Forbrukerklageutvalget

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Forbrukerklageutvalget (tidligere Forbrukertvistutvalget) er et domstollignende forvaltningsorgan som avgjør tvister i forbrukersaker som gjelder kjøp av varer, håndverkertjenester og angrerett.

Med forbrukersak menes avtaler mellom en forbruker og en næringsdrivende, men Forbrukerklageutvalget kan også avgjøre tvister i forbindelse med kjøp av varer mellom privatpersoner.

Før en sak kan avgjøres av Forbrukerklageutvalget, må den først ha vært forsøkt meklet i Forbrukerrådet. Dersom minnelig ordning ikke oppnås, kan hver av partene bringe saken inn for Forbrukerklageutvalget. Forbrukerrådet oversender da klagen sammen med saksdokumentene til Forbrukerklageutvalgets sekretariat.

Vedtak som Forbrukerklageutvalget fatter er forvaltningsvedtak etter Forvaltningsloven, men vedtakene kan ikke påklages og må i så fall bringes inn for de ordinære domstolene.

Behandlingen av saker i Forbrukerklageutvalget er skriftlig. Det vil si at Forbrukerklageutvalget skal behandle klagen på grunnlag av partenes skriftlige fremstilling og øvrig skriftlig materiale. Verken parter eller vitner har anledning til å møte for Forbrukerklageutvalget og avgi muntlig forklaring.

Etter behandlingen av saken fatter utvalget et vedtak med en begrunnelse for resultatet og vedtak er bindende for partene.

Behandlingen i Forbrukerklageutvalget er gratis, men dersom partene bruker advokat, må de selv dekke kostnadene for dette.

Se også

Eksterne lenker