Erklæring

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

En erklæring er dokumentasjon på at en part får en rettighet fra noen andre.

En erklæring kan være skriftlig eller muntlig. Muntlige erklæringer må normalt foregå i vitners nærvær for at de skal ha noen rettslig betydning. Skriftlige erklæringer blir bekreftet med en personlig underskrift fra den som avgir erklæringen.

Betegnelsen erklæring blir ofte brukt der det er tale om å avgi rettigheter til andre, f.eks. en avtale eller en servitutt.

Eksempler på erklæringer

  • Erklæring om bygging nærmere nabogrense enn 4 meter.
  • Erklæring om veirett, samt anlegg av vann- og kloakkledninger.

Erklæringsteorien =

I erklæringsteorien (avtalerettslig teori) innebærer det å avgi en erklæring at man kan bli bundet selv om utsagnet ikke stemmer overens med hva erklæringen var ment å uttrykke.