Forside

Fra Jusleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk
Velkommen til Jusleksikon.no
- Et oppslagsverk for juridiske ord og uttrykk
For øyeblikket inneholder leksikonet 2 299 sider
 

Aktuelt

Senterpartiet ønsker evaluering av Domstoladministrasjonens rolle

Evalueringen må undersøke hvilke rammer som bør gjelde for DA som rettspolitisk aktør, heter det i et forslag fra flere Sp-representanter på Stortinget.

05.06.2020 09:43
Kvinne fikk ubetinget fengsel for å lage falske instagramprofiler
For å ramme mannen, lagde hun profiler som tilsynelatende tilhørte ham, fylte dem med krenkende innhold, og sendte venneforespørsler til omgangskretsen hans.
05.06.2020 07:01
Sakkyndig psykiater kjent inhabil av Høyesterett
– Jeg skjønner ikke motviljen politiet og domstolene hadde mot å oppnevne en annen, sier forsvarer John Chr. Elden.
05.06.2020 04:01
Full seier til Grette i Deichman-striden
Anførselen om at Advokatfirmaet Grette hadde ansvar for å bidra til oppfyllelsen av et rettsforlik de ikke var part i, fikk ikke gehør i Oslo tingrett.
04.06.2020 12:29
Trekker anken i kontroversiell EØS-tvist – storkammersaken avlyst
Rådgivende EFTA-uttalelse og ventende storkammer til tross – den prinsipielt og politisk ladede Campbell-saken vil likevel ikke bli behandlet i Høyesterett.
04.06.2020 04:07

Nyhetene er hentet med RSS fra Rett24.no

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, lærere, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte.
Følg oss på Facebook
Velkommen til Jusleksikon.no
- Et oppslagsverk for juridiske ord og uttrykk
For øyeblikket inneholder leksikonet 2 299 sider
 

Gå til ord som begynner på:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

 

Aktuelt

Senterpartiet ønsker evaluering av Domstoladministrasjonens rolle

Evalueringen må undersøke hvilke rammer som bør gjelde for DA som rettspolitisk aktør, heter det i et forslag fra flere Sp-representanter på Stortinget.

05.06.2020 09:43
Kvinne fikk ubetinget fengsel for å lage falske instagramprofiler
For å ramme mannen, lagde hun profiler som tilsynelatende tilhørte ham, fylte dem med krenkende innhold, og sendte venneforespørsler til omgangskretsen hans.
05.06.2020 07:01
Sakkyndig psykiater kjent inhabil av Høyesterett
– Jeg skjønner ikke motviljen politiet og domstolene hadde mot å oppnevne en annen, sier forsvarer John Chr. Elden.
05.06.2020 04:01
Full seier til Grette i Deichman-striden
Anførselen om at Advokatfirmaet Grette hadde ansvar for å bidra til oppfyllelsen av et rettsforlik de ikke var part i, fikk ikke gehør i Oslo tingrett.
04.06.2020 12:29
Trekker anken i kontroversiell EØS-tvist – storkammersaken avlyst
Rådgivende EFTA-uttalelse og ventende storkammer til tross – den prinsipielt og politisk ladede Campbell-saken vil likevel ikke bli behandlet i Høyesterett.
04.06.2020 04:07

Nyhetene er hentet med RSS fra Rett24.no

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, lærere, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte.
Følg oss på Facebook

Nye rettsavgjørelser

LG-2019-162266
Full tekst til avgjørelsen er ikke tilgjengelig på disse InternettsiderStikkord: Barnerett. Foreldreansvar. Samvær. Barnets beste. Barneloven § 48 første ledd og § 35.
LF-2020-60039
Begjæring om gjenåpning av Hålogaland lagmannsretts dom. Lagmannsretten var satt med tre dommere, hvorav en jordskiftelagdommer. Saken gjelder tvist om bruksrett, og partene er to reinbeitedistr…
LF-2019-189359 - LF-2019-189363
Anke over sakskostnaden i sak etter jordskiftelova gjaldt både utgifter til advokat og rettens kostnader (gebyr mv.) ved behandling av tvist. Lagmannsretten kom til at spørsmålet om saken er vun…

Nye lover og forskrifter

Beredskapstiltak for å sikre liv og helse - utbrudd av koronavirus - forlenget anvendelse av fullmaktsbestemmelsene i helseberedskapsloven § 1-5 nr. 2 og § 3-1, § 4-1, § 5-1 og § 5-2
Beredskapstiltak for å sikre liv og helse - utbrudd av koronavirus - forlenget anvendelse av fullmaktsbestemmelsene i helseberedskapsloven § 1-5 nr. 2 og § 3-1, § 4-1, § 5-1 og § 5-2
Forskrift om endring i utlendingsforskriften (oppholdstillatelse til ofre for menneskehandel som avgir forklaring i straffesak)
Forskrift om endring i utlendingsforskriften (oppholdstillatelse til ofre for menneskehandel som avgir forklaring i straffesak)
Forskrift om endring i midlertidig forskrift om fritak for arbeidsgiveravgift når arbeidsgiver forskutterer lønnskompensasjon til permitterte etter forskrift 8. april 2020 nr. 757 om midlertidig…
Forskrift om endring i midlertidig forskrift om fritak for arbeidsgiveravgift når arbeidsgiver forskutterer lønnskompensasjon til permitterte etter forskrift 8. april 2020 nr. 757 om midlertidig…