Forside

Fra Jusleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk
Velkommen til Jusleksikon.no
- Et oppslagsverk for juridiske ord og uttrykk
For øyeblikket inneholder leksikonet 2 300 sider
 

Aktuelt

Fire søkere konkurrerer om embetet i Høyesterett

Assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther er blant de som har søkt stillingen som blir ledig når Magnus Matningsdal blir pensjonist til høsten.

21.04.2021 07:20
Larvik kommune må tåle avkortning etter brann – taper millioner
På grunn av dårlig sikkerhetsarbeid, mener tingretten at kommunen selv må ta mye av skylden for tapet som oppstod da en mann brant ned biblioteket i 2019.
21.04.2021 04:01
Ingen av de som ble innstilt sist søker denne gangen
I kveld går søknadsfristen ut på embetet som blir ledig når Magnus Matningsdal går av for aldersgrensen.
20.04.2021 04:01
Høyesterett avlyser objektiv foretaksstraff etter EMD-dom
I den nye straffeloven ble det innført foretaksstraff på objektivt grunnlag. Nå har Høyesterett strøket regelen, fordi den strider mot EMK.
19.04.2021 04:04
Fikk betinget fengsel for en hekto hasj
Den politiske oppfatningen om straff som virkemiddel for egen bruk har mildnet, skriver Oslo tingrett, og dropper soning for en rusmisbruker som gikk tynnkledd ute natt til julaften.
18.04.2021 21:59

Nyhetene er hentet med RSS fra Rett24.no

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, lærere, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte.
Følg oss på Facebook
Velkommen til Jusleksikon.no
- Et oppslagsverk for juridiske ord og uttrykk
For øyeblikket inneholder leksikonet 2 300 sider
 

Gå til ord som begynner på:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

 

Aktuelt

Fire søkere konkurrerer om embetet i Høyesterett

Assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther er blant de som har søkt stillingen som blir ledig når Magnus Matningsdal blir pensjonist til høsten.

21.04.2021 07:20
Larvik kommune må tåle avkortning etter brann – taper millioner
På grunn av dårlig sikkerhetsarbeid, mener tingretten at kommunen selv må ta mye av skylden for tapet som oppstod da en mann brant ned biblioteket i 2019.
21.04.2021 04:01
Ingen av de som ble innstilt sist søker denne gangen
I kveld går søknadsfristen ut på embetet som blir ledig når Magnus Matningsdal går av for aldersgrensen.
20.04.2021 04:01
Høyesterett avlyser objektiv foretaksstraff etter EMD-dom
I den nye straffeloven ble det innført foretaksstraff på objektivt grunnlag. Nå har Høyesterett strøket regelen, fordi den strider mot EMK.
19.04.2021 04:04
Fikk betinget fengsel for en hekto hasj
Den politiske oppfatningen om straff som virkemiddel for egen bruk har mildnet, skriver Oslo tingrett, og dropper soning for en rusmisbruker som gikk tynnkledd ute natt til julaften.
18.04.2021 21:59

Nyhetene er hentet med RSS fra Rett24.no

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, lærere, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte.
Følg oss på Facebook

Nye rettsavgjørelser

HR-2021-826-U
Lagmannsretten hadde forkastet siktedes anke over tingrettens kjennelse hvor varetektsfengslingen ble forlenget og siktede ble undergitt brev- og besøksforbud i fengslingsperioden, jf. stprl. § 1…
TOSLO-2018-176206
Full tekst til avgjørelsen er ikke tilgjengelig på disse InternettsiderStikkord: Sivilprosess. Erstatningsrett. Strafferett. Erstatning for berettiget strafforfølgning. Sedelighet. Medvirkning.…
LB-2019-36567
Krav om dom for at eit selskap skulle bli forbode å bruka kjenneteiknet til konkurrentar som betalt søkeord ved annonsering på ein søkemotor på internett, førte ikkje fram. Annonsepraksisen v…

Nye lover og forskrifter

Forskrift om endring i forskrift om forebygging av koronasmitte, Gran kommune, Innlandet
Forskrift om endring i forskrift om forebygging av koronasmitte, Gran kommune, Innlandet
Forskrift om endring i midlertidig forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (covid-19), Hemsedal kommune, Viken
Forskrift om endring i midlertidig forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (covid-19), Hemsedal kommune, Viken
Forskrift om adressering, Andøy kommune, Nordland
Forskrift om adressering, Andøy kommune, Nordland