Enhetsregisteret

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Enhetsregisteret er en del av Brønnøysundregistrene og lagrer opplysninger om juridiske personer i det private- og offentlige næringslivet i Norge – blant annet offentlige etater.

For å stifte et enkeltpersonforetak og få et organisasjonsnummer må du registrere deg i enhetsregisteret. Skal du drive handel med innkjøpte varer eller har mer enn 5 ansatte, er du i tillegg pliktig til å registrere deg i Foretaksregisteret.

Registrering i enhetsregisteret er gratis og informasjonen i enhetsregisteret er fritt tilgjengelig for alle via nettsiden til Brønnøysundregistrene (Brreg.no).

Formålet med Enhetsregisteret

Formålet med opprettelsen av Enhetsregisteret var å sørge for "effektiv utnyttelse og samordning av offentlige opplysninger om juridiske personer, enkeltpersonforetak og andre registreringsenheter...", jf. Enhetsregisterloven § 1.

I følge loven fra 1994 som hjemler Enhetsregisteret (Enhetsregisterloven), er reduksjon i mengde opplysninger som næringsdrivende må sende inn til det offentlige, hovedintensjonen med å samle informasjon om bedrifter i et enkelt register: "Enhetsregisteret skal entydig identifisere registreringsenhetene ved tildeling og registrering av organisasjonsnummer. Alle tilknyttede registre skal bidra til å redusere oppgaveplikten for næringslivet ved å benytte organisasjonsnummer og opplysninger fra Enhetsregisteret. Offentlige organer og registre som ikke er tilknyttede registre, plikter, der det er praktisk mulig, å benytte opplysninger fra Enhetsregisteret", jf. Enhetsregisterloven § 1 andre ledd.

Opplysninger i registeret

En organisasjons foretaksnavn, adresse, formål, organisasjonsform, daglig leder / adm.direktør og styremedlemmer er blant opplysningene som finnes (i Enhetsregisteret/Foretaksregisteret) om de forskjellige enhetene som har registreringsplikt i:

Om begrepet grunndata sier Brønnøysundregistrene at det «er ikke noe entydig begrep, men i vår sammenheng omtaler vi gjerne opplysninger om juridiske personer som registreres i Enhetsregisteret, som grunndata.

Se også

Eksterne lenker