Forhørsrett

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Forhørsrett var tidligere betegnelsen på tingretten (tidligere by- og herredsretten) når den foretok rettergangsskritt i forbindelse med etterforskningen, f.eks. beslutninger om ransaking, beslag, telefonavlytting m.m.

Den viktigste avgjørelse som ble foretatt i forhørsretten var beslutninger om varetektsfengsling av en siktet. Også når siktede tilstod og fikk saken pådømt i tilståelsesdom, brukte man betegnelsene forhørsrett og forhørsrettsdom. I forhørsretten var det alltid bare en fagdommer, mens det ved hovedforhandling i straffesaker ellers skal være en fagdommer og to meddommere (lekdommere) som ikke er jurister. Etter en lovendring i 2002 brukes alltid betegnelsen tingrett uansett hvilken funksjon retten har.

Se også

Eksterne lenker