Forordning

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Forordning er en betegnelse som til ulike tider har blitt brukt og brukes om lovbud, forbud, påbud og rettsakter.

I nyere tid er ordet forordning brukt om EUs rettsakter som fungerer som EU-lov i medlemslandene. EU-borgere får rettigheter og pålegges plikter som følge av forordninger og forordningene får lovs kraft. Når en forordning trer i kraft står den over de nasjonale lover innen samme område.

En EU-forordning vedtas av Rådet eller Kommisjonen og når den er godkjent av Europaparlamentet blir den virksom. Gjennom EØS-avtalen har mange forordninger blitt norsk rett.

Under eneveldet (1660–1814) var forordning er en av mange betegnelser som ble brukt om lover og rettsforskrifter av allmenn gyldighet, utstedt i Kongens eget navn og under hans segl. Kongelige lover kunne kunngjøres i brev fra et regjeringskollegium og slike kollegiebrev kunne kalles forordning, anordning, plakater, fundats, oktroier, promemoria m.fl.

Se også[rediger | rediger kilde]