Forbrukerklageloven

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Forbrukerklageloven er en lov som har til formål å sikre effektiv behandling av tvister i forbrukersaker som gjelder kjøp av varer, håndverkertjenester og angrerett. Det er Forbrukerklageutvalget som skal avgjøre klagene og tvisteløsningen er utenomrettslig.

Forbrukerklageutvalget er et uavhengig forvaltningsorgan som ikke kan instrueres om behandling av enkeltsaker eller om den faglige virksomheten for øvrig. I tillegg kan Forbrukerklageutvalget treffe bindende avgjørelser i andre saker hvor Forbrukerrådet har forsøkt å mekle uten å komme til en minnelig løsning, og saken anses prinsipiell.

Forbrukerklageloven er en videreføring av den nå opphevede Forbrukertvistloven.

Se også

Eksterne lenker