Forbud

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Et forbud er en begrensning av den personlige friheten.

Forbud eksisterer på tre plan:

  1. Familiært.
  2. Privatrettslig.
  3. Offentlig.

Et forbud må ha en legal opprinnelse for å være rettsgyldig. Rettsgyldige forbud kan innføres både gjennom private avtaler og ved lov.

Familiære forbud[rediger | rediger kilde]

Typiske familiære forbud er når et barn får forbud av sine foreldre mot å være borte fra hjemmet etter et visst klokkeslett om kvelden.

Privatrettslige forbud[rediger | rediger kilde]

Privatrettslige forbud kan innføres i form at tinglyste servitutter (f.eks. byggeforbud på en eiendom), ikke tinglyste avtaler (f.eks. leieavtale av en hybel), eller som vedtekter i en organisasjon (f.eks. forbud mot husdyrhold i boliger).

Offentlige forbud[rediger | rediger kilde]

Mal:Seksjonstubb Offentlige forbud har lange tradisjoner, og har nøye sammenheng med maktfordelingen i samfunnet.

Offentlige forbud finnes på flere nivåer:

  1. Kommunale vedtekter (f.eks. politivedtekter).
  2. Lover vedtatt av stortinget (f.eks. veitrafikkloven eller plan- og bygningsloven).
  3. En stats grunnlov.
  4. Konvensjoner vedtatt av overnasjonalt organ (f.eks. menneskerettighetskonvensjonen eller EØS-avtalen).

Dersom et forbud vedtatt på et lavt nivå strider mot rettsregler vedtatt på et høyere nivå, vil forbudet være ugyldig.