Finnmarksloven

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Finnmarksloven har som formål å legge til rette for at grunn og naturressurser i Finnmark fylke forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig måte til beste for innbyggerne i fylket og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv.

Loven gjelder for fast eiendom og vassdrag med naturressurser i Finnmark fylke. I strandlinjen gjelder loven så langt ut i sjøen som den private eiendomsretten strekker seg.

Ved endring av Finnmarksloven ble alle grunneiendommer og areal som var statlige (Statskog SF) inntil 1. juli 2006 overtatt av Finnmarkseiendommen (FeFo). Store deler av kystlinjen på 5.400 km administreres også av FeFo.

Se også

Eksterne lenker