Etterspørsel

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Etterspørsel innen økonomi er ønsket eller behovet et individ, gruppe eller bedrifter har for for å kjøpe en bestemt vare eller tjeneste i et visst tidsrom.

Etterspørselsfunksjonen for en vare eller tjeneste som tilbys, viser hvor mye som etterspørres til ulik pris når alle andre priser holdes konstante, og kan illustreres grafisk som en etterspørselskurve i markedskrysset. Etterspørselen er nesten alltid priselastisk, hvor høyere pris gir lavere etterspørsel, og omvendt.

Etterspørselsfunsjonen er individuell, og styrt av hver konsuments preferanser for ulike varer, som igjen styres av slike psykologiske forhold som fysiologisk smak, fargesmak, motetrender, og ulik påvirkning. Forholdet mellom preferansen for ulike varer kan vært komplisert. Tilbudsfunksjonen derimot, er sjelden individuell og unik for én bedrift (med mindre bedriften har monopol). Tilbudet dimensjoneres normalt etter den samlede etterspørselen og markedsprisen, og bedriften tilpasser sin produksjon til etetrspørselen og markedsprisen ut fra hvilke tekniske rammer, produksjonskostnader og marginale kostnader bedriften har (bedriften er en prisfast kvantumstilpasser).

Se også