Finansregnskap

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Et finansregnskap eller årsregnskap er en bedrifts offentlige regnskap og er i Norge lovpålagt i Regnskapsloven for en rekke selskapsformer. Finansregnskapet viser bedriftens økonomiske utvikling og og finansielle stilling. Finansregnskapet fremlegges ved slutten av hvert kalenderår og gjelder for vedkommende år. Finansregnskapet har som formål å gi korrekt finansiell informasjon om selskapet og består av følgende deler:

  1. Resultatregnskap for året
  2. Balanse pr 31.12 vedkommende år (UB) og balanse pr 31.12 året før (IB)
  3. Noteopplysninger
  4. Kontantstrømoppstilling

For børsnoterte selskap skal også børsmeldinger taes med.

Norsk standard NS 4102 definerer oppstillingen av finansregnskapet.

Ellers er finansregnskapet regulert av Regnskapsloven av 1998, Bokføringsloven av 2004, Aksjelovene av 1997 og Skatteloven av 1991. I tillegg kommer NS 4101, NS 4102, Norske RegnskapsStandarder, Revisorloven av 1999 og regler for god revisorskikk.

Se også

Eksterne lenker