland
Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Flekkefjord kommune, Agder
Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Flekkefjord kommune, Agder