Fengselsår

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Fengselsår er et begrep som ble fjernet i «Lov av 18. mai 2001 om straffegjennomføring» og erstattet med et mer fleksibelt system som åpner for løslatelse etter at 2/3 av straffen er sonet.

Debatt om fengselsår[rediger | rediger kilde]

I offentlig debatt i Norge henvises det svært ofte misvisende til begrepet fengselsår og hvorvidt dette er 8 eller 9 måneder.

Det korrekte svaret er at 1 år i fengsel er 12 måneder, med mulighet for løslatelse etter 8 måneder ved god oppførsel.

Løslatelse etter 2/3-dels soning[rediger | rediger kilde]

Hvis den innsatte ønsker å bli løslatt etter 2/3 soning, må vedkommende selv søke om dette til fengselsledelsen som i råd avgjør søknaden. I fengselsrådet sitter gjerne fengselets leder, førstebetjenter og også omsorgspersoner som prester etc. Den innsattes soningshistorikk blir gjennomgått.

Normalt får alle innsatte med løslatelse før fullgått tid, pålegg om møteplikt til Kriminalomsorgen. I møtene blir den innsattes situasjon løpende vurdert. Ved brudd på meldeplikten blir den innsatte tilbakeført soning.

Innsatte har blitt nektet løslatelse etter 2/3 soning selv etter anmerkningsfri soning hvis hensyn taler for dette. Det har ved flere anledninger blitt henvist til Jonsok-brevet som omtaler rutiner i forhold til behandling av kriminelle gjengmedlemmer.