Fengsel

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Fengsel er både en straffemetode og en bygning der innsatte holdes fanget eller soner sin straff.

I Norge brukes i dag de formelle begrepene varetekt og arrest om administrativ frihetsberøvelse i forbindelse med politiets etterforskning av kriminalitet, fengselsdom og soning om straffeformen. Dom til fengselsstraff kan være betinget eller ubetinget, eventuelt en kombinasjon av de to formene. I tillegg kan man sone bøtesoning for ubetalte bøter og fengsles etter dom på sikring/forvaring. Utlendinger kan også holdes internert (forvaring) av Politiets utlendingsenhet på bakgrunn av uavklart oppholdsstatus.

Det er vedtatt internasjonale regler for hvordan lovbrytere skal behandles og du finner bestemmelser for dette både i FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter og Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK).

Betinget fengsel[rediger | rediger kilde]

En betinget dom er en fullbyrdingsutsettelse som innebærer at retten på visse vilkår enten utsetter idømmelsen av straff eller utsetter fullbyrdelsen av den idømte straff. Etter en nærmere fastsatt tid (prøvetid) vil den idømte straff falle bort, dersom den dømte ikke begår nye lovbrudd i prøvetiden.

Retten kan også bestemme at idømt fengselsstraff dels skal være betinget og dels ubetinget. Den ubetingede del kan ikke settes lavere enn 14 dager.

Fullbyrdingsutsettelse (betinget fengsel) er regulert i lov gjennom Straffeloven § 34.

Ubetinget fengsel[rediger | rediger kilde]

En ubetinget dom er det motsatte av betinget dom og innebærer at den domfelte må sone sin straff i fengsel.

Retten kan også bestemme at idømt fengselsstraff dels skal være betinget og dels ubetinget. Den ubetingede del kan ikke settes lavere enn 14 dager.

Liste over Norske fengsler[rediger | rediger kilde]

 • Arendal fengsel
 • Bastøy fengsel
 • Berg fengsel
 • Bergen fengsel
 • Bjørgvin fengsel
 • Bodø fengsel
 • Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt
 • Bruvoll fengsel
 • Drammen fengsel
 • Gjøvik fengsel
 • Halden fengsel (Nytt 2010)
 • Hamar fengsel
 • Hassel fengsel
 • Haugesund fengsel
 • Hof fengsel
 • Horten fengsel
 • Hustad fengsel
 • Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstalt
 • Ilseng fengsel
 • Indre Østfold fengsel
 • Kongsvinger fengsel
 • Kragerø fengsel
 • Kristiansand fengsel
 • Larvik fengsel
 • Mosjøen fengsel
 • Moss fengsel
 • Oslo fengsel
 • Ravneberget fengsel
 • Ringerike fengsel
 • Sandefjord fengsel
 • Sandeid fengsel
 • Sarpsborg fengsel
 • Sem fengsel
 • Skien fengsel
 • Stavanger fengsel
 • Tromsø fengsel
 • Trondheim fengsel
 • Ullersmo fengsel
 • Vadsø fengsel
 • Verdal fengsel
 • Vestre Slidre fengsel
 • Vik fengsel
 • Ålesund fengsel
 • Åna fengsel

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]