Force majeure

Fra Jusleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk

Force majeure (av lat. casus fortuitus, "større krefter") handler om særlige omstendigheter som ikke er under menneskelig kontroll og som det derfor på forhånd er klart at mennesker ikke kan avverge.

Force majeure er en vanlig klausul i kontrakter som i utgangspunktet løser en eller begge parter fra ansvar for mislighold når en ekstraordinær hendelse utenfor partenes kontroll, som streik, lock-out, flom, krig, opprør, naturkatastrofer osv. hindrer én eller begge parter i å gjennomføre kontraktens forpliktelser. Det er videre krav om at den som rammes av force majeure-hendelsen, ikke kunne forutse hendelsen da han eller hun inngikk kontrakten og heller ikke med rimelighet kunne ha unngått eller overvunnet hindringen og dens konsekvenser.

Den som rammes av force majeure må varsle den annen part om dette innen rimelig tid. Det kreves ofte at slik varsel også skal gis når force majeure-situasjonen opphører. Unnlatt varsel kan føre til erstatningsansvar eller at den forpliktede mister retten til å påberope seg force majeure.

Bestemmelser om force majeure finnes bl.a. i Kjøpsloven § 27, § 40 og § 57, Vekselloven § 54 og Sjekkloven § 48. I disse lovene benyttes uttrykkene "uovervinnelig hindring" og "hindring utenfor kjøperens kontroll".

Også i folkeretten benyttes begrepet force majeure. Da refereres det til uimotståelige eller uforutsette hendelser utenfor statens kontroll, som setter staten ute av stand til å gjennomføre internasjonale forpliktelser.

Se også[rediger]

Eksterne lenker[rediger]