Ekteskapsloven

Fra Jusleksikon.no
(Omdirigert fra El.)
Hopp til navigering Hopp til søk

Ekteskapsloven (forkortet el.) gir regler for hvem som kan gifte seg i Norge, hvordan man går frem for å gifte seg, samt hvordan man oppløser ekteskap ved separasjon og skilsmisse.

Lovens fulle navn er Lov om ekteskap av 4 juli 1991 og trådte i kraft 1. januar 1993.

Endringer i Ekteskapsloven (2009)

De nye endringene i ekteskapsloven trådte i kraft 1. januar 2009 og omtales som "Felles ekteskapslov".

Strid om ny felles ekteskapslov (2009)

Endringene gav likekjønnede (homofile) par rett til å gifte seg etter samme lov som par av ulike kjønn (heterofile). Denne endringen førte til sterke reaksjoner fra både representanter for Den norske kirke, Kristelig folkeparti med flere. De fleste motstanderne ønsker at homofiles rettigheter skal sikres utenfor Ekteskapsloven, slik den nå opphevede Partnerskapsloven gjorde.

Andre virkninger som følge av endringen har også skapt debatt, blant annet homofiles rett til å bli adopsjonsforeldre, befruktning med donorsæd med mer.

Følger ved endringen (2009)

Privatrettslige endringer som følge av innføringen av «felles ekteskapslov»:

  • To personer uavhengig av kjønn kan inngå ekteskap, som i praksis vil si at også homofile kan gifte seg.
  • Kirken, og andre trossamfunn, har rett, men ikke plikt til å vie likekjønnede par.
  • Lov om registrert partnerskap oppheves (overgangsordning).
  • Registrerte partnere som ønsker det kan få omgjort sitt partnerskap til ekteskap.
  • Det innføres en rett for likekjønnede ektepar til å bli vurdert som adoptivforeldre på lik linje med ulikekjønnede ektepar.
  • Kvinnepar som er gift eller samboere i ekteskapslignende forhold får en rett til å bli vurdert for assistert befruktning på lik linje med ulikekjønnede par.
  • "Medmor" brukes som betegnelse på den av mødrene som ikke føder barnet.
  • Det er tre vilkår for å fastsette medmorskapet: ektefellen/samboeren må ha gitt skriftlig forhåndssamtykke til assistert befruktning, og den assisterte befruktningen må ha skjedd innenfor godkjent helsevesen i Norge eller med åpen sæddonor i utlandet, og sædgiveren må være kjent.
  • Medmorskap skal fastsettes på samme måte som farskap etter Barneloven i dag, det vil si automatisk hvis partene er gift, og ved erkjennelse hvis partene er samboere.

Se også

Eksterne lenker

Forarbeider til ekteskapsloven