Forside

Fra Jusleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk
Velkommen til Jusleksikon.no
- Et oppslagsverk for juridiske ord og uttrykk
For øyeblikket inneholder leksikonet 2 296 sider
 

Aktuelt

Høyesterett opphever dom om ubrukt brøyterett

Lagmannsretten la til grunn at en helårs veirett også innebar rett til å brøyte om vinteren. Feil, sier Høyesterett, i en dom om private, ikke benyttede rettigheters vern mot reguleringsplan.

18.11.2019 10:07
De juridiske fakultetene dropper karakterer tidlig i studiet
Vedtaket om innføre bestått/ikke-bestått er et tiltak for å dempe karakterpresset, sier studiedekanene ved de juridiske fakultetene.
18.11.2019 05:01
Vil fjerne erstatnings-paradokset ved frifinnelser
Advokatforeningen tar til ordet for at man ikke lenger skal kunne dømmes til å betale sivile krav om man frifinnes i straffesaken. Justisministeren er ikke enig.
15.11.2019 05:01
Ny barneverndom kommer fra EMD på tirsdag
Menneskerettsdomstolen har nå avgjort den første av de mer enn 30 ventende barnevernklagene mot Norge.
14.11.2019 11:07
Ett års fengsel for barnedåp uten innreisetillatelse
At mannen kom til Norge kun for å delta i nevøens dåp, og aldri har vært straffedømt, er ikke formildende, mener Høyesterett. Ett års fengsel må det likevel bli.
14.11.2019 05:09

Nyhetene er hentet med RSS fra Rett24.no

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, lærere, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte.
Følg oss på Facebook
Velkommen til Jusleksikon.no
- Et oppslagsverk for juridiske ord og uttrykk
For øyeblikket inneholder leksikonet 2 296 sider
 

Gå til ord som begynner på:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

 

Aktuelt

Høyesterett opphever dom om ubrukt brøyterett

Lagmannsretten la til grunn at en helårs veirett også innebar rett til å brøyte om vinteren. Feil, sier Høyesterett, i en dom om private, ikke benyttede rettigheters vern mot reguleringsplan.

18.11.2019 10:07
De juridiske fakultetene dropper karakterer tidlig i studiet
Vedtaket om innføre bestått/ikke-bestått er et tiltak for å dempe karakterpresset, sier studiedekanene ved de juridiske fakultetene.
18.11.2019 05:01
Vil fjerne erstatnings-paradokset ved frifinnelser
Advokatforeningen tar til ordet for at man ikke lenger skal kunne dømmes til å betale sivile krav om man frifinnes i straffesaken. Justisministeren er ikke enig.
15.11.2019 05:01
Ny barneverndom kommer fra EMD på tirsdag
Menneskerettsdomstolen har nå avgjort den første av de mer enn 30 ventende barnevernklagene mot Norge.
14.11.2019 11:07
Ett års fengsel for barnedåp uten innreisetillatelse
At mannen kom til Norge kun for å delta i nevøens dåp, og aldri har vært straffedømt, er ikke formildende, mener Høyesterett. Ett års fengsel må det likevel bli.
14.11.2019 05:09

Nyhetene er hentet med RSS fra Rett24.no

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, lærere, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte.
Følg oss på Facebook

Nye rettsavgjørelser

TFOLL-2019-2697
Full tekst til avgjørelsen er ikke tilgjengelig på disse InternettsiderStikkord: Sivilprosess. Sakkyndig. Barnevern. Samvær. Tvisteloven § 25-2 første ledd.
LH-2019-158609
Mann på 62 år dømt i tingretten for å ha ført personbil med alkoholpåvirkning på 1,52 promille til fengsel i 24 dager og bot på 45 000 kroner samt tap av føreretten for f…
LG-2019-149685
Full tekst til avgjørelsen er ikke tilgjengelig på disse InternettsiderStikkord: Strafferett. Dopingmidler, straffutmåling, bistand til politiet, omsorgsansvar. Straffeloven (1902) § 162b annet…

Nye lover og forskrifter

Forskrift om rettigheter for folkevalgte, Tana kommune, Finnmark
Forskrift om rettigheter for folkevalgte, Tana kommune, Finnmark
Forskrift om endring i forskrift om fredning for Hammervatnet naturreservat, Levanger kommune, Nord-Trøndelag
Forskrift om endring i forskrift om fredning for Hammervatnet naturreservat, Levanger kommune, Nord-Trøndelag
Forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker, Leka kommune, Trøndelag
Forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker, Leka kommune, Trøndelag