Foretaksregisteret

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Foretaksregisteret er et register over norske og utenlandske foretak i Norge. Registeret holder oversikt over ansvarsforhold, adresser, aksjekapital, vedtekter, m.v. Alle næringsdrivende selskaper, samt enkeltpersonforetak som driver handel med innkjøpte varer eller har mer enn 5 ansatte, er pliktig til å registrere seg i Foretaksregisteret. Øvrige enkeltpersonforetak har rett til å registrere seg. Registrering i Foretaksregisteret er gebyrbelagt.

Enheter som skal registreres i Foretaksregisteret må ha organisasjonsnummer fra Enhetsregisteret, jf. enhetsregisterloven § 9. I praksis skjer registrering basert på en felles blankett, samordnet registermelding.

Foretaksregisteret ble opprettet 1. januar 1988 ihht. lov fattet i 1985. Foretaksregistret avløste på dette tidspunktet de tidligere handelsregistrene. Det føres i Brønnøysund, og er ett av flere register som føres ved Brønnøysundregistrene som statens registeretat.

Foretaksregisteret ble ved ikrafttredelsen av Enhetsregisterloven, et tilknyttet register til Enhetsregisteret, sammen med Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret, Manntallet for etterskuddspliktige og Merverdiavgiftsmanntallet. Tilknyttede register plikter å gjenbruke grunndata fra Enhetsregisteret, og kan ikke endelig registrere en enhet før Enhetsregisteret har tildelt enheten et organisasjonsnummer.

Se også

Eksterne lenker