Festeavtale

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

En festeavtale (eller festekontrakt) er en avtale mellom to parter som gjelder bruk av grunn i en viss tidsperiode. Avtalen innebærer at en annen part enn grunneieren får en rettighet til å benytte grunneierens eiendom til et eller flere formål.

Det klassiske eksempelet er en festetomt til bolighus eller fritidshus, men det kan også gjelde andre forhold (f.eks. skytebane, golfbane, dyrket mark e.l.).

Slike avtaler bør tinglyses for å ha full rettskraft overfor en tredjeperson.

Nye festeavtaler som skal tinglyses, må være satt opp på standardisert skjema fastsatt av Kartverket, jf. Tinglysingsforskriften § 2 b. Eldre festekontrakter som ble utformet etter tidligere gjeldende regler, kan som hovedregel tinglyses i sin opprinnelige form. I det skriftlige dokumentet må festeformålet være angitt og tomteverdien. Dersom festeavtalen gjelder en del av et bruksnummer, krever Matrikkelloven § 12] at festetiden blir matrikulert hvis festetiden er lengre enn 10 år.

Noen festetomter må måles opp og gis et eget festenummer, før festekontrakten kan sendes til tinglysing.

Det normale er at det betales en årlig leie for en slik avtale.

Festenummer[rediger | rediger kilde]

Dersom det kun er en del av et gårds- og bruksnummer som skal festes bort, må kommunen først kontaktes for oppmåling av tomten og tildeling av festenummer. Dette gjelder også ved avtaler om punktfeste. Kommunen fører den nye festetomten i matrikkelen og sender deretter melding til tinglysing, slik at det opprettes et nytt grunnboksblad for festetomten. Festekontrakt bør sendes inn samtidig, eventuelt kort tid etterpå. Både melding til tinglysing og festekontrakt skal sendes inn i to eksemplarer.

Bebygd festetomt[rediger | rediger kilde]

Hvis eiendommen som festes vekk er bebygd, må det sammen med festekontrakten også sendes inn et skjøte hvor bebyggelsen overføres fra grunneier til fester. Ved tinglysing av eldre festeforhold, hvor festeren selv har ført opp bygningen, kan det gjøres unntak fra kravet om skjøte. Verdien må likevel oppgis for beregning av dokumentavgift.

Ved tinglysing av festekontrakt på bebygd tomt blir det beregnet dokumentavgift av bygningen og festerettens verdi, i tillegg til vanlig tinglysingsgebyr. Hvis festetomten er ubebygd blir det ikke beregnet dokumentavgift.

Konsesjon[rediger | rediger kilde]

Konsesjonsreglene gjelder også ved tinglysing av festerett. Festeren må undersøke om det foreligger konsesjonplikt, eventuelt må festeren fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet. Du kan ta kontakt med kommunen for å få svar på hva som er aktuelt i ditt tilfelle. Konsesjonspapirene skal legges ved når festekontrakten sendes inn til tinglysing.

Overføring av festerett[rediger | rediger kilde]

Du kan overføre en tinglyst festerett til noen andre ved å fylle ut et skjøte. Hvis det står i festekontrakten at grunneieren må gi samtykke til overdragelse av festeretten iht. Tomtefesteloven § 17, må grunneieren også signere på skjøtet. Når du sender skjøtet til tinglysing, må du huske på å legge ved eventuelle konsesjonspapirer.

Ved overføring av en bebygd festetomt, blir det beregnet dokumentavgift av bygningen og festerettens verdi, i tillegg til det alminnelige tinglysingsgebyret. Ved overføring av en ubebygd festetomt, blir det ikke beregnet dokumentavgift.

Ny festeavtale eller nye vilkår[rediger | rediger kilde]

Noen ganger inngår partene en ny festekontrakt i løpet av festeforholdet eller avtaler nye vilkår. Dette kan tinglyses.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]