Lovforarbeider

Fra Jusleksikon.no
(Omdirigert fra Forarbeider)
Hopp til navigering Hopp til søk

Lovforarbeider eller lovmotiver er det arbeidet som gjøres frem til en lov blir til og ved å lese lovforarbeidene kan man få innsikt i hva lovgiver ønsket å oppnå ved å innføre den aktuelle loven (lovgiverviljen).

Lovforarbeider omfatter blant annet materiale som NOU-er, høringsuttalelser, stortingsproposisjonen fra departementet, innstillingen fra fagkomiteen, samt forhandlingene på Stortinget.

Forarbeidene er en rettskildefaktor og vil normalt bli tillagt stor vekt ved tolkningen av lovteksten. Hovedårsaken til dette er at forarbeidene kan kaste lys over hva som var lovgivers hensikt med lovteksten (lovgiverviljen), i de tilfeller der lovteksten krever tolkning. Lojalitet til lovgiver (Stortinget) kan da bety at en bestemmelse tolkes av domstolen i samsvar med forarbeidene.

Av lovgivertekniske grunner er lovtekster som oftest kortfattet, og da kan det finnes presiseringer i forarbeidene. Betydningen av lovforarbeidene kan avhenge av rettsområde og av lovens alder. Noen lover kan ha grundigere forarbeider, og etter hvert som en lov blir eldre vil man få rettspraksis som over tid normalt vil overta mye for lovforarbeidene som tolkningsfaktor.

Se også[rediger | rediger kilde]