Forside

Fra Jusleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk
Velkommen til Jusleksikon.no
- Et oppslagsverk for juridiske ord og uttrykk
For øyeblikket inneholder leksikonet 2 300 sider
 

Aktuelt

Storseier for forbrukerne i BankID-saken

Høyesterett mener banken burde gjort mer for å forsikre seg om at lånekunden virkelig var den han utga seg for å være.

23.10.2020 12:48
Dissens i Høyesterett om bruk av mobil i stillestående kø
Med tre mot to stemmer kommer Høyesterett til at mobilforbudet er tilstrekkelig klart formulert til at det også kan dekke situasjoner der bilen ikke er i bevegelse.
23.10.2020 09:51
Gulating sier nei til sparkesykkel-forføyning i Bergen
Lagmannsretten mener kommunens eiendomsrett ikke gir den rett til å nekte kommersielle selskaper å parkere el-sparkesykler på fortauene i Bergen.
23.10.2020 09:29
NIM mener domstolskontrollen bør være sterk i klimasaken
Om to uker behandler Høyesterett klimasaken i plenum. NIM har levert et skriftlig innlegg i saken. Der deler de ikke statens syn på tolkningen av Grunnloven paragraf 112.
23.10.2020 04:01
Påtalemyndigheten bommet på fristen i EFTA-domstolen
Setteriksadvokaten får likevel ikke levere skriftlig innlegg til den forestående behandlingen av Nav-saken i EFTA-domstolen. Papirene kom en dag for sent.
22.10.2020 10:08

Nyhetene er hentet med RSS fra Rett24.no

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, lærere, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte.
Følg oss på Facebook
Velkommen til Jusleksikon.no
- Et oppslagsverk for juridiske ord og uttrykk
For øyeblikket inneholder leksikonet 2 300 sider
 

Gå til ord som begynner på:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

 

Aktuelt

Storseier for forbrukerne i BankID-saken

Høyesterett mener banken burde gjort mer for å forsikre seg om at lånekunden virkelig var den han utga seg for å være.

23.10.2020 12:48
Dissens i Høyesterett om bruk av mobil i stillestående kø
Med tre mot to stemmer kommer Høyesterett til at mobilforbudet er tilstrekkelig klart formulert til at det også kan dekke situasjoner der bilen ikke er i bevegelse.
23.10.2020 09:51
Gulating sier nei til sparkesykkel-forføyning i Bergen
Lagmannsretten mener kommunens eiendomsrett ikke gir den rett til å nekte kommersielle selskaper å parkere el-sparkesykler på fortauene i Bergen.
23.10.2020 09:29
NIM mener domstolskontrollen bør være sterk i klimasaken
Om to uker behandler Høyesterett klimasaken i plenum. NIM har levert et skriftlig innlegg i saken. Der deler de ikke statens syn på tolkningen av Grunnloven paragraf 112.
23.10.2020 04:01
Påtalemyndigheten bommet på fristen i EFTA-domstolen
Setteriksadvokaten får likevel ikke levere skriftlig innlegg til den forestående behandlingen av Nav-saken i EFTA-domstolen. Papirene kom en dag for sent.
22.10.2020 10:08

Nyhetene er hentet med RSS fra Rett24.no

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, lærere, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte.
Følg oss på Facebook

Nye rettsavgjørelser

LH-2020-50464
Full tekst til avgjørelsen er ikke tilgjengelig på disse InternettsiderStikkord: Strafferett. Voldtekt av barn under 14 år. Masturbering. Lang saksbehandlingstid/liggetid.
LH-2020-39457
Saken gjaldt krav om refusjon for tilknytning til privat vann- og avløpsannlegg etter plan- og bygningsloven § 27-3. Tidligere eiere av en tomt mente at utbygger måtte refundere kostnader tilkny…
LH-2019-141640
Full tekst til avgjørelsen er ikke tilgjengelig på disse InternettsiderStikkord: Familierett. Foreldre og barn. Samvær.

Nye lover og forskrifter

Delt ikraftsetting av lov 22. juni 2018 nr. 77 om endringer i tobakksskadeloven (ulovlig handel med tobakksvarer mv.)
Delt ikraftsetting av lov 22. juni 2018 nr. 77 om endringer i tobakksskadeloven (ulovlig handel med tobakksvarer mv.)
Forskrift om tidsbegrenset fritak fra kravet til låssetting i fisket etter norsk vårgytende sild
Forskrift om tidsbegrenset fritak fra kravet til låssetting i fisket etter norsk vårgytende sild
Forskrift om saksøktes ansvar for sakskostnader ved tvangsfullbyrdelse
Forskrift om saksøktes ansvar for sakskostnader ved tvangsfullbyrdelse