Fond

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Fond er kapital som er satt til side for bestemte formål. Det finnes et vidt spekter av fond med svært forskjellige formål. I regnskap brukes ordet om regnskapspostering av innskutt og driftsmessig akkumulert egenkapital.

Kapitalfond

De fond som er opprettet for å tilgodese humanitære eller ideelle formål, utbetaler gjerne kun midler fra avkastningen av fondet til utvalgte kandidater. Det vil si den avkastningen styret for et fond har klart å tjene ved å plassere fondets kapital i aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer eller kapitalplasseringsalternativer.

Typiske verdipapirfond er aksjefond, obligasjonsfond, rentefond, hedgefond og private equity fond.

Norges størtse og kanskje mest kjente fond er "Oljefondet" (Statens pensjonsfond - utland), som forvaltes av Norges Bank. Av andre fond er "Fond for utøvende kunstnere" et typisk eksempel.

Regnskapsfond

I et regnskap disponeres kapitalen på flere fond. Disposisjonsfond er et variabelt fond hvor overskudd og underskudd føres. På reservefond avsettes beløp som skal sikre bedriftens økonomi langsiktig.

I et aksjeselskap er reservefond og skattefond påbudt ved lov, øvrige fond selskaper velger å opprette for andre formål er frivillige.

Ved tidligere bruk av manuelle regnskapsbøker (dagbok og hovedbok) var konto for tap og vinning akkumuleringskonto for endringer som ble ført mot bedriftens egenkaptialkonto i enkeltmannsforetak og disposisjonsfond i aksjeselskap.

Se også

Eksterne lenker