Ekteskap

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Brudeferden i Hardanger (fra 1200-tallet)

Ekteskap (eller giftermål) er en sosial og juridisk ordning som legaliserer samlivet mellom voksne personer og omfatter rettigheter til barna og arv.

Ekteskapsloven har regler for hvem som kan gifte seg i Norge, hvordan man inngår ekteskap og hvordan ekteskap oppløses.

I henhold til Ekteskapsloven kan ekteskapet inngås gjennom ektevigsel eller borgerlig vigsel i nærvær av to vitner; oftest i form av én forlover for hver part. Ved vigselen skal brudefolkene samtidig være nærværende, og norsk lov kjenner ingen unntak fra denne betingelsen Ekteskapsloven §11. De skal hver for seg på spørsmål fra vigsleren gi til kjenne at de samtykker til ekteskapet. Vigsleren skal deretter forklare at de er ektemaker.

Vigsler kan være en prest i Den norske kirke, eller en prest eller forstander i et registrert trossamfunn, evt. seremonileder i et livssynssamfunn, som har vigselsrett; notarius publicus; norsk utenrikstjenestemann; eller særskilt vigsler oppnevnt av departementet under spesielle omstendigheter.

Det er vanlig at personer i ekteskap bor sammen, men dette er ikke noe krav fra lovens side. I folkeregisteret må ektefeller normalt være registrert på én og samme adresse.

11. juni 2008 vedtok Odelstinget å endre den norske Ekteskapsloven slik at også personer av samme kjønn kan gifte seg. Norge var det sjette landet i verden som vedtok en såkalt kjønnsnøytral ekteskapslov.

Prøving av ekteskapsvilkårene[rediger | rediger kilde]

Før ekteskap kan inngås, skal det skje en prøving av om ekteskapsvilkårene er oppfylt, jf. Ekteskapsloven § 6.

Prøvingen foretas av Folkeregisteret eller av en norsk utenrikstjenestemann.

Til bruk for prøvingen av om ekteskapvilkårene er oppfylt, er det normalt tilstrekkelig å legge frem fødselsattest fra Folkeregisteret.

Noen sentrale vilkår i Ekteskapsloven[rediger | rediger kilde]

  • To som vil gifte seg kan være av samme kjønn, men de kan ikke være i nær slekt og heller ikke gift fra før, se nærmere om vilkårene i Ekteskapsloven del I.
  • Kvinner og menn har samme rett til fritt å velge ektefelle. Ekteskap skal inngås av egen fri vilje og med eget samtykke, jf. Ekteskapsloven § 1b.
  • Den som er under 18 år, kan ikke inngå ekteskap uten samtykke fra dem eller den som har foreldreansvaret, og tillatelse fra fylkesmannen, jf. Ekteskapsloven § 1a.
  • Under ekteskapet kan ektefellene som hovedregel disponere fritt over det de eier, se Ekteskapsloven § 31 flg. og de kan normalt bare stifte gjeld med virkning for seg selv, se § 40 flg.
  • En ektefelle kan kreve separasjon uten å oppgi noen grunn, og etter å ha vært separert og levd atskilt i ett år kan man da kreve skilsmisse, se § 20 og § 21.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]