Forside

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velkommen til Jusleksikon.no
- Et oppslagsverk for juridiske ord og uttrykk
For øyeblikket inneholder leksikonet 2 300 sider
 

Aktuelt

Mer enn 10.000 protesterte i høringen om koronasertifikat
Regjeringens lovforslag om hjemmel for vaksinesertifikater hadde bare en ukes høringsfrist, men mobiliserte en voldsom motstand fra privatpersoner.
14.05.2021 04:00
Regjeringen snur – dropper krav om folkeregistrering for innreise
Etter å ha fått skarp kritikk for tvangsretur av EØS-borgere, kunngjorde departementet onsdag at praksis vil bli endret.
12.05.2021 22:49
Ny smell for EUs konkurransesjef – tapte mot Amazon
Mindre enn et år etter milliardnederlaget mot Apple, tapte EU-kommisjonen onsdag skattesaken de har anlagt mot Amazon.
12.05.2021 11:24
Øie, Matningsdal og Skoghøy erklærer seg inhabile i NAV-gjenopptakelsen
Høyesterett har nå formelt besluttet at gjenopptakelsen av den første NAV-saken skal behandles i storkammer. Alle de tre mest erfarne dommerne viker sete.
12.05.2021 04:04
Vurderer å endre bostedskravet for EØS-borgere
Den sterkt kritiserte praksisen med at bosatte EØS-borgere blir bortvist på koronagrunnlag, vurderes nå på nytt. Det opplyser Justisdepartementet tirsdag.
11.05.2021 10:15

Nyhetene er hentet med RSS fra Rett24.no

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, lærere, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte.
Følg oss på Facebook
Velkommen til Jusleksikon.no
- Et oppslagsverk for juridiske ord og uttrykk
For øyeblikket inneholder leksikonet 2 300 sider
 

Gå til ord som begynner på:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

 

Aktuelt

Mer enn 10.000 protesterte i høringen om koronasertifikat
Regjeringens lovforslag om hjemmel for vaksinesertifikater hadde bare en ukes høringsfrist, men mobiliserte en voldsom motstand fra privatpersoner.
14.05.2021 04:00
Regjeringen snur – dropper krav om folkeregistrering for innreise
Etter å ha fått skarp kritikk for tvangsretur av EØS-borgere, kunngjorde departementet onsdag at praksis vil bli endret.
12.05.2021 22:49
Ny smell for EUs konkurransesjef – tapte mot Amazon
Mindre enn et år etter milliardnederlaget mot Apple, tapte EU-kommisjonen onsdag skattesaken de har anlagt mot Amazon.
12.05.2021 11:24
Øie, Matningsdal og Skoghøy erklærer seg inhabile i NAV-gjenopptakelsen
Høyesterett har nå formelt besluttet at gjenopptakelsen av den første NAV-saken skal behandles i storkammer. Alle de tre mest erfarne dommerne viker sete.
12.05.2021 04:04
Vurderer å endre bostedskravet for EØS-borgere
Den sterkt kritiserte praksisen med at bosatte EØS-borgere blir bortvist på koronagrunnlag, vurderes nå på nytt. Det opplyser Justisdepartementet tirsdag.
11.05.2021 10:15

Nyhetene er hentet med RSS fra Rett24.no

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, lærere, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte.
Følg oss på Facebook

Nye rettsavgjørelser

LG-2021-59014
Utenrettslig forlik ble inngått og anken ble trukket. (Sammendrag ved Lovdata.)Stikkord: Sivilprosess. Hevingskjennelse ved forlik. Tvisteloven § 29-19
LG-2021-54467
Saken gjaldt anke over tingrettens kjennelse om bevistilgang. Lagmannsretten opphevet avgjørelsen grunnet uklare kjennelsesgrunner, jf. tvisteloven § 29-21 første ledd. Tingretten hadde ikke eksplisi…
LG-2021-44058
Saken gjaldt spørsmål om domsmyndighet. Ettersom Bergen tingrett var rett verneting da saken ble anlagt var Bergen tingrett fortsatt domsmyndig, selv om saksøkte i ettertid flytte ut av landet, jfr.…

Nye lover og forskrifter

Forskrift om endring i covid-19-forskriften
Forskrift om endring i covid-19-forskriften
Forskrift om forebygging av koronasmitte, Porsgrunn kommune, Vestfold og Telemark
Forskrift om forebygging av koronasmitte, Porsgrunn kommune, Vestfold og Telemark
Forskrift om endring i forskrift om smitteverntiltak, Bergen kommune, Vestland
Forskrift om endring i forskrift om smitteverntiltak, Bergen kommune, Vestland

<metadesc>Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og et nyttig hjelpemiddel for studenter, jurister og folk flest.</metadesc>