Forlik

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Forlik eller forliksavtale brukes som juridisk betegnelse på en oppnådd enighet i en rettstvist mellom parter.

Forlik kan inngås i et rettsmøte som et rettsforlik og har da rettslige virkninger omtrent som en rettskraftig dom. Dette vil si at tvisten rettsforliket omfatter er endelig avgjort, og bare kan endres rettslig gjennom en gjenopptakelse.

Et utenrettslig forlik vil normalt være som en vanlig avtale mellom partene.

I annen språkbruk forekommer også uttrykket «å forlike seg» om å bli enige om noe man har vært uenige om.