Forside

Fra Jusleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk
Velkommen til Jusleksikon.no
- Et oppslagsverk for juridiske ord og uttrykk
For øyeblikket inneholder leksikonet 2 296 sider
 

Aktuelt

Klart for utlevering av norske statsborgere til EU-land

13 år etter at avtalen ble inngått, trer den nå i kraft. Fra neste helg kan norske statsborgere utleveres til andre EU-land uten at mistankegrunnlaget prøves i norske domstoler.

21.10.2019 04:03
Gulating-embetene fikk Kongens signatur til slutt
Fredag ble to dommerembeter, som i sommer utløste protester fra uvant hold, klubbet gjennom i statsråd.
18.10.2019 14:21
Fagforeninger dømt til millionerstatning etter boikott
I protest mot at mannskapet på lasteskipet ikke hadde tariffavtale, nektet havnearbeiderne på Herøya å losse fartøyet. Nå må de ut med mer enn seks millioner kroner.
18.10.2019 04:11
Hanne Harlem innstilt til ny Sivilombudsmann
Stortingets presidentskap besluttet torsdag å innstille kommuneadvokaten i Oslo til vervet som ny Sivilombudsmann.
17.10.2019 14:19
– Det er ingen krise i domstolene
Justisministeren avviste onsdag fra Stortingets talerstol at det var krise i domstolene. Et par minutter senere satt DA-direktøren i samme bygning og sa seg uenig.
17.10.2019 10:32

Nyhetene er hentet med RSS fra Rett24.no

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, lærere, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte.
Følg oss på Facebook
Velkommen til Jusleksikon.no
- Et oppslagsverk for juridiske ord og uttrykk
For øyeblikket inneholder leksikonet 2 296 sider
 

Gå til ord som begynner på:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

 

Aktuelt

Klart for utlevering av norske statsborgere til EU-land

13 år etter at avtalen ble inngått, trer den nå i kraft. Fra neste helg kan norske statsborgere utleveres til andre EU-land uten at mistankegrunnlaget prøves i norske domstoler.

21.10.2019 04:03
Gulating-embetene fikk Kongens signatur til slutt
Fredag ble to dommerembeter, som i sommer utløste protester fra uvant hold, klubbet gjennom i statsråd.
18.10.2019 14:21
Fagforeninger dømt til millionerstatning etter boikott
I protest mot at mannskapet på lasteskipet ikke hadde tariffavtale, nektet havnearbeiderne på Herøya å losse fartøyet. Nå må de ut med mer enn seks millioner kroner.
18.10.2019 04:11
Hanne Harlem innstilt til ny Sivilombudsmann
Stortingets presidentskap besluttet torsdag å innstille kommuneadvokaten i Oslo til vervet som ny Sivilombudsmann.
17.10.2019 14:19
– Det er ingen krise i domstolene
Justisministeren avviste onsdag fra Stortingets talerstol at det var krise i domstolene. Et par minutter senere satt DA-direktøren i samme bygning og sa seg uenig.
17.10.2019 10:32

Nyhetene er hentet med RSS fra Rett24.no

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, lærere, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte.
Følg oss på Facebook

Nye rettsavgjørelser

TSENJ-2018-152958
Mann (f. 1972) domfelt for kjøring med 1,95 i promille. Tilståelsessak. Straff fastsatt til fengsel i 24 dager og en bot på 24 000, samt tap av førerett for en periode på 2 år.Stikko…
TOSLO-2019-93824
Begjæring om prøving av vilkårene for utlevering av en polsk statsborger for soning av to straffedommer. Retten kom til at vilkårene for utlevering var oppfylt. Anførsler om at det var særlig…
TOBYF-2018-62862
Saken gjaldt begjæring om dødsformodning. En datter begjærte dødsformodning over hennes far. Retten fant at faren hadde forsvunnet under slike omstendigheter at han høyst sannsynlig var død,…

Nye lover og forskrifter

Forskrift om ikrafttredelse av forskrift 18. desember 2017 nr. 2233 om endring i forskrift til folkeregisterloven
Forskrift om ikrafttredelse av forskrift 18. desember 2017 nr. 2233 om endring i forskrift til folkeregisterloven
Forskrift om endringer i forskrift 19. januar 2009 nr. 77 om rett til å arbeide som dyrehelspersonell eller seminpersonell etter EØS-avtalen
Forskrift om endringer i forskrift 19. januar 2009 nr. 77 om rett til å arbeide som dyrehelspersonell eller seminpersonell etter EØS-avtalen
Forskrift om endringer i forskrift 20. desember 1996 nr. 1161 til domstolloven kapittel 11
Forskrift om endringer i forskrift 20. desember 1996 nr. 1161 til domstolloven kapittel 11