Finhetsmerke

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Et finhetsmerke er et stempel som påføres gull-, sølv- eller platinavare gjenstander som skal føres ut i markedet. Stempelet angir gjenstandens finhetsstandard og vil dermed identifisere varens renhet av edelt metall.

Varer som markedsføres eller omsettes som varer av edelt metall, skal ha finhetsstempel som angir varens finhet ved antall vektenheter rent gull, sølv eller platina som finnes i tusen vektenheter legering, jf. Edelmetalloven § 4 første ledd. Varer av edelt metall som påføres finhetsmerke, skal samtidig påføres ansvarsmerke, med mindre dette er praktisk umulig, jf. Edelmetalloven § 5 første ledd.

Det er Justervesenet som fører tilsyn med at krav fastsatt i eller med hjemmel i loven blir oppfylt og på anmodning kan de også utføre finhetskontroll og stempling, jf. Edelmetalloven § 7. Justervesenet kan foreta stikkprøvekontroller hos importører, grosisster, forhandlere og produsenter, jf. Forskrift om varer av edelt metall § 11.

Se også

Eksterne lenker